Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќавчальний досл≥д: визначенн€ вм≥сту фтору в питн≥й вод≥ та його вплив на стан зуб≥в(флюороз, кар≥Їс)-2год 17 страница
 1. * ≥стковий в≥к
 2. Ќейропсих≥чний розвиток
 3. –≥чн≥ прирости, довжина т≥ла
 4. √армон≥йн≥сть розвитку
 5. ѕедагог≥чна характеристика

48.  омплексна оц≥нка здоров'€ д≥тей, €к≥ проживають у «акарпатському рег≥он≥ ”крањни, показала, що 20 % обстежених спостер≥галос€ зб≥льшенн€ щитовидноњ залози (залозу видно п≥д час ковтанн€), 15 % д≥тей мали низький р≥вень ф≥зичного розвитку. ¬м≥ст йоду у вод≥, €кою користуютьс€ жител≥, складаЇ 0,2 мкг/л. ƒо €коњ групи здоров'€ в≥днос€тьс€ д≥ти з такою патолог≥Їю? як≥ заходи необх≥дно передбачити щодо пол≥пшенн€ ц≥Їњ ситуац≥њ?

F. *ƒруга група здоров'€. ¬икористовувати йодовану с≥ль

G. ≤≤≤ група здоров'€. ¬икористовувати йодовану с≥ль

H. IV група здоров'€. ¬≥дселенн€ д≥тей з району проживанн€

I. ≤≤≤ група здоров'€. ѕризначенн€ препарат≥в, €к≥ п≥двищують функц≥ю щитовидноњ залози

J. ≤≤ група здоров'€ - функц≥ональний стан залози в дит€чому в≥ц≥

49. ¬ основу режиму дн€ дл€ д≥тей та п≥дл≥тк≥в повинн≥ бути покладен≥ так≥ основн≥ показники

 1. *“ривал≥сть основних компонент≥в, структура режиму ≥ рац≥ональне чергуванн€ р≥зних вид≥в д≥€льност≥, зм≥ст, орган≥зац≥€ ≥ умови виконанн€ основних компонент≥в режиму
 2. “ривал≥сть основних компонент≥в, структура режиму ≥ рац≥ональне чергуванн€ р≥зних вид≥в д≥€льност≥
 3. «м≥ст, орган≥зац≥€ ≥ умови виконанн€ основних компонент≥в режиму
 4. Ќа€вн≥сть або в≥дсутн≥сть основних компонент≥в, чергуванн€ р≥зних вид≥в д≥€льност≥, умови виконанн€ основних компонент≥в режиму
 5. “ривал≥сть основних компонент≥в

50. ”чн≥ 10-х клас≥в загальноосв≥тньоњ школи п≥д час зан€ть з основ ≥нформатики та обчислювальноњ техн≥ки працюють на прот€з≥ 40 хв. за одним персональним компТютером. ¬ к≥нц≥ зан€тт€ скаржатьс€ на б≥ль в очах, зниженн€ функц≥й зору. «а пер≥од навчанн€ у школ≥ у 17 % учн≥в д≥агностовано м≥оп≥ю слабкого та середнього ступеню, астигматизм. ¬изначте групу здоровТ€ дл€ учн≥в, передбачте заходи з проф≥лактики порушень орган≥в зору.

A. *√рупа здоровТ€ ≤≤. Ѕезперервна робота за компТютером повинна бути не б≥льше 25 хв.  ожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим м≥сцем.

B. √рупа здоровТ€ ≤≤. ќбмежити тривал≥сть роботи за компютером до 20 хв.

C. √рупа здоровТ€ ≤≤≤.  ожен учень повинен мати окреме робоче м≥сце.

D. √рупа здоровТ€ ≤≤≤. «аборонити роботу на персональних компютерах.

E. √рупа здоровТ€ ≤≤≤. ќбмежити тривал≥сть роботи за компТютером до 10 хв.

51. ѕри використанн≥ люм≥несцентних ламп р≥вень осв≥тленост≥ групових к≥мнат дит€чих дошк≥льних заклад≥в на висот≥ 0,5 м в≥д п≥длоги повинен складати не менше лк

A. *200

B. 150

C. 75

D. 100

E. 300

52. √≥г≥Їн≥чна оц≥нка мебл≥в в дит€чому дошк≥льному заклад≥ проводитьс€ за показниками

 1. *¬≥дпов≥дн≥сть характеру учбово-виховного процесу, положенн€ т≥ла при користуванн≥ мебл€ми, основн≥ розм≥ри, њх в≥дпов≥дн≥сть в≥ку та зросту, розм≥щенн€ в прим≥щенн€х, сан≥тарного утриманн€
 2. ¬≥дпов≥дн≥сть характеру учбово-виховного процесу
 3. ќсновн≥ розм≥ри, њх в≥дпов≥дн≥сть в≥ку та зросту
 4. ќсновн≥ розм≥ри, бактер≥альне забрудненн€, сан≥тарне утриманн€
 5. ѕоложенн€ т≥ла при користуванн≥ мебл€ми, в≥дпов≥дн≥сть њх державним стандартам

53. ћатер≥али вторинноњ переробки дозвол€Їтьс€ використовувати дл€ виробництва ≥грашок за таких умов

