Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘онди акц≥онерного товариства
–егулюванн€ фонд≥в у акц≥онерних товариствах зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до законодавчих положень, пункт≥в установчих документ≥в, розроблених ≥ затверджених положень про фонди.

–егул€тивна система 1991 р. м≥стить лише основн≥ вимоги щодо створенн€ обов'€зкових дл€ господарюванн€ фонд≥в у акц≥онерних товариствах Ч статутного ≥ резервного. ¬ попередн≥х темах наголошувалос€, що статутний фонд Ї попередньо ф≥ксованим ≥ зм≥нюЇтьс€ оф≥ц≥йно: зб≥льшенн€м або зменшенн€м ≥ в≥дпов≥дною ем≥с≥Їю додаткових акц≥й, або зб≥льшенн€м њх ном≥налу, або вилученн€м њх з об≥гу. “ак само можна розгл€дати ≥ резервний фонд, але з великими умовност€ми. ѕо-перше, резервний фонд маЇ нижню межу (не менш €к 25 в≥дсотк≥в статутного), але не маЇ верхньоњ. ѕо-друге, в≥н тривалий час може формуватись (щор≥чн≥ в≥драхуванн€ не менш €к 5 в≥дсотк≥в чистого прибутку) ≥ мати зм≥нн≥ величини.

“ому, €к правило, в положенн€х корпорац≥€ передбачаЇ дл€ себе створенн€ ф≥ксованого (статутний) та ф≥ксовано-зм≥нного (резервний) фонд≥в. “ак≥ фонди Ї обов'€зковими, важливими, ≥ тому њм прид≥л€Їтьс€ велика увага.

ќднак акц≥онерне товариство Ї насамперед п≥дприЇмством ≥ йому потр≥бн≥ ≥нш≥ фонди, €к≥ дають змогу оптимально функц≥онувати.

“ак≥ фонди можуть мати р≥зн≥ назви, €к≥ часто залежать в≥д чергових зм≥н у бухгалтерськ≥й зв≥тност≥, вимог податкового законодавства та уподобань ф≥нансових менеджер≥в корпорац≥њ. «араз найчаст≥ше у таких положенн€х заф≥ксован≥ фонд розвитку виробництва, фонд соц≥ального розвитку, фонд заохоченн€, фонд оплати прац≥ органам управл≥нн€ та контролю, фонд сплати див≥денд≥в, фонд накопиченн€ кошт≥в дл€ викупу власних акц≥й.

—творенн€ саме таких фонд≥в в ус≥х без вин€тку акц≥онерних товариствах не Ї обов'€зковим, але практика вказуЇ на доц≥льн≥сть њх вид≥ленн€, структуризац≥њ ≥ практичного наповненн€ ф≥нансами. “ому внутр≥шньонормативн≥ документи регулюють пор€док створенн€ ≥ напр€ми њх використанн€. Ќаприклад, затверджуЇтьс€, що дл€ забезпеченн€ розширеного в≥дтворенн€, оновленн€ основних фонд≥в у корпорац≥њ може створюватис€ фонд розвитку виробництва. ƒоц≥льно визначити також джерела такого фонду. як правило, такими джерелами Ї в≥драхуванн€ з прибутку, €кий залишаЇтьс€ в розпор€дженн≥ ј“, виручка в≥д реал≥зац≥њ майна, що не використовуЇтьс€ або використовуЇтьс€ незадов≥льно, амортизац≥йн≥ в≥драхуванн€ та ≥нш≥ джерела, передбачен≥ чинним законодавством.

¬ажливим моментом Ї визначенн€ напр€м≥в витрат з такого фонду. як правило, кошти фонду розвитку виробництва використовуютьс€ на ф≥нансуванн€ витрат по техн≥чному переозброЇнню, реконструкц≥њ та розширенню виробничоњ бази ј“, ф≥нансуванн€ приросту власних оборотних кошт≥в, а також в≥дшкодуванн€ њх нестач≥, ф≥нансуванн€ витрат на п≥дготовку та освоЇнн€ нових та модерн≥зованих вид≥в продукц≥њ та послуг, прогресивних технолог≥чних процес≥в, виготовленн€ досл≥дних зразк≥в, створенн€ й розширенн€ потужностей по виробництву товар≥в народного споживанн€ та наданн€ послуг населенню, погашенн€ наданих довгострокових кредит≥в банк≥в, що в≥дпов≥дно до чинного законодавства погашаютьс€ за рахунок фонду розвитку виробництва, зд≥йсненн€ природоохоронних заход≥в, покритт€ збитк≥в, що виникають у ј“ при передач≥ майна ≥ншим п≥дприЇмствам, при його продажу чи списанн≥, а також на покритт€ витрат по основних засобах, зданих в оренду, ф≥нансуванн€ ≥нших виробничих потреб.

