Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘актори, що впливають на стан плат≥жного балансу.
‘актори, що впливають на плат≥жний баланс крањни, под≥л€ютьс€ на внутр≥шн≥ та зовн≥шн≥.

ƒо внутр≥шн≥х фактор≥в належать:

Ј р≥вень ≥нфл€ц≥њ в крањн≥, що позначаЇтьс€ на конкурентоспроможност≥ нац≥ональних виробник≥в та впливаЇ на динам≥ку експортно-≥мпортних операц≥й;

Ј державн≥ витрати ≥ величина бюджетного деф≥циту, що визначають масштаби державних запозичень, в тому числ≥ ≥ на зовн≥шн≥х ринках;

Ј структура нац≥ональноњ економ≥ки, що визначаЇ частку експортно-ор≥Їнтованих п≥дприЇмств;

Ј форс-мажорн≥ обставини, що впливають на зовн≥шньоеконом≥чн≥ умови.

«овн≥шн≥ фактори:

Ј м≥жнародний рух кап≥тал≥в, що позначаЇтьс€ на спр€мованост≥ ф≥нансових поток≥в м≥ж крањнами;

Ј р≥вень м≥жнародноњ конкуренц≥њ, €кий визначаЇ частку окремих крањн у св≥тов≥й економ≥ц≥;

Ј структура св≥товоњ торг≥вл≥, що впливаЇ на попит на продукц≥ю виробник≥в р≥зних крањн;

Ј зм≥ни у св≥тов≥й валютн≥й систем≥, що визначають вплив м≥жнародних валютно-кредитних в≥дносин ≥ орган≥зац≥й, €к≥ њх забезпечують на стан плат≥жних баланс≥в р≥зних крањн.

 р≥м цього, на стан м≥жнародних економ≥чних в≥дносин ≥, €к насл≥док, на стан плат≥жних баланс≥в р≥зних крањн впливають так≥ фактори глобального характеру.

1. Ќер≥вном≥рн≥сть економ≥чного ≥ пол≥тичного розвитку крањн, м≥жнародна конкуренц≥€. Ќаприклад, загостренн€ суперечностей м≥ж трьома центрами суперництва (—Ўј, «ах≥дною ™вропою ≥ япон≥Їю) та пад≥нн€ частки —Ўј у св≥товому промисловому виробництв≥ призвели у 70-х роках ’’ стол≥тт€ до хрон≥чного деф≥циту плат≥жного балансу —получених Ўтат≥в. ≤ навпаки, в м≥ру посиленн€ зах≥дноЇвропейського ≥ €понського центр≥в њхн≥ плат≥жн≥ баланси, особливо ‘–Ќ ≥ япон≥њ, у 70-т≥ ≥ 80-т≥ роки, €к правило, мали значне позитивне сальдо.

2. ÷икл≥чн≥ коливанн€ св≥товоњ економ≥ки. ќск≥льки сьогодн≥ ≥снуЇ асинхронн≥сть сучасного економ≥чного циклу, його коливанн€ впливають на плат≥жний баланс опосередковано. —в≥тов≥ економ≥чн≥ й ф≥нансов≥ кризи призвод€ть до значних деф≥цит≥в плат≥жних баланс≥в то одних, то ≥нших крањн.

3. « акордонн≥ державн≥ витрати, пов'€зан≥ з м≥л≥таризац≥Їю економ≥ки ≥ в≥йськовими витратами. Ќаприклад, значна частка державних витрат —Ўј за кордоном, €к≥ в≥дображаютьс€ у в≥дпов≥дних статт€х плат≥жного балансу, €вл€Ї собою саме витрати в≥йськового характеру (утриманн€ та оснащенн€ в≥йськових баз, воЇнна допомога). « метою компенсац≥њ витрат на утриманн€ в≥йськ за своњми кордонами —Ўј уклали угоди з крањнами Ц членами Ќј“ќ ≥ япон≥Їю про переоснащенн€ арм≥й союзник≥в, ≥, €к насл≥док, крањни Ќј“ќ в середин≥ 80-х рок≥в ’’ стол≥тт€ ≥мпортували в≥йськовоњ продукц≥њ ≥з —Ўј у 8 раз≥в б≥льше, н≥ж продавали њњ за океан.

4. ѕосиленн€ м≥жнародноњ ф≥нансовоњ взаЇмозалежност≥. « 70-х рок≥в ’’ стол≥тт€ зростаЇ взаЇмопроникненн€ кап≥тал≥в —Ўј, япон≥њ, крањн «ах≥дноњ ™вропи, що посилюЇ м≥ж ними €к партнерство, так ≥ суперництво.