 1. *¬ к≥лькост≥ не б≥льше 30 % дом≥шок до основного матер≥алу, т≥льки дл€ д≥тей в≥ком б≥льше 3-х рок≥в, при на€вност≥ дозволу ћќ« ”крањни
 2. ¬ к≥лькост≥ не б≥льше 50 % дом≥шок до основного матер≥алу, т≥льки дл€ д≥тей дошк≥льного в≥к
 3. “≥льки при на€вност≥ дозволу ћќ« ”крањни
 4. ¬ к≥лькост≥ не б≥льше 70 % дом≥шок до основного матер≥алу, при на€вност≥ дозволу сан≥тарноњ служби
 5. “≥льки дл€ д≥тей в≥ком старше 5-ти рок≥в

54. ¬ основних прим≥щенн€х дит€чих установ, де д≥ти знаход€тьс€ тривалий час ≥ провод€тьс€ зан€тт€ з ними, св≥тловий коеф≥ц≥Їнт повинен бути не менше

A 1: 4

B. 1: 5

C. 1: 7

D. 1: 8

E. *1: 6

55. Ќа формуванн€ здоровТ€ д≥тей та п≥дл≥тк≥в впливають б≥олог≥чн≥ фактори

 1. *—падков≥сть, р≥вень статевоњ зр≥лост≥, темпи росту, стан здоровТ€ матер≥
 2. —падков≥сть, ф≥зичний розвиток, стан здоровТ€ батьк≥в
 3. –ухова активн≥сть, спос≥б житт€
 4. “емпи росту, стан здоровТ€ матер≥
 5. √енетичний фактор, р≥вень статевоњ зр≥лост≥

56. ѕри проведенн≥ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чноњ оц≥нки учбового пос≥бника вимоги пред€вл€ютьс€ до:

A. *ѕаперу, шрифту, набору, друку, зовн≥шнього оформленн€, ваги

B. Ўрифту, набору, друку

C. Ѕактер≥альному забрудненню, складу деревини, шрифту, набору, друку, ваги

D. „≥ткост≥ шрифту, друку, створенню оптимальних умов дл€ зоровоњ роботи

E. Ўрифту, набору, зовн≥шнього оформленн€, ваги ≥ назви

57. Ќеготовн≥сть д≥тей 6-р≥чного в≥ку до навчанн€ в школ≥ характеризуЇтьс€:

A.* ¬≥дставанн€ у б≥олог≥чному розвитку, на€вн≥сть дефект≥в вимови, в≥дхиленн€м у стан≥ здоров€, невиконанн€ психоф≥з≥олог≥чних тест≥в

B. Ќа€вн≥стю хрон≥чних захворювань, в≥дставанн€м у ф≥зичному розвитку, низьким р≥внем функц≥онального стану систем орган≥зму

C. Ќа€вн≥стю ≤≤≤ групи здоров€, виконанн€м т≥льки одного психоф≥з≥олог≥чного тесту; р≥внем - нижче середнього основного показника ф≥зичного розвитку

D. Ќа€вн≥стю хрон≥чних захворювань, невиконанн€м психоф≥з≥олог≥чних тест≥в

E. ¬≥дставанн€м у ф≥зичному розвитку, дисгармон≥йн≥стю функц≥й

58. √≥г≥Їн≥чн≥й оц≥нц≥ п≥дл€гають так≥ показники €кост≥ друку шк≥льного п≥дручника

A.* „≥тк≥сть, ≥нтенсивн≥сть, р≥вном≥рн≥сть

B. „≥тк≥сть, бактер≥альне забрудненн€

C. ≤нтенсивн≥сть, показники зоровоњ роботи, шрифт

D. як≥сть паперу, бактер≥альне забрудненн€, р≥вном≥рн≥сть, €к≥сть набору

E. Ўрифт, наб≥р, зовн≥шнЇ оформленн€

59. ѕри складанн≥ розкладу урок≥в в учбових закладах повинн≥ враховуватис€ наступн≥ г≥г≥Їн≥чн≥ принципи:

A.*ƒинам≥ка працездатност≥, рац≥ональне чергуванн€ предмет≥в, ступ≥нь важкост≥ предмет≥в

B. –ац≥онально побудований режим дн€, ступ≥нь важкост≥ предмет≥в

C. ѕочаток зан€ть в школ≥, рац≥ональне чергуванн€ р≥зних вид≥в д≥€льност≥, тривал≥сть урок≥в

D. Ќа€вн≥сть державного ≥ шк≥льного компоненту, динам≥ка працездатност≥, принципи в≥дпов≥дност≥ д≥€льност≥ функц≥ональним

E. —туп≥нь важкост≥ предмет≥в за шкалою —ивкова, рац≥ональне чергуванн€ р≥зних вид≥в д≥€льност≥ на прот€з≥ учбового дн€

60. ”чениц€ 11 класу загальноосв≥тньоњ школи пред€вл€Ї скарги на частий головний б≥ль, слабк≥сть, порушенн€ сну, швидку втомлюван≥сть. ¬становлено, що д≥вчинка встаЇ о 6год. 30 хвилин, зан€тт€ в школ≥ тривають 8 годин, домашнЇ завданн€ виконуЇ прот€гом 3-3,5 годин. ƒва рази на тиждень д≥вчинка в≥дв≥дуЇ двохгодинн≥ зан€тт€ по додатковому вивченню ≥ноземноњ мови. ”вечер≥ прот€гом двох годин триваЇ перегл€д телепередач ≥ 2 години читанн€ художньоњ л≥тератури, засинаЇ д≥вчина о 2400. ѕри кл≥н≥чному обстеженн≥ н≥€ких захворювань не ви€влено. « найб≥льшою в≥рог≥дн≥стю причиною скарг одинадц€тикласниц≥ Ї:

