Лекции.Орг
 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...

Теми для самостійного опрацювання1. Літературний процес кінця ХХ-початку XXI століття. Представники, риси літератури постмодернізму.

2. Міфологізм у літературі постмодернізму (твори за вибором студента).

3. Концепція особистості у літературі постмодернізму (твори за вибором студента).

4. Автор та оповідні стратегії постмодерного роману (твори за вибором

студента).

5. Жанровий синтез як визначальна риса постмодерного роману (твори за вибором студента).

6. Інтертекстуальність як риса поетики постмодерного роману (твори за вибором студента).

7. Прийом «подвійного кодування» у постмодерному романі (твори за вибором студента ).

8. Жанрова своєрідність роману Дж. Барнса "Історія світу у 10 1/2 розділах».

9. Лейтмотиви як структуроутворюючий принцип у романі Дж. Барнса "Історія світу у 10 1/2 розділах".

10. Особливості оповідної структури роману Дж. Барнса «Історія світу у 101/2 розділах».

11. Постмодерні стильові тенденції роману Дж.Фаулза «Коханка французького лейтенанта"..

12. Вікторіанський інтертекст у романі Дж. Фаулза "Коханка французького

лейтенанта".

13. Образ нової жінки Сари Вудраф у романі Дж.Фаулза "Коханка французького лейтенанта"

14. Образ Чарльза Смітсона як втілення рис особистості перехідного типу.

15. Жіночі образи вікторіанської епохи у у романі Дж. Фаулза "Коханка французького лейтенанта"

16. Біблійні сюжети в сучасній літературі (С.Гейм,Н.Казандзакіс та ін).

17. Гра із простором і часом у сучасному романі (А.Поссе, Д.Барнс,).

18. Тема майбутнього в романі Д.Коупленда «Покоління Ікс»

19. Тема майбутнього в романі М.Каннінгема «Дім на краю світа».

20. Проблема поколінь у романі Д.Коупленда «Покоління Ікс»: покоління «дітей»

21. Проблема поколінь у романі М.Каннінгема «Дім на краю світа»: покоління «дітей»

22. Проблема поколінь у романі Д.Коупленда «Покоління Ікс»: покоління батьків.

23. Проблема поколінь у романі М.Каннінгема «Дім на краю світа»: покоління батьків .

24. "Життя на обочині": маргинальність як спосіб життя у романі М.Каннингема«Дім на краю світа».

25. "Життя на обочині": маргинальність як спосіб життя у романі Д.Коупленда«Покоління Ікс».

26. Притчі як спосіб самохарактеристики персонажів у романі Д.Коупленда «Покоління Ікс»

27. Відкритий фінал як риса поетики постмодерного роману (твори за вибором студента).

28. Чи є майбутнє у покоління Ікс?

29. «Діалог культур» у сучасному романі (М.Турнье, М.Кундера, Дж.Барт, А.Поссе).

30. Проблема пошуку істини у сучасній літературі (твори за вибором студента).

31. Історія як міф/наратив: образ Колумба у романі А.Поссе «Райські пси».

32. «Священна історія» у романах Дж.Барнса і С.Гейма.

33. Образ Ісуса Христа у романі С.Гейма «Агасвер».

34. Образ Агасвера у романі С.Гейма «Агасвер».

35. Проблематика та сюжетні лінії роману М.Кундери «Нестерпна легкість буття».

36. Доля інтелігента у тоталітарному суспільстві: образ Томаша (роман М.Кундери «Нестерпна легкість буття»).

37. Емігрантське середовище та його представники у романі М.Кундери «Нестерпна легкість буття».

38. Тема відкриття Америки у романі А.Поссе «Райські пси»: образи «першовідкривачів».Риси пародійності.

39. Риси «магічного реалізму» (твори за вибором студента).

40. Сучасність і класика: способи відтворення й форми сприйняття

«літературного міфу» (Стоппард, Гейм, Турньє).