ƒосить часто в акц≥онерних товариствах створюЇтьс€ фонд соц≥ального розвитку. ѕричиною його створенн€ Ї п≥дтримка ≥ розширенн€ соц≥ально-побутовоњ сфери. ‘онд соц≥ального розвитку створюЇтьс€ за рахунок в≥драхувань з прибутку, €кий залишаЇтьс€ в розпор€дженн≥ ј“, виручки в≥д реал≥зац≥њ майна, що не використовуЇтьс€, а також ≥нших джерел, передбачених чинним законодавством.

 ошти фонду соц≥ального розвитку використовуютьс€ на буд≥вництво житлових будинк≥в, дит€чих заклад≥в та ≥нших об'Їкт≥в соц≥ального призначенн€, прем≥њ та подарунки до св€т ≥ юв≥лењв, матер≥альну допомогу на похованн€ (суми, що перевищують передбачен≥ чинним законодавством), оплату додатково наданих за р≥шенн€м загальних збор≥в акц≥онер≥в (понад розм≥ри, передбачен≥ законодавством) в≥дпусток прац≥вникам, у тому числ≥ ж≥нкам, що виховують д≥тей, одноразову допомогу ветеранам прац≥, що виход€ть на пенс≥ю, доплати ≥ надбавки до державних пенс≥й працюючим пенс≥онерам, варт≥сть пут≥вок на л≥куванн€ ≥ в≥дпочинок, екскурс≥њ та мандр≥вки або суми компенсац≥й, виданих зам≥сть пут≥вок, суми, спр€мован≥ (€к гот≥вкою, так ≥ за безгот≥вковими розрахунками) на здешевленн€ вартост≥ харчуванн€ прац≥вник≥в у њдальн€х, буфетах, проф≥лактор≥€х ј“, а також допомогу на д≥тей, що перебувають у дит€чих санатор≥€х, €слах, оздоровчих таборах ј“, та ≥н. ¬итрати з такого фонду можуть спр€мовуватись на придбанн€ акц≥й (дл€ прац≥вник≥в ј“) у випадках, коли не створюЇтьс€ окремий фонд такого призначенн€, а також ф≥нансуванн€ ≥нших соц≥альних потреб.

ƒл€ задоволенн€ особистих потреб прац≥вник≥в за рахунок в≥драхувань з чистого прибутку, €кий залишаЇтьс€ у розпор€дженн≥ ј“, за нормативом, встановленим у в≥дсотках до нього загальними зборами акц≥онер≥в, може окремо створюватись фонд заохоченн€.  ошти такого фонду витрачаютьс€ за кошторисом, €кий розгл€даЇтьс€ та затверджуЇтьс€ у пор€дку, передбаченому положенн€м про п≥дготовку, розгл€д та укладенн€ колективного договору або положенн€м про пор€док розпод≥лу прибутк≥в в акц≥онерному товариств≥. «а рахунок фонду зд≥йснюютьс€ вс≥ ≥ндив≥дуальн≥ заохочувальн≥ виплати членам трудового колективу ј“, кр≥м тих, €к≥ зг≥дно з чинним законодавством нараховуютьс€ та сплачуютьс€ за рахунок соб≥вартост≥.

ќск≥льки в корпорац≥€х органи управл≥нн€ включають посадових ос≥б, доц≥льно створити фонд оплати прац≥ орган≥в управл≥нн€ ≥ контролю. як правило, такий фонд створюЇтьс€ дл€ оплати прац≥ членам ради ј“ та голов≥ рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ за рахунок чистого прибутку ј“. –озм≥р фонду визначаЇтьс€ загальними зборами акц≥онер≥в. ѕор€док використанн€ кошт≥в фонду може визначатис€ положенн€м про оплату прац≥ посадових ос≥б орган≥в управл≥нн€ та контролю.

ƒл€ проведенн€ оптимальноњ див≥дендноњ пол≥тики досить часто створюЇтьс€ фонд сплати див≥денд≥в. —плата див≥денд≥в може визначатись окремим положенн€м про див≥денди в акц≥онерному товариств≥, а можливо, загальним положенн€м про фонди. “акий фонд створюЇтьс€ за рахунок чистого прибутку ј“ за нормативом, встановленим загальними зборами акц≥онер≥в, ≥ д≥литьс€ на дв≥, а ≥нод≥ й три частини: дв≥ Ч виплата див≥денд≥в за прив≥лейованими акц≥€ми ≥ виплата див≥денд≥в за простими акц≥€ми; трет€ Ч кошти дл€ виплат обов'€зкових в≥дсотк≥в за обл≥гац≥€ми.

≤нод≥ в корпорац≥€х створюютьс€ фонди накопиченн€ кошт≥в дл€ викупу власних акц≥й, в основному за рахунок чистого прибутку ј“ (не виключено, що сюди можуть вв≥йти також ≥нш≥ джерела, не заборонен≥ законодавством), ≥ його величина визначаЇтьс€ зборами акц≥онер≥в, проте доц≥льн≥сть його використанн€, ц≥ну акц≥й, €к правило, обірунтовуЇ правл≥нн€ або рада товариства.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 361 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2156 - | 2013 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.