A. *ƒесинхроноз в результат≥ перевтоми

B. ƒепресивний стан

C. ¬егето-судинна дистон≥€

D.ѕол≥г≥пов≥там≥ноз

E. ћетеотропн≥ реакц≥њ

61. ѕринципами побудови рац≥онального режиму дн€ Ї

A.* јнатомо-ф≥з≥олог≥чн≥ особливост≥ орган≥зму, добов≥ коливанн€ ф≥з≥олог≥чних функц≥й, методи працездатност≥, стан здоровТ€

B. —оц≥ально-економ≥чн≥ фактори, кл≥мато-географ≥чн≥ умови, пер≥оди працездатност≥

C. ƒобов≥ коливанн€ ф≥з≥олог≥чних функц≥й, учбовий розпор€док, типи працездатност≥, функц≥ональний стан вищоњ нервовоњ д≥€льност≥

D. —тан здоровТ€, умови навколишнього середовища, кл≥мато-географ≥чн≥ коливанн€, пер≥оди працездатност≥

E. јнатомо-ф≥з≥олог≥чн≥ особливост≥ орган≥зму, групи здоровТ€, пер≥оди працездатност≥, умови навколишнього середовища

62. ¬ одинадц€тому клас≥ школи-л≥цею медичного проф≥лю навчаЇтьс€ 30 учн≥в. «р≥ст учн≥в коливаЇтьс€ в≥д 160 до 174 см. ¬изначте потребу в двом≥сних партах дл€ даного класу.

 1. * 15 парт √ номеру
 2. 15 парт ƒ номеру
 3. 15 парт ¬ номеру
 4. 15 парт Ѕ номеру

≈. 15 парт ј номеру

63. ћедичний контроль за урокам ф≥зичного вихованн€ проводитьс€ за показниками

 1. *«агальна ≥ моторна щ≥льн≥сть уроку, ф≥з≥олог≥чна крива пульсу, самопочутт€ д≥тей
 2. —ередн€ частота пульсу, загальна щ≥льн≥сть уроку, самопочутт€ д≥тей
 3. «агальна захворюван≥сть, анкетне опитуванн€, зовн≥шн≥й вигл€д школ€р≥в
 4. ‘≥з≥олог≥чна крива пульсу, зовн≥шн≥й вигл€д школ€р≥в, розпод≥л д≥тей на групи здоровТ€
 5. –озпод≥лу д≥тей на спец≥альну, п≥дготовчу ≥ основну групу, загальна ≥ моторна щ≥льн≥сть

64. ”чень 2 класу маЇ зр≥ст 125 см. який номер шк≥льноњ парти в≥дпов≥даЇ зросту учн€ в≥дпов≥дно до вимог державного стандарту.

 1. Ѕ
 2. ¬
 3. ƒ

65. ѕ≥д час вивченн€ режиму дн€ учн€ 6 класу ви€влено: навчанн€ в школ≥ триваЇ 8 годин за день, перебуванн€ на св≥жому пов≥тр≥ - 2,5 години, п≥дготовка домашнього завданн€ - 3 години, спить учень 7 годин. ќц≥н≥ть тривал≥сть режимних елемент≥в.

 1. *“ривале перебуванн€ в школ≥, достатнЇ перебуванн€ на св≥жому пов≥тр≥, надм≥рний час виконанн€ домашнього завданн€, недостатн≥й час сну
 2. “ривале перебуванн€ в школ≥, недостатнЇ перебуванн€ на св≥жому пов≥тр≥, надм≥рний час виконанн€ домашнього завданн€, недостатн≥й час сну
 3. “ривале перебуванн€ в школ≥, недостатнЇ перебуванн€ на св≥жому пов≥тр≥, нормальний час виконанн€ домашнього завданн€, недостатн≥й час сну
 4. “ривале перебуванн€ в школ≥, достатнЇ перебуванн€ на св≥жому пов≥тр≥, надм≥рний час виконанн€ домашнього завданн€, достатн≥й час сну
 5. “ривале перебуванн€ в школ≥, недостатнЇ перебуванн€ на св≥жому пов≥тр≥, нормальний час виконанн€ домашнього завданн€, достатн≥й час сну

66. ƒл€ вир≥шенн€ питанн€ щодо готовност≥ до вступу в школу провели обстеженн€ хлопчика 6 рок≥в. —оматометричн≥ та соматоскоп≥чн≥ дан≥ при використанн≥ комплексного методу так≥: ф≥зичний розвиток середн≥й, дисгармон≥йний, б≥олог≥чний в≥к в≥дстаЇ в≥д календарного в≥ку. ≈кспрес-оц≥нка функц≥ональноњ готовност≥ дитини до вступу в школу: тест  ерна-≤расека - 7 бал≥в; тест "¬ир≥занн€ кола" - виконаний за 2 хв., €к≥сть його виконанн€ посередн€. ѕоказник механ≥чноњ памТ€т≥ - 45 %, показник продуктивност≥ вербально-лог≥чноњ памТ€т≥ - 60 %, показник продуктивност≥ образноњ памТ€т≥ 30 %, показник вербально-лог≥чного мисленн€ - 9 бал≥в. «роб≥ть висновок в≥дносно ступен€ готовност≥ дитини до навчанн€ в школ≥:

 1. Ќизька
 2. ¬исока
 3. —ередн€
 4. Ќедостатн€
 5. *«адов≥льна

67. «а даними проекту дошк≥льноњ установи до складу вс≥х групових блок≥в вход€ть поЇднан≥ ≥грова та спальн€, €к≥ в≥докремлюютьс€ за допомогою розсувноњ перегородки, прим≥щенн€ дл€ прийн€тт€ д≥тей, буфетна, €ка поЇднана з ≥гровою, санвузол. «а €ким показником плануванн€ групових осередк≥в не в≥дпов≥даЇ г≥г≥Їн≥чним вимогам?

 1. *ѕоЇднанн€ ≥гровоњ та спальн≥ дл€ д≥тей €сельного в≥ку
 2. ѕоЇднанн€ ≥гровоњ та спальн≥ дл€ д≥тей дошк≥льного в≥ку
 3. ѕоЇднанн€ ≥гровоњ та спальн≥ дл€ д≥тей п≥дготовчоњ групи
 4. ѕоЇднанн€ ≥гровоњ та буфетноњ
 5. ¬≥дсутн≥сть приймальн≥ (розд€гальн≥)

68. ¬ивченн€ режиму дн€ учн€ ≤≤≤ класу дало наступн≥ результати: загальна тривал≥сть перебуванн€ на св≥жому пов≥тр≥ - 4 год; тривал≥сть перебуванн€ у школ≥ - 4 год; тривал≥сть п≥дготовки домашн≥х завдань - 2 год; перегл€д телепередач дв≥ч≥ на тиждень - 1 год; тривал≥сть сну - 11 год. яке порушенн€ маЇ м≥сце у режим≥ дн€ учн€?

 1. *¬елика тривал≥сть п≥дготовки домашн≥х завдань
 2. ¬елика тривал≥сть перегл€ду телепередач
 3. ¬елика тривал≥сть перебуванн€ у школ≥
 4. Ќедостатн€ тривал≥сть сну
 5. Ќедостатн€ тривал≥сть перебуванн€ на св≥жому пов≥тр≥

69. ƒл€ вивченн€ ф≥зичного розвитку д≥тей та п≥дл≥тк≥в використовують антропометричн≥ досл≥дженн€. який показник не в≥дноситьс€ до антропометричних?

 1. *¬изначенн€ ∆≈Ћ
 2. ¬изначенн€ форми грудноњ кл≥тки
 3. ¬им≥рюванн€ зросту
 4. ¬изначенн€ маси т≥ла
 5. ¬изначенн€ форми хребта

70. Ќа €к≥й в≥ддал≥ в≥д червоноњ л≥н≥њ повинн≥ знаходитис€ дит€ч≥ дошк≥льн≥ заклади?

 1. *25 м
 2. 10 м
 3. 15 м
 4. 30 м
 5. 20 м

71. ¬каж≥ть площу на 1 учн€ в клас≥.

 1. *1,25 м2
 2. 1,5 м2
 3. 2,0 м2
 4. 2,5 м2
 5. 3,0 м2

72. ѕ≥д час антропометричного обстеженн€ хлопчика 8 рок≥в встановлено: в≥зуально - голова нахилена вперед, плеч≥ опущен≥; ≥нструментально - показники глибини шийного вигину становл€ть 6 см, поперекового - 3 см. ¬изначте вид постави.

 1. *—утулувата
 2. Ћордотична
 3. ¬ипр€млена
 4.  ≥фотична
 5. ѕравильна

73. ¬ учн€ 8 класу п≥сл€ травми в≥дзначаЇтьс€ р≥зка атроф≥€ вс≥х м"€з≥в л≥воњ руки, тонус €ких р≥зко знижений, активн≥ рухи збережен≥ т≥льки в л≥вому суглоб≥, ступн€ учн€ деформована. ќпорна функц≥€ л≥воњ ноги в≥дсутн€, опорна функц≥€ правоњ ноги збережена. ’лопчик носить ортопедичне взутт€. ƒо €коњ групи ф≥зичного вихованн€ можна в≥днести хлопчика?

 1. *—пец≥альна
 2. ƒодаткова
 3. ќсновна
 4. ѕ≥дготовча
 5. ≤нша

74. ѕри оц≥нц≥ ф≥зичного розвиту хлопчика 8 рок≥в по шкалам регрес≥њ встановлено, що в≥н маЇ середн≥ показники довжини т≥ла - 132 см, при цьому маса т≥ла дор≥внюЇ 32,8 кг та обс€г грудноњ кл≥тки (ќ√ ) - 68 см. „асткова сигма (сигма-R) маси т≥ла становить +0,95 сигма-R та часткова сигма ќ√  +1,27 сигма-R. яка загальна оц≥нка ф≥зичного розвитку хлопчика?