5. «м≥ни в м≥жнародн≥й торг≥вл≥. Ќаприклад, р≥зке зростанн€ св≥тових ц≥н на нафту призводить до деф≥циту поточних операц≥й плат≥жних баланс≥в крањн Ц ≥мпортер≥в нафти та актив≥зац≥њ плат≥жних баланс≥в нафтовидобувних крањн.

6. ¬плив валютно-ф≥нансових фактор≥в. « введенн€м плаваючих курс≥в значно зросли ризики валютних втрат, особливо п≥д впливом р≥зких коливань курс≥в пров≥дних валют св≥ту, €к≥ найчаст≥ше використовуютьс€ €к валюти ц≥ни ≥ платежу: долара —Ўј, англ≥йського фунта стерл≥нг≥в, Ївро, €понськоњ Їни.

ѕ≥сл€ розгл€ду множинност≥ фактор≥в, €к≥ впливають на плат≥жний баланс, можна зробити висновок, що дос€гти щор≥чноњ збалансованост≥ надходжень у крањну та њњ виплат ≥ншим крањнам Ц завданн€ надзвичайно складне.

“ак, довготерм≥нове пасивне сальдо плат≥жного балансу призводить до того, що дл€ покритт€ деф≥циту ≥ноземноњ валюти необх≥дно використовувати оф≥ц≥йн≥ резерви, зменшуючи њх обс€ги. ќск≥льки ц≥ резерви не Ї безмежними, то крањна, щоб виправити ситуац≥ю, змушена вдаватис€ на запровадженн€ р≥зних протекц≥он≥стських заход≥в дл€ стримуванн€ ≥мпорту й заохочуванн€ експорту.

ќдним ≥з насл≥дк≥в деф≥циту плат≥жного балансу може стати зм≥на курсовоњ вартост≥ нац≥ональноњ валюти. ¬алютний курс, з одного боку, в≥ддзеркалюЇ стан плат≥жного балансу, з ≥ншого, Ц Ї одним ≥з фактор≥в, €к≥ суттЇво впливають на стан плат≥жного балансу.

—тосовно довготерм≥нового активного сальдо плат≥жного балансу, то й тут може мати м≥сце ц≥ла низка негативних насл≥дк≥в. «окрема, €кщо сальдо формуЇтьс€ п≥д впливом значного перевищенн€ притоку кап≥талу над його в≥дтоком, то крањна перетворюЇтьс€ в сторону-боржника з≥ вс≥ма можливими негативними насл≥дками. јдже з часом частина валового нац≥онального продукту, створеного в крањн≥, у вигл€д≥ прибутку ≥нвестора буде в≥дпливати за кордон, що може негативно вплинути на темпи економ≥чного зростанн€.  р≥м того, довгочасне перевищенн€ надходженн€ валюти в крањну над њњ вибутт€м може слугувати причиною ≥нфл€ц≥њ або надм≥рного укр≥пленн€ курсу нац≥ональноњ валюти.

ѕоширенн€ практики плаваючих валютних курс≥в, зб≥льшенн€ масштаб≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥, в≥дм≥на обмежень на рух кап≥тал≥в привели до л≥берал≥зац≥њ проведенн€ м≥жнародних ф≥нансових операц≥й та п≥двищенн€ нестаб≥льност≥ ф≥нансових ринк≥в. “ому пров≥дн≥ крањни вживають заходи щодо забезпеченн€ стаб≥льност≥ ринкових курс≥в своњх валют шл€хом узгодженого м≥ждержавного впливу на д≥€льн≥сть валютних ринк≥в, посиленн€ впливу оф≥ц≥йних орган≥в на курси з метою обмеженн€ њх коливанн€. ƒл€ цього центральн≥ банки провод€ть сп≥льн≥ валютн≥ ≥нтервенц≥њ.

ѕост≥йно посилюЇтьс€ тенденц≥€ до погодженн€ у проведенн≥ внутр≥шньоњ макроеконом≥чноњ пол≥тики зах≥дними крањнами. «а допомогою м≥жнародноњ координац≥њ ц≥Їњ пол≥тики управл≥нн€ плат≥жними балансами стало розгл€датись €к ефективне доповненн€ системи плаваючих валютних курс≥в.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 332 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

737 - | 546 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.