Лекции.Орг


Поиск:
Тақырып. Азаматтық – құқықтық жауапкершілікті сақтандыру. (2сағат).
Азаматтық – құқықтық жауапкершілікті сақтандырудың экономикалық мазмұны, Азаматтық – құқықтық жауапкершілікті сақтандырудың сақтынадыру жүйесіндегі рөлі. Азаматтық – құқықтық жауапкершілікті сақтандырудың объектісі. Азаматтық – құқықтық жауапкершілікті сақтандырудың тәртібі. Азаматтық – құқықтық жауапкершілікті сақтандырудың ерекшеліктері

Әдістемелік ұсыныс. Студент сабақ басталған дейін сақтандыру жарнасының ұғымын білулері тиіс. Рольдік ойын: сақтандырушы және сақтанушы.

Ұсынылатын әдебиеттер: 9 нег. [100-119], қос. [9-12].

Бақылау сұрақтары:

1. Көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандырудың келісім-шарттары түрлерін сипаттап беріңіз?

2. Көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыруда көлік құралдарының әрбір бірілігіне жылдық сақтандыру сыйақысы қандай көлемде тағайындалады?

3. Сақтанушы жауапкершілігінің шекті көлемінің мөлшері бір сақтандыру жағдайы бойынша?

4. Сақтандырушыдан сақтандыру төлемін талап ету үшін сақтанушы қандай құжаттарды тапсырады?

5. Сақтандыру төлемін төлеген сақтандырушы сақтанушыдан қандай жағдайларда төленген сома көлемін кері қайтару құқықтарына ие?

5-тақырып. Мүліктік сақтандыру (2сағ)

Мүліктік сақтандырудың экономикалық мазмұны. Мүліктік сақтандырудың қажетігі.. Мүліктік сақтандырудың объектісі. Мүліктік сақтандырудың қолдану механизмі. Мүліктік сақтандырудың тәртібі.

Әдістемелік ұсыныс. Студент сабақ басталған дейін мүліктік сақтандыру жарнасының ұғымын білулері тиіс. Рольдік ойын: сақтандырушы және сақтанушы.

Ұсынылатын әдебиеттер: 9 нег. [100-119], қос. [9-12].

Бақылау сұрақтары

1. Сақтанушы жауапкершілігінің шекті көлемінің мөлшері бір сақтандыру жағдайы бойынша?

2. Сақтандырушыдан сақтандыру төлемін талап ету үшін сақтанушы қандай құжаттарды тапсырады?

3. Сақтандыру төлемін төлеген сақтандырушы сақтанушыдан қандай жағдайларда төленген сома көлемін кері қайтару құқықтарына ие?

4. Мүлік сақтандырудың экономикалық мәні мен мазмұнын ашып көрсетіңіз?

6-тақырып. Жеке сақтандыру (2сағ)

Жеке сақтандырудың экономикалық мәні. Жеке сақтандырудың қағидалары. Жеке сақтандырудың объектісі. Жеке сақтандырудың түрлері. Өмірді сақтандыру. Еңбекке жарамдылықты сақтандыру. Жеке сақтандырудың тәртібі.

Әдістемелік ұсыныс. Студент сабақ басталған дейін жеке сақтандыру ұғымын білулері тиіс. Рольдік ойын: сақтандырушы және сақтанушы.

Ұсынылатын әдебиеттер: 9 нег. [100-119], қос. [9-12].

Бақылау сұрақтары

1. Жеке сақтандыру дегеніміз не?

2. Жеке сақтандыруды әр түрлі негізде жіктеп беріңіз?

3. Жеке сақтандыруда сақтандыру өтелімі қандай жағдайда төленеді?

7-тақырып. Жолаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық - құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру. (2сағ)

Жолаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық - құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың экономикалық мазмұны. Жолаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық - құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың қажеттігі. Жолаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық - құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың объектілері. Жолаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық - құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың механизмі.

Әдістемелік ұсыныс. Студент сабақ басталған дейін тасымалдаушының жауапкершілігін міндетті сақтандыру ұғымын білулері тиіс. Рольдік ойын: сақтандырушы және сақтанушы.

Ұсынылатын әдебиеттер: 9 нег. [100-119], қос. [9-12].

Бақылау сұрақтары:

1. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандырудың қағидаларын атаңыз?

2. Тасымалдаушы жауапкершілігін міндетті сақтандыруды іске асыруда көлік құралының бірлігіне сақтандыру сыйақыларының жылдық көлемі қандай мөлшерде белгіленеді?

3. Сақтандыру өтелімін төлеуге қажетті және міндетті құжаттар атап беріңіз?

4. Сақтандыру төлемін төлеген сақтандырушы сақтанушыдан қандай жағдайларда төленген сома көлемін кері қайтару құқықтарына ие?

5. Қандай жағдайларда сақтандырушы сақтандыру төлемін төлеуден босатылады?

8-тақырып. Тәуекел және сақтандыру. (1сағ)

Тәуекел және сақтандыру ұғымы. Тәуекел және сақтандыру түрлері. Тәуекел және сақтандыру ерекшеліктері. Тәуекелді сақтандыру әдістері. Тәуекелді сақтандыру қажеттігі. Тәуекелді сақтандырудың түрлері. Тәуекелді сақтандырудың ерекшеліктері.

Әдістемелік ұсыныс. Студент сабақ басталған дейін тәуекелді сақтандыру ұғымын білулері тиіс. Рольдік ойын: сақтандырушы және сақтанушы.

Ұсынылатын әдебиеттер: 9 нег. [100-119], қос. [9-12].

Бақылау сұрақтары

Бақылау сұрақтары:

7. Тәуекел және сақтандыру арасындағы байланыс немен анықталады?

8. Тәуекелдің негізгі факторларын атаңыз?

9. Тәуекелді бағалауда қандай әдістер қолданылады?

10. Тәуекелдер қандай критерийлер бойынша жіктеледі?

11. Тәуекелдердің негізгі түрлерін сипаттаңыз?

12. Қаржылық тәуекелдерге нелер жатады?

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1171 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить. © Сократ
==> читать все изречения...

602 - | 513 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.