 1. *‘≥зичний розвиток хлопчика середн≥й при ќ√  вище середнього
 2. ‘≥зичний розвиток хлопчика середн≥й
 3. ‘≥зичний розвиток хлопчика вище середнього
 4. ‘≥зичний розвиток хлопчика вище середнього при середньому зрост≥
 5. ‘≥зичний розвиток хлопчика середн≥й за зростом, вище середнього - за масою т≥ла та високий - за ќ√ 

75. ƒл€ вивченн€ ф≥зичного розвитку д≥тей та п≥дл≥тк≥в широко використовують антропометричн≥ досл≥дженн€. ¬ибер≥ть з наведеного ф≥з≥ометричний метод досл≥джень.

 1. *¬изначенн€ життЇвоњ Їмност≥ легень
 2. ¬изначенн€ маси т≥ла
 3. ¬изначенн€ форми хоебта
 4. ¬изначенн€ форми грудноњ кл≥тки
 5. ¬им≥рюванн€ зросту

76. ѕри кл≥н≥чному обстеженн≥ дитини  . в≥дзначаЇтьс€ р≥зка бл≥д≥сть шк≥рних покрив≥в ≥з с≥руватим в≥дт≥нком, анем≥€, по€ва базоф≥льноњ зернистост≥ у цитоплазм≥ пол≥хроматоф≥льних еритробласт≥в ≥ ретикулоцит≥в. ” сеч≥ зб≥льшений вм≥ст дельта-ам≥нолевул≥новоњ кислоти ≥ копропорф≥рину. Ќадм≥рне надходженн€ €кого ксеноб≥отика в орган≥зм дитини спричинило отруЇнн€?

 1. *—винцю
 2.  адм≥ю
 3. –тут≥
 4. Ќ≥трат≥в
 5. ћиш'€ку

77. ¬ учн€ 4 класу ви€влено р≥зко дисгармон≥йний ф≥зичний розвиток. ’лопчик страждаЇ хрон≥чним бронх≥том у стад≥њ компенсац≥њ. ѕрот€гом року гострими захворюванн€ми не хвор≥в. ƒо €коњ групи здоров'€ в≥дноситьс€ хлопчик?

 1. *I≤≤
 2. II
 3. IV
 4. V

78. ’лопчик 13 рок≥в: довжина т≥ла - 147 см (-1,3д), маса т≥ла - 38 кг (- 0,3дR), окружн≥сть грудноњ кл≥тки - 72 см (+0,2дR). ќц≥н≥ть ф≥зичний розвиток дитини:

 1. *Ќижче середнього, гармон≥йний
 2. ƒисгармон≥йний
 3. ¬ище за середн≥й
 4. –≥зко дисгармон≥йний
 5. Ќадм≥рний

79. ƒайте оц≥нку ф≥зичного розвитку д≥вчинки 10 рок≥в за шкалою регрес≥њ, €кщо показники ваги т≥ла та обводу грудноњ кл≥тки знаход€тьс€ у межах ±1 дR.

 1. *√армон≥йний
 2. Ќизький
 3. ƒисгармон≥йний
 4. —ередн≥й
 5. ¬исокий

80. «а учбовим розкладом у 8-му клас≥ всього 36 урок≥в на тиждень. ѕерерви м≥ж уроками по 10 хв., п≥сл€ 2-го уроку - 30 хв. ¬ середу 1-й урок - географ≥€, 2-й - математика, 3-й - ф≥зкультура. яке порушенн€ маЇ м≥сце у розклад≥ урок≥в?

 1. * ≥льк≥сть урок≥в прот€гом тижн€
 2. “ривал≥сть перерв
 3. ћ≥сце уроку географ≥њ у розклад≥
 4. ћ≥сце уроку ф≥зкультури у розклад≥
 5. ћ≥сце уроку математики у розклад≥

81. ” д≥вчинки 10 рок≥в р≥вень ф≥зичного розвитку високий (ћ+3д), довжина т≥ла зб≥льшилась за р≥к на 10 см (в два рази б≥льше, €к дл€ њњ в≥ку), к≥льк≥сть пост≥йних зуб≥в в≥дпов≥даЇ в≥ковим величинам (20), розвиток вторинних статевих ознак випереджаЇ в≥ков≥ строки на три роки (ћа, –, јх, ћеnагche). ¬ипередженн€ б≥олог≥чного в≥ку може бути внасл≥док:

 1. *≈ндокринних порушень
 2. —кладу рац≥ону харчуванн€
 3. јкселерац≥њ
 4. «ан€ть спортом
 5. Ќедол≥к≥в у г≥г≥Їн≥чному вихованн≥

82. ’лопчик 12 рок≥в маЇ обт€жливий б≥олог≥чний анамнез, де€к≥ функц≥ональн≥ порушенн€, прот€гом останнього року хвор≥в √–¬≤ 5 раз≥в. ќб'Їктивно: маса т≥ла 46 кг, обв≥д грудноњ кл≥тки 74 см. (у межах +1дR) довжина т≥ла -156 см (у межах ±1д). Ѕудова т≥ла правильна, задов≥льноњ вгодованост≥, шк≥ра чиста. ’рон≥чноњ патолог≥њ не ви€влено. ƒо €коњ групи здоров'€ в≥дноситьс€ хлопчик?

