Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–егулюванн€ основних орган≥зац≥йно-економ≥чних в≥дносин
як правило, орган≥зац≥йно-економ≥чн≥ в≥дносини основних учасник≥в корпорац≥й б≥льш-менш ч≥тко регламентуютьс€ законодавчими положенн€ми ≥ в окремих випадках внутр≥шньокорпоративними документами. ¬ ц≥лому економ≥чна роль засновник≥в та ≥нших акц≥онер≥в, њх вплив на д≥€льн≥сть товариства ч≥тко розписан≥ в таких документах, €к статут, положенн€ про загальн≥ збори акц≥онер≥в, њх представницьк≥ органи. ≤нод≥ акц≥онерн≥ товариства розробл€ють окрем≥ положенн€ про пор€док роботи з акц≥онерами, €к≥ стосуютьс€ орган≥зац≥йних аспект≥в. як правило, так≥ положенн€ м≥ст€ть пункти про ознайомленн€ акц≥онер≥в з ≥нформац≥Їю або документами товариства, особливост≥ поданн€ акц≥онерами за€в ≥ њх розгл€д, оформленн€ та реЇстрац≥ю дов≥реностей акц≥онер≥в, перереЇстрац≥ю њх прав власност≥. ≤нш≥ положенн€, наприклад про особливост≥ отриманн€ акц≥онерами див≥денд≥в, про фонди товариства, стосуютьс€ б≥льшою м≥рою економ≥чних аспект≥в. Ѕезпосередньо економ≥чн≥ в≥дносини закладаютьс€ в пункти положенн€ "ѕро ц≥нн≥ папери товариства", €к≥ стосуютьс€ умов оплати акц≥й, опц≥он≥в на придбанн€ акц≥й, обл≥гац≥й тощо. ќднак б≥льш важливою Ї регламентац≥€ таких економ≥чних в≥дносин, €к