Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕсихолого-ор≥Їнтован≥ модел≥ соц≥альноњ роботи
÷≥ теор≥њ отримують поширенн€ у зв'€зку з тим, що њњ сучасна стратег≥€ ор≥ЇнтуЇ соц≥альних прац≥вник≥в на те, щоб допомогти кл≥Їнтам оптим≥зувати власн≥ зусилл€ по зм≥н≥ ситуац≥њ, що виникла на особист≥сному чи соц≥альному р≥вн€х. ¬≥дпов≥дно до цього стають пр≥оритетними т≥ теор≥њ соц≥альноњ роботи, €к≥ дозвол€ють соц≥альному прац≥внику допомагати кл≥Їнтам формувати та використовувати своњ особист≥сн≥ та соц≥альн≥ ресурси. “аким чином, ви€вл€Їтьс€, що х≥д розвитку сучасного сусп≥льства, його потреби сконструювали ≥ теор≥ю соц≥альноњ роботи, що задовольн€Ї цим потребам.
јнал≥з технолог≥й сучасноњ соц≥альноњ роботи показуЇ, що дом≥нуючою в н≥й Ї психодинам≥чна модель, заснована на психодинам≥чний напр€мок теор≥њ соц≥альноњ роботи. Ђ∆ивуч≥стьї психодинам≥чноњ модел≥ багато в чому по€снюЇтьс€ характером проникненн€ будь-€коњ теор≥њ в практику соц≥альноњ роботи та закр≥пленн€ њњ у вигл€д≥ парадигми соц≥ального знанн€.
—пираючись на анал≥з основних заруб≥жних досл≥джень з використанн€ психодинам≥чноњ теор≥њ в соц≥альн≥й практиц≥, важливо, на наш погл€д, вид≥лити основн≥тенденц≥њ зв'€зку психодинам≥чноњ теор≥њ та окремих технолог≥й практики, що представл€ють собою своЇр≥дну њњ модель.
ќдним з њњ переваг, безсумн≥вно, Ї ≥нтегративн≥сть, взагал≥ властива теор≥њ соц≥альноњ роботи в ц≥лому €к самост≥йноњ академ≥чноњ дисципл≥ни. ≤нтегративн≥сть психодинам≥чноњ модел≥ дозвол€Ї соц≥альному прац≥внику в р≥зних ситуац≥€х використати р≥зн≥ технолог≥њ та методики, що спри€ють ефективному вир≥шенню проблем кл≥Їнта. ѓњ життЇст≥йк≥сть, мабуть, по€снюЇтьс€ також ≥ тим, що психодинам≥чна теор≥€ - це ц≥ла сукупн≥сть р≥зних ≥дей, €к≥ в м≥ру розвитку в≥дбруньковувалис€ в≥д нењ ≥ виступали в ранз≥ самост≥йних концепц≥й ≥ теор≥й, що надал≥ обумовило ефективн≥сть њњ зв'€зк≥в з ≥ншими галуз€ми соц≥ального знанн€. ÷≥ знову виникл≥ теор≥њ продовжували реал≥зовуватис€ саме через психодинамическую модель практики соц≥альноњ роботи, внос€чи, природно, в нењ певн≥ зм≥ни, не зач≥пали њњ сутност≥.
¬≥дносини соц≥ального прац≥вника ≥ кл≥Їнта в рамках психодинам≥чноњ модел≥ включають так≥ компоненти, €к ≥ндив≥дуал≥зац≥€ кл≥Їнта, оц≥нка виниклоњ проблеми, д≥агностика њњ ≥ використанн€ недирективноњ терапевтичноњ технолог≥њ наданн€ допомоги.