 1. *ƒруга група здоров'€
 2. ѕерша група здоров'€
 3. “рет€ група здоров'€
 4. „етверта група здоров'€
 5. ѕ'€та група здоров'€

83. ѕ≥сл€ проведенн€ поглибленого медичного огл€ду у п'€тому клас≥ загальноосв≥тньоњ школи д≥ти були розпод≥лен≥ за групами здоров'€. ƒо €коњ групи здоров'€ сл≥д в≥днести д≥тей, €к≥ мають морфолог≥чн≥ в≥дхиленн€, функц≥ональн≥ в≥дхиленн€ п≥сл€ перенесених захворювань, тих, що часто хвор≥ють?

 1. *II група здоров'€
 2. IV група здоров'€
 3. ≤ група здоров'€
 4. III група здоров'€
 5. V група здоров'€

84. ” 9-р≥чного хлопчика отримано наступн≥ дан≥: довжина т≥ла - 127см (-1,5д), маса т≥ла - 28,2 кг (+0,7дR), окружн≥сть грудноњ кл≥тки - 63,9 см (+0,6дR). ƒайте оц≥нку ф≥зичного розвитку дитини (за шкалами регрес≥њ).

 1. *Ќижче середнього, гармон≥йне
 2. ƒисгармон≥йне
 3. –≥зко дисгармон≥йне
 4. Ќадм≥рне
 5. Ќижче середнього

85. ѕри оц≥нц≥ показник≥в ф≥зичного розвитку 11-л≥тньоњ д≥вчинки отриман≥ наступн≥ дан≥: к≥льк≥сть пост≥йних зуб≥в у межах ћ±д, довжина т≥ла в межах ±1д, маса т≥ла, окружн≥сть грудноњ кл≥тки в межах ±1д, ∆™Ћ, сила м'€з≥в кистей рук у межах ±1д. ƒайте комплексну оц≥нку ф≥зичного розвитку дитини.

 1. *Ѕ≥олог≥чний р≥вень в≥дпов≥даЇ календарному в≥ку, середн≥й, гармон≥йний
 2. ¬ищий за середн≥й, б≥олог≥чний р≥вень випереджаЇ календарний в≥к, дисгармон≥йний
 3. ƒисгармон≥йний, б≥олог≥чний р≥вень в≥дстаЇ в≥д календарного в≥ку, вищий за середн≥й
 4. Ќадм≥рний, б≥олог≥чний р≥вень в≥дстаЇ в≥д календарного в≥ку, низький
 5. –≥зко дисгармон≥йний, б≥олог≥чний р≥вень випереджаЇ календарний в≥к, високий

86. ѕри поглибленому щор≥чному медичному огл€д≥ у школ€ра 9 рок≥в встановлено: ф≥зичний розвиток - середн≥й, м≥оп≥€ - 1,5 ƒ, 3 рази на р≥к хвор≥в √–«. « боку ≥нших орган≥в та систем в≥дхилень не ви€влено. ƒо €коњ групи здоров'€ необх≥дно в≥днести цього школ€ра?

 1. *II група здоров'€
 2. ≤ група здоров'€
 3. III група здоров'€
 4. IV група здоров'€
 5. V група здоров'€

87. ƒл€ оц≥нки гармон≥йност≥ ф≥зичного розвитку враховують сп≥вв≥дношенн€ м≥ж масою т≥ла, обводом грудноњ кл≥тки та ростом дитини. ѕри €ких величинах сигмальних в≥дхилень за шкалою регрес≥њ ф≥зичний розвиток д≥тей та п≥дл≥тк≥в вважаЇтьс€ дисгармон≥йним?

 1. *¬≥д ћ -1,1 дR до -2 дR та в≥д ћ +1,1 дR до +2 дR за рахунок п≥двищеного в≥дкладенн€ жиру
 2. ¬≥д ћ-0,5 дR до 1,0 дR
 3. ¬≥д ћ -3 дR до -4 дR
 4. ¬≥д ћ +2,5 дR ≥ б≥льше за рахунок п≥двищеного в≥дкладенн€ жиру
 5. ¬≥д ћ +4 дR ≥ б≥льше за рахунок п≥двищеного в≥дкладенн€ жиру

88. ѕри медичному огл€д≥ учн€ 3-го класу отримано наступн≥ дан≥: б≥олог≥чний р≥вень в≥дпов≥даЇ календарному в≥ку, ф≥зичний розвиток - середн≥й, за масою т≥ла, обводом грудноњ кл≥тки - дисгармон≥йний. Ќа момент обстеженн€ у дитини - хрон≥чний бронх≥т у стад≥њ компенсац≥њ. « боку ≥нших орган≥в ≥ систем зм≥н немаЇ. ƒо €коњ групи здоров'€ в≥дноситьс€ учень?

 1. *III група здоров'€
 2. ≤ група здоров'€
 3. IV група здоров'€
 4. II група здоров'€
 5. V група здоров'€

89. ќц≥нка ф≥зичного розвитку дитини дошк≥льного в≥ку показала: ф≥зичний розвиток - середн≥й, за масою т≥ла, обводом грудноњ кл≥тки - гармон≥йний, б≥олог≥чний р≥вень в≥дпов≥даЇ календарному в≥ку. ’рон≥чн≥ захворюванн€ в≥дсутн≥. ѕрот€гом року хвор≥в 5 раз≥в гострими респ≥раторними захворюванн€ми. ƒо €коњ групи здоров'€ в≥дноситьс€ хлопчик?

