Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 10. ѕравовий статус закордонних украњнц≥в, тимчасово перем≥щених ос≥б, ≥ноземц≥в, б≥женц≥в та ос≥б без громад€нства в ”крањн≥
ћета зан€тт€ Ц опануванн€ здобувача вищоњ осв≥тими теоретичними знанн€ми про особливост≥ правового положенн€ в ”крањн≥ ≥ноземних громад€н та ос≥б без громад€нства, конституц≥йно-правовий статус б≥женц≥в та ос≥б, €к≥ потребують додаткового або тимчасового захисту, внутр≥шньо перем≥щених ос≥б та закордонних украњнц≥в.

 ≥льк≥сть годин Ц 2.

ѕитанн€ дл€ самост≥йного опрацюванн€ ћетодичн≥ рекомендац≥њ дл€ п≥дготовки питань дл€ самост≥йного опрацюванн€
1. ќсобливост≥ правового положенн€ в ”крањн≥ ≥ноземних громад€н та ос≥б без громад€нства 2.  онституц≥йно-правовий статус б≥женц≥в та ос≥б, €к≥ потребують додаткового або тимчасового захисту. ѕри розкритт≥ питань даноњ теми необх≥дно виходити з загального розум≥нн€ статусу, €кий може набувати ф≥зична особа в держав≥. —татусу людини Ц це сукупност≥ прав, свобод ≥ обовʼ€зк≥в особи ≥ громад€нина встановлених чи визнаних державою. ≤ноземець Ц особа, €ка не перебуваЇ у громад€нств≥ ”крањни ≥ Ї громад€нином (п≥дданим) ≥ншоњ держави або держав. ≥ноземц≥ та особи без громад€нства, €к≥ перебувають на територ≥њ ”крањни на законних п≥дставах, - ≥ноземц≥ та особи без громад€нства, €к≥ в установленому законодавством чи м≥жнародним договором ”крањни пор€дку в'њхали в ”крањну та пост≥йно або тимчасово проживають на њњ територ≥њ, або тимчасово перебувають в ”крањн≥.
ќхарактеризувати правовий статус внутр≥шньо перем≥щених ос≥б, ≥ноземц≥в, б≥женц≥в, ос≥б без громад€нства в ”крањн≥. ¬нутр≥шньо перем≥щеною особою Ї громад€нин ”крањни, €кий пост≥йно проживаЇ в ”крањн≥, €кого змусили або €кий самост≥йно покинув своЇ м≥сце проживанн€ у результат≥ або з метою уникненн€ негативних насл≥дк≥в збройного конфл≥кту, тимчасовоњ окупац≥њ, повсюдних про€в≥в насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуац≥й природного чи техногенного характеру. Ѕ≥женець Ц особа, €ка не Ї громад€нином ”крањни ≥ внасл≥док обірунтованих побоювань стати жертвою пересл≥дувань за ознаками раси, в≥роспов≥данн€, нац≥ональност≥, громад€нства (п≥дданства), належност≥ до певноњ соц≥альноњ групи або пол≥тичних переконань перебуваЇ за межами крањни своЇњ громад€нськоњ належност≥ та не може користуватис€ захистом ц≥Їњ крањни або не бажаЇ користуватис€ цим захистом внасл≥док таких побоювань, або, не маючи громад€нства (п≥дданства) ≥ перебуваючи за межами крањни свого попереднього пост≥йного проживанн€, не може чи не бажаЇ повернутис€ до нењ внасл≥док зазначених побоювань.

“еми реферат≥в:

1. ѕон€тт€ ≥ види громад€нських стан≥в особи.

2. √ромад€нство д≥тей.

3. ќсобливост≥ правового статусу ос≥б, €к≥ отримали право притулку.

4. ќсоби без громад€нства: пон€тт€ й особливост≥ правового стану.

јнал≥тичне завданн€:

1. який пор€док визнанн€ б≥женцем або особою, €ка потребуЇ додаткового захисту?

2. як≥ п≥дстави втрати статусу б≥женц€ та додаткового захисту?

3. як≥ п≥дстави позбавленн€ статусу б≥женц€ та додаткового захисту?

4. якими правами волод≥ють внутр≥шньо перем≥щен≥ особи за законодавством ”крањни?

5. як≥ обовТ€зки покладаютьс€ на внутр≥шньо перем≥щених ос≥б за законодавством ”крањни?

6. Ќазв≥ть законодавч≥ гарант≥њ дотриманн€ прав ≥ свобод внутр≥шньо перем≥щених ос≥б в ”крањн≥.

7. який пор€док обл≥ку та реЇстрац≥€ внутр≥шньо перем≥щених ос≥б за законодавством ”крањни?

8. як≥ основн≥ засади сп≥впрац≥ ≥з закордонними украњнц€ми передбачен≥ законом?