≈кзистенц≥альна модель

¬ основу даноњ модел≥ соц≥альноњ роботи, що спираЇтьс€ на екзистенц≥альний ≥ феноменолог≥чний п≥дходи, покладено принцип, €кий пол€гаЇ в тому, що при анал≥з≥ повед≥нки кл≥Їнта необх≥дно брати до уваги те, €к в≥н сприймаЇ та ≥нтерпретуЇ своњ у€вленн€ про навколишн≥й його св≥т≥, €к оц≥нюЇ св≥й соц≥альний статус. —оц≥альн≥ прац≥вники, €к≥ використовують технолог≥њ, заснован≥ на ц≥й модел≥, велику увагу прид≥л€ють розгл€ду специф≥ки повед≥нки кл≥Їнта в так званих первинних по в≥дношенню до нього групах (наприклад, с≥м'€) ≥ найближчому соц≥альному його оточенн≥, вважаючи, що багато причин, що призвели до виникненн€ кризи, криютьс€ саме там.
ѕодальший розвиток екзистенц≥йна модель практики соц≥альноњ роботи отримала у зв'€зку ≥з зростанн€м уваги до дев≥антною в≥дносинам, а також з розширенн€м сфер взаЇмод≥њ психосоц≥альноњ ≥ структурноњ соц≥альноњ роботи.
¬еликий вплив на соц≥ального прац≥вника при вибор≥ технолог≥й та методик наданн€ допомоги кл≥Їнтам в дан≥й модел≥ практики маЇ положенн€ про те, що людид≥ють в≥дпов≥дно з певними мотивами, €к≥ позначають €вища зовн≥шнього св≥ту, €к≥ утримують у своњй пам'€т≥. Ќа основ≥ цього створюЇтьс€ у свою чергу де€касимвол≥чна ≥нтерпретац≥€ взаЇмин м≥ж ц≥Їю людиною й ≥ншими людьми, а також зовн≥шн≥м св≥том у ц≥лому. јле дл€ того щоб ц≥ взаЇмод≥њ виникали, людинаповинна мати достатньо визначене дл€ себе у€вленн€ про навколишн≥й св≥т, €ке може виникнути лише на основ≥ на€вних у нього у€влень про себе.
—оц≥альний прац≥вник враховуЇ ц≥ особист≥сн≥ конструкц≥њ, на€вн≥ у кл≥Їнта, що допомагаЇ йому зрозум≥ти причини повед≥нки, що призв≥в до особист≥сногодискомфорту ц≥Їњ людини. —л≥д мати на уваз≥, що проблеми, з €кими кл≥Їнт звернувс€, багато в чому детерм≥нован≥ саме його минулим досв≥дом. ≈фективн≥сть даноњ модел≥ соц≥альноњ роботи наочно про€вл€Їтьс€ при робот≥ з етн≥чними групами, вимушеними зм≥нити м≥сце проживанн€, у представник≥в €ких виникаютьконфл≥кти у зв'€зку з тим, що њх особист≥сн≥ реконструкц≥њ зовн≥шнього св≥ту, заснован≥ на њхнЇ минуле соц≥альний досв≥д, вступають у протир≥чч€ з њх новим соц≥альним оточенн€м.

√уман≥стична модель

ќдним з основних принцип≥в гуман≥стичноњ модел≥ соц≥альноњ роботи Ї прагненн€ соц≥альних прац≥вник≥в допомогти кл≥Їнтам на основ≥ самоп≥знанн€ ≥ розум≥нн€ значимост≥ своЇњ особистост≥ зрозум≥ти самих себе ≥ характер впливу на них навколишнього св≥ту. ” рамках ц≥Їњ модел≥ практики соц≥альний прац≥вник, насамперед, намагаЇтьс€ переконати кл≥Їнта у своњй щир≥й зац≥кавленост≥ в його проблемах, позитивне ставленн€ до нього, прагне сп≥впереживати його емоц≥йному в≥дношенню до виниклоњ ситуац≥њ або до св≥ту в ц≥лому.
÷е - один з д≥Ївих моделей, €к≥ спри€ють п≥двищенню ефективност≥ взаЇмов≥дносин соц≥ального прац≥вника з кл≥Їнтом. “ут сл≥д використовувати технолог≥ю Ђактивного слуханн€ї, основними компонентами €коњ Ї емпат≥€, спр€мована на кл≥Їнта, ≥ партнерський стиль в≥дносин.
≤стотна риса ц≥Їњ модел≥ соц≥альноњ роботи - недирективна п≥дх≥д до вир≥шенн€ проблем кл≥Їнта. —оц≥альний прац≥вник через сп≥лкуванн€ з ним, по-перше, повинен донести до нього, що зрозум≥ти себе, а отже, ≥ своњ проблеми можна т≥льки через розум≥нн€ ставленн€ до ≥нших; що людина повинна д≥€ти у в≥дпов≥дност≥ з≥ своњм р≥шенн€м, по-друге, переконати кл≥Їнта в тому, що в≥н прагне допомогти йому у вибор≥ стратег≥њ д≥й, наголошуючи на важливост≥ того, щоб кожна людина знайшла саме своЇ призначенн€ в житт≥.
“акий п≥дх≥д дозвол€Ї не т≥льки зрозум≥ти потреби кл≥Їнт≥в, але й ч≥тк≥ше позначити потреби соц≥ального прац≥вника €к фах≥вц€. ¬ даний час гуман≥стична модель соц≥альноњ роботи набуваЇ все б≥льший вплив, посилюючи м≥ждисципл≥нарний та ≥нтегративний п≥дходи в соц≥альн≥й практиц≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 689 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

522 - | 420 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.