 1. *II група здоров'€
 2. IV група здоров'€
 3. ≤ група здоров'€
 4. III група здоров'€
 5. V група здоров'€

90. ћедичний контроль за трудовим навчанн€м школ€р≥в 6-го класу показав: уроки в стол€рн≥й майстерн≥ провод€тьс€ в п'€тницю, четвертим ≥ п'€тим уроком, загальною тривал≥стю 90 хв., щ≥льн≥сть 1-го уроку - 69 %, 2-го - 65 %. „и в≥дпов≥даЇ орган≥зац≥€ уроку прац≥ г≥г≥Їн≥чним вимогам?

 1. *¬≥дпов≥даЇ вимогам
 2. Ќе в≥дпов≥даЇ за моторною щ≥льн≥стю 1-го уроку
 3. Ќе в≥дпов≥даЇ за тривал≥стю зан€тт€
 4. Ќе в≥дпов≥даЇ за моторною щ≥льн≥стю 2-го уроку
 5. Ќе в≥дпов≥даЇ за спарен≥стю уроку

91. ” п≥дготовч≥й груп≥ ƒЌ« п≥сл€ ф≥зкультурного зан€тт€ проведено урок математики тривал≥стю 30 хв. Ќа 15-й хвилин≥ у б≥льшост≥ д≥тей з'€вилис€ ознаки стомленн€. ‘≥зкультхвилинка проведена на 17-й хвилин≥ зан€тт€. ” розклад≥ урок математики стоњть трет≥м. ўо Ї основною причиною стомленн€?

 1. *–озклад зан€ть
 2. ‘≥зкультхвилинка
 3. “ривал≥сть зан€тт€, розклад зан€ть
 4. ѕопереднЇ зан€тт€
 5. ”мови зан€тт€

92. ” клас≥ середньоњ школи навчаЇтьс€ 38 школ€р≥в. ѕрот€гом року 4 дитини не хвор≥ли зовс≥м, 8 хвор≥ли один раз, 11 - 2 рази, 6 - 3 рази, 5 - 4 рази, 2 - 5 раз≥в, 1 - 6 раз ≥ 1 - 8 раз. —к≥льки учн≥в в клас≥ в≥днос€тьс€ до групи часто хвор≥ючих?

 1. *9 учн≥в
 2. 15 учн≥в
 3. 4 учн≥
 4. 2 учн≥
 5. 1 учень

93. ” дит€чому навчальному заклад≥ (ƒЌ«) використовуютьс€ дл€ ≥гор хутр€н≥ ≥грашки "¬едм≥дь": маса - 200 г, забарвленн€ матер≥алу ст≥йке, токсичн≥ речовини в≥дсутн≥, запах - 3 бали. „и в≥дпов≥даЇ ≥грашка г≥г≥Їн≥чним вимогам дл€ використанн€ в ƒЌ«?

 1. *Ќе в≥дпов≥даЇ по матер≥алу
 2. Ќе в≥дпов≥даЇ по запаху
 3. ¬≥дпов≥даЇ
 4. Ќе в≥дпов≥даЇ по мас≥
 5. Ќе в≥дпов≥даЇ по ст≥йкост≥ барвника

94. ” класн≥й к≥мнат≥ розм≥рами 6x10 м2 встановлено 6 св≥тлоточок, обладнаних лампами розжарюванн€ потужн≥стю 150 ¬т кожна. ќсв≥тлен≥сть на робочих м≥сц€х коливаЇтьс€ у межах 30-40 лк. ƒайте г≥г≥Їн≥чну оц≥нку штучному осв≥тленню класу.

 1. *Ќер≥вном≥рне та недостатнЇ: осв≥тлен≥сть на робочих м≥сц€х низька
 2. –≥вном≥рне: осв≥тлен≥сть на робочих м≥сц€х низька
 3. Ќер≥вном≥рне та достатнЇ: осв≥тлен≥сть на робочих м≥сц€х достатн€
 4. –≥вном≥рне та достатнЇ: осв≥тлен≥сть на робочих м≥сц€х достатн€
 5. –≥вном≥рне та достатнЇ: осв≥тлен≥сть на робочих м≥сц€х низька

95. ” д≥вчинки 10 рок≥в довжина т≥ла в межах ћ+1д, маса - ћ+1,9д за рахунок жиров≥дкладенн€, обв≥д грудноњ кл≥тки - ћ+1д. ‘ункц≥ональн≥ показники нижче середнього. ‘≥зичний розвиток ц≥Їњ дитини можна оц≥нити €к:

 1. *—ередн≥й, дисгармон≥йний
 2. —ередн≥й
 3. Ќижче середнього
 4. √армон≥йний
 5. –≥зко дисгармон≥йний

96. ѕри вивченн≥ розкладу урок≥в 6-го класу загальноосв≥тньоњ школи встановлено: к≥льк≥сть урок≥в прот€гом тижн€ - 34, тривал≥сть перерв по 10 хв., п≥сл€ 2-го уроку - 20 хв. ” в≥второк 1-й урок - ≥стор≥€, 2-й - рос≥йська мова, 3-й - ф≥зкультура, 4-й - л≥тература, 5-й - б≥олог≥€, 6-й - малюванн€. який основний недол≥к в орган≥зац≥њ навчального процесу маЇ м≥сце?