9. Ќазв≥ть умови та пор€док наданн€ статусу закордонного украњнц€.

10. ўо Ї п≥дставою дл€ в≥дмови у наданн≥ особ≥ статусу закордонного украњнц€?

11. як≥ п≥дстави припиненн€ статусу закордонного украњнц€?

12. Ќазв≥ть права, свободи ≥ обов'€зки закордонних украњнц≥в.

13. ” чому пол€гаЇ специф≥ка конституц≥йно-правового статусу ≥ноземц≥в ≥ б≥женц≥в в ”крањн≥?

 

–екомендована додаткова л≥тература

Ќормативно-правов≥ акти

1. ѕро пор€док вињзду з ”крањни ≥ вʼњзду в ”крањну громад€н ”крањни: «акон ”крањни в≥д 21.01.1994 // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1994. Ц є 18. Ц —т.101.

2. ѕро правовий статус ≥ноземц≥в та ос≥б без громад€нства: «акон ”крањни в≥д 22.09.2011 // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади. Ц 2012. Ц є 19-20 ‑ —т.179.

3. ѕро б≥женц≥в та ос≥б, €к≥ потребують додаткового або тимчасового захисту: «акон ”крањни в≥д 08.07.2011 // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни. Ц 2011. ‑ є 59. Ц —т. 83.

4. ѕро правовий статус закордонних украњнц≥в: «акон ”крањни в≥д 04.03.2004 // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2004. ‑ є 25. Ц —т. 343.

5. ѕро забезпеченн€ прав ≥ свобод громад€н та правовий режим на тимчасово окупован≥й територ≥њ ”крањни: «акон ”крањни в≥д 15.04.2014 // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади. Ц 2014. Ц є 26. Ц —т.892.

6. ѕро забезпеченн€ прав ≥ свобод внутр≥шньо перем≥щених ос≥б: «акон ”крањни в≥д 20.10.2014 // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади. Ц 2015. Ц є 1. Ц —т.1.

 

—пец≥альна л≥тература

1.  овалишин ≤. ѕроблеми удосконаленн€ визначенн€ пон€тт€ Ђб≥женц≥ї у законодавств≥ ”крањни / ≤.  овалишин // ѕраво ”крањни. Ц 2005. Ц є 11. Ц —. 60Ц63.

2. Ќагорний ™. ”досконаленн€ законодавства ”крањни про громад€нство Ц запорука захисту прав людини право ”крањни / ™. Ќагорний // ѕраво ”крањни. Ц 2006. Ц є 10. Ц —. 33-35.

3. ѕетров ™.ё. ѕринципи конституц≥йно-правового статусу ≥ноземц≥в в ”крањн≥ / ™.ё. ѕетров // ‘орум права. Ц 2012. Ц є 1. Ц —. 767Ц775.

4. –азмЇтаЇва, ё.—. ѕрава людини €к фундаментальна ц≥нн≥сть громад€нського сусп≥льства: монограф≥€ / ё.—. –азмЇтаЇва. Ц X.: ‘инарт. Ц 196 с.

5. —авранчук Ћ. ѕрирода та особливост≥ в≥зових документ≥в, €к≥ видаютьс€ ≥ноземним громад€нам та особам без громад€нства дл€ в'њзду в ”крањну / Ћ. —авранчук // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2010. Ц є8. Ц —. 32Ц35.

6. —авранчук Ћ. Ћ. ѕ≥дстави дл€ в≥днови ≥ноземцю або особ≥ без громад€нства в оформленн≥ в≥зи дл€ в'њзду до ”крањни / Ћ. Ћ. —авранчук // ƒержава ≥ право. —ер≥€: ёридичн≥ ≥ пол≥тичн≥ науки. Ц 2013. Ц є58. Ц —. 272-277.

7. “имошек ќ.ћ. ѕон€тт€, зм≥ст ≥ сутн≥сть захисту конституц≥йних прав та свобод ≥ноземц≥в / ќ.ћ. “имошек // јктуальн≥ проблеми держави ≥ права: зб≥рник наукових праць. Ц 2014. Ц ¬ип. 71. Ц —. 185Ц192.

8. “имошек ќ.ћ. ”н≥версальн≥ та рег≥ональн≥ документи, њх вплив на розвиток конституц≥йного механ≥зму захисту прав та свобод ≥ноземц≥в в ”крањн≥ / ќ.ћ. “имошек // Ќауков≥ записки ≤нституту законодавства ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2011. Ц є 6(9). Ц —. 37Ц41.

9. Ўм≥тт ј. ѕравовий статус особи в ”крањн≥: де-юре та де-факто / ј. Ўм≥тт // ѕраво ”крањни. Ц 2005. Ц є 2. Ц —. 19Ц21.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 674 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

849 - | 672 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.