41. Інтертекстуальність та іронія: варіанти інтерпретації масової культури в сучасному романі.

42. Тема покоління в зарубіжній та українській літературі (роман Д.Коупленда «Покоління Ікс» та Л.Дереша «Культ»).

43. Мотив подорожі в романі Дж.Д. Селінджера «Над прірвою у житі»: подорож Голдена Колфілда назустріч собі та людям. Спасіння через любов. Авторський образ Ловця, релігійно-філософський зміст твору.

44. Особливості творчого методу Й. Бродського: синтез модерністської та постмодерністської поетики та естетики.

45. Основні теми, мотиви, образи поезії Й. Бродського.

46. Метафізичний характер поезії Й. Бродського.

47. «Біблійний текст» в поезії Й. Бродського: основні мотиви, сакральні образи, простір і час.

48. «Театр абсурду» як поняття. Загальні принципи драми абсурду. Представники.

49. Естетика і поетика антидрами: час і простір в п’єсах абсурдистів, людина і речі, слово і недовіра до слова (С. Беккет «Чекаючи на Годо», Е.Йонеско «Носороги»),

50. Соціальна міфологія та її руйнування в п’єсі Е. Йонеско «Носороги».

51. Специфіка сюжетної будови п’єси Е. Йонеско «Носороги». Образна символіка.

52. Жанрова природа роману П. Зюскінда «Запахи». Пародіювання «формульних штампів».

53. Постмодерністські прийоми в романі П. Зюскінда «Запахи». Принцип подвійного кодування. Поєднання «високого» модернізму і масової літератури.

54. Деміфологизація стійких міфів культури в романі П. Зюскінда «Запахи».

55. Інтертекстуальність роману П. Зюскінда «Запахи».

56. Робінзонада та антиробінзонада у світовій літературі. Роман М. Турньє «П’ятниця, Або Тихоокеанський лімб» - постмодерністська робінзонада.

57. «Перелицювання» відомого сюжету в романі М. Турньє «П’ятниця, Або Тихоокеанський лімб». Контрверсія просвітительської ідеології.

58. Поетика назви роману М. Турньє «П’ятниця, Або Тихоокеанський лімб». Відхід від традиції, або чому роман названо ім’ям П’ятниці.

59. Композиція роману М. Турньє «П’ятниця, Або Тихоокеанський лімб». Етапи життя Робінзона на острові. Їх співвідношення з європейською цивілізацією.

60. Еволюція образу Робінзона в романі М. Турньє «П’ятниця, Або Тихоокеанський лімб». Співвідношення Робінзона М. Турньє та Робінзона Д. Дефо. Опозиція «хазяїн - слуга» та її трансформація.

61. Багатожанровість творчості Х.Л.Борхеса: вірші, новелістика, есе, притчі. Есе «Чотири цикли». Борхес про головні історії людства.

62. Сенс назви новели Х.Л.Борхеса «Вавілонська бібліотека»; принципи «гри», «класифікації», «лабіринту» у тексті оповідання; метафора «Всесвіт - бібліотека» та її смислове поле.

63. «Сад перехрещених стежок» Х.Л.Борхеса: проблематика оповідання, інтелектуальний підтекст.

64. Майстерність Ф.Саган у зображенні приватного життя французького суспільства післявоєнних років.

65. Образ Сесіль як втілення рис післявоєнного покоління у романі Ф.Саган «Здрастуй, суме». Проблема моралі у творі.

66. Особливості оповідальної структури роману Ф.Саган «Здрастуй, суме».

67. Поетизація національних традицій в романі Я.Кавабати «Тисяча журавлів».

68. Проблематика та поетика роману Я. Кавабати «Тисяча журавлів». Символіка, роль природи.

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

 

З курсу «Історії зарубіжної літератури кінця XX - поч. XXI ст.» для студентів 5 курсу ФФЖ спеціальності Філологія (українська, англійська мова та література)*, Філологія (українська мова та література)*.

 

Дата добавления: 2016-11-23; просмотров: 380 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.