Лекции.Орг
 

Категории:


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

Склад фінансового механізму.Фінансовий механізм - інструмент фінансової політики, що представляє собою систему встановлених державою форм, видів і методів організації фінансових відносин.

Залежно від ступеня регулювання з боку держави фінансовий механізм підрозділяється на директивний і регулюючий.

Директивний пов'язаний з відносинами, в яких безпосередньо бере участь держава (податки, державний кредит, бюджетний процес і т. Д.). Регулюючий визначає основні напрямки функціонування фінансових відносин, що не зачіпають безпосередньо інтереси держави (організація внутрішньогосподарської діяльності на підприємствах).

Фінансовий механізм можна представити у вигляді сукупності механізмів функціонування окремих ланок фінансової системи:

1) функціонування бюджетного механізму;

2) механізм функціонування фінансів підприємств, установ і організацій;

3) механізм функціонування позабюджетних фондів;

4) механізм функціонування місцевих фінансів;

5) функціонування страхового механізму;

6) механізм функціонування фінансового ринку. Для забезпечення стабільного та ефективного функціонування фінансового механізму держави першорядне значення має правова регламентація форм і норм фінансових відносин. Вони є джерелом і регулятором фінансової системи. На підставі їх можна простежити механізм функціонування фінансової системи, зрозуміти, як акумулюються, розподіляються і перерозподіляються фінансові ресурси.

Оцінка якості роботи фінансового механізму відбувається відповідно до його адекватністю сучасним інтересам суспільства, зі здатністю його досягати поставлених цілей і вирішувати конкретні завдання.

Структура фінансового механізму включає в себе:

1) фінансове регулювання;

2) фінансове стимулювання;

3) фінансові важелі;

4) нормативне і правове забезпечення;

5) інформаційне забезпечення. Фінансове регулювання являє собою організовану державою діяльність з використання всіх аспектів фінансових відносин в цілях коригування параметрів відтворення.

Фінансове стимулювання є одним з методів регулювання народно-господарських пропорцій.

Фінансові важелі є прийоми, при яких фінанси впливають на економіку держави і перш за все на його нижня ланка - підприємства.

Правове і нормативне забезпечення включають в себе:

1) закони (Бюджетний кодекс, Податковий кодекс, Єдину бюджетну класифікацію, Закон про держбюджет і ін.);

2) укази Президента УКРАЇНИ (щодо оподаткування);

3) постанови Уряду УКРАЇНИ;

4) накази і листи міністерств і відомств;

5) статут юридичної особи.

Механізм фінансового регулювання дає можливість державі сформувати такі умови для суб'єктів фінансового механізму, які б примусили їх діяти відповідно до необхідних для суспільства напрямами. Таке регулювання проводиться за допомогою інструментів фіскальної, бюджетної, податкової політики та ін.

 

16 Фінансове планування і прогнозування.

Ефективне управління можливе за прогнозування і планування, тобто необхідно аналізувати, передбачати, приймати управлінські рішення і контролювати їх виконання. Управління фінансами підприємства за цих умов можливе при прогнозуванні і плануванні всіх грошових потоків, господарських процесів усіх суб'єктів господарювання.

Фінансове планування - це процес розробки системи фінансових планів і бюджетів по забезпеченню функціонування і розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності його фінансової діяльності в наступному періоді.

Значення фінансового прогнозування і планування полягає в тому, що воно:

• втілює стратегічні цілі в форму конкретних фінансово-економічних показників;

• забезпечує фінансовими ресурсами операційну та інвестиційну діяльність підприємства;

• визначає життєздатність проекту підприємства в умовах конкуренції;

• є фактором отримання фінансової підтримки з боку як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів.

Внутрішньофірмове фінансове планування базується на використанні трьох основних його систем:

1. Прогнозування фінансової діяльності.

2. Поточне фінансове планування.

3. Оперативне фінансове планування.

Усі системи фінансового прогнозування і планування перебувають у взаємозв'язку і реалізуються в певній послідовності. Першим етапом планування є прогнозування основних напрямів і цільових параметрів фінансової діяльності шляхом розробки загальної фінансової стратегії підприємства, яка покликана визначити завдання і параметри поточного фінансового планування. В свою чергу, поточне фінансове планування створює основу для розробки і доведення до безпосередніх виконавців оперативних фінансових планів, бюджетів по основних напрямах фінансової діяльності підприємства.

 

Дата добавления: 2016-11-19; просмотров: 220 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. А что касается правящего класса - дворянства, то в ходе складывания абсолютной монархии происходила консолидация этого сословия.
 2. А. Тестові технології низького рівня складності (розраховані на отримання оцінки «задовільно»).
 3. Аагентство Swiss Realty Group предложила свою классификацию складских помещений в России.
 4. АГРОЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ І СКЛАДАННЯ СИСТЕМИ СІВОЗМІН У ГОСПОДАРСТВІ
 5. Адентія часткова вторинна, ускладнена деформацією зубних дуг
 6. Акти з охорони праці,що діють в організаціях,їх склад і структура.
 7. Алгоритм самопідготовки студента. 1. Загальна морфофункціональна характеристика та хімічний склад кісткової тканини.
 8. аналіз результатів діяльності та фінансового стану
 9. АНАЛІЗ СКЛАДНОЇ ВОЛЬОВОЇ ДІЇ
 10. Аналіз складу майна та джерел його утворення
 11. Аналіз складу та структури видатків установи
 12. Аналіз складу та структури фінансових ресурсів


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.