 1. *–озклад зан€ть, к≥льк≥сть урок≥в у розклад≥ зан€ть
 2. ћ≥сце уроку б≥олог≥њ в розклад≥
 3. “ривал≥сть зм≥н
 4. ћ≥сце уроку ф≥зкультури в розклад≥
 5. ћ≥сце уроку ≥стор≥њ в розклад≥

97. ” прим≥щенн≥ навчального класу школи концентрац≥€ —ќ2 у пов≥тр≥ - 0,2 %, св≥тловий коеф≥ц≥Їнт - 1:5, температура - 20,0 ∞—, волог≥сть - 55 %. «агальне осв≥тленн€ лампами розжарюванн€ - 200 лк. як≥ функц≥ональн≥ чи патолог≥чн≥ в≥дхиленн€ найб≥льш ≥мов≥рн≥?

 1. *«ниженн€ працездатност≥, головний б≥ль
 2. —кол≥ози
 3. ѕростудн≥ захворюванн€
 4. ѕорушенн€ зору
 5. ¬егето-судинна дистон≥€

98. ƒит€ч≥ €сла-сади проектуютьс€ €к в одн≥й, так ≥ в дек≥лькох одно-, двоповерхових буд≥вл€х, з'Їднаних м≥ж собою закритими переходами. який з наведених нижче принцип≥в Ї основою плануванн€ буд≥вл≥ дит€чого дошк≥льного закладу?

 1. *ѕринцип груповоњ ≥зол€ц≥њ
 2. ѕринцип незалежност≥
 3. ѕринцип в≥кового розпод≥лу
 4. ѕринцип статевого розпод≥лу
 5. ѕринцип статево-в≥кового розпод≥лу

99. ” шостому клас≥ у четвер перший урок географ≥€, а п'€тий - математика. Ќа тиждень 30 урок≥в, перерви м≥ж уроками по 10 хв., п≥сл€ другого уроку - 30 хв. яке порушенн€ маЇ м≥сце у розклад≥ урок≥в?

 1. *ћ≥сце уроку математики у розклад≥
 2. ћ≥сце уроку географ≥њ у розклад≥
 3. „исло урок≥в прот€гом дн€
 4. „исло урок≥в прот€гом тижн€
 5. “ривал≥сть перерв

100. ѕроф≥ль ф≥зрозвитку ≥ндив≥дуума це:

ј. *√раф≥чне зображенн€ величини сигмальних в≥дхилень основних ознак ф≥зрозвитку.

¬. „исло, що показуЇ величину звТ€зку двох або б≥льше ознак

—. ¬еличина зм≥ни одноњ ознаки в≥дносно зм≥ни ≥ншоњ на одиницю

D. √раф≥чне зображенн€ величини ≥ндив≥дуального в≥дхиленн€ ознаки в≥д норми.

E. Cхематичне зображенн€ зм≥н ознак.

101. ¬ учбов≥й к≥мнат≥ на 4-му уроц≥ ви€вили так≥ параметри м≥крокл≥мату: температура 250—, в≥дносна волог≥сть 80 %, швидк≥сть руху пов≥тр€ 0,1м/с. «а €кими ф≥з≥олог≥чними показниками ви€вл€Їтьс€ неспри€тливий вплив м≥крокл≥мату на функц≥ональний стан нервовоњ системи школ€р≥в?

 1. *ѕоказники працездатност≥ ≥ хронорефлексометр≥њ
 2. ѕульс, частота диханн€, життЇва Їмн≥сть легень
 3. “емпература т≥ла, хронорефлексометр≥€
 4. ѕульс, життЇва Їмн≥сть легень, хронорефлексометр≥€
 5. ѕоказники працездатност≥

102. ƒл€ проф≥лактики порушень постави школ€р≥в пересаджують з першого р€ду в трет≥й ≥ навпаки, не порушуючи в≥дпов≥дност≥ шк≥льних мебл≥в зросту д≥тей, не р≥дше:

 1. *2-х раз≥в на р≥к
 2. 3-х раз≥в на р≥к
 3. 4-х раз≥в на р≥к
 4. 6-ти раз≥в на р≥к
 5. Ќе пересаджують взагал≥

103. «а ранговою шкалою складност≥ предмет≥в найб≥льша сума бал≥в припадаЇ у III клас≥ на понед≥лок, у IV - на середу, у V - на в≥второк, у VI - р≥вном≥рний розпод≥л навантаженн€ по дн€х тижн€, у VII - на п'€тницю. ¬ €кому клас≥ розклад урок≥в побудовано правильно?

 1. V
 2. VI
 3. VII
 4. ≤≤≤
 5. *IV

104. ѕри вивченн≥ розкладу зан€ть учн≥в 3-го класу встановлено: к≥льк≥сть урок≥в прот€гом тижн€ - 30; у в≥второк перший урок украњнська мова, 2-й - музика, 3 ≥ 4-й - ф≥зичне вихованн€, усього 5 урок≥в. яке порушенн€ маЇ м≥сце в розклад≥ урок≥в?

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 454 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

534 - | 445 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.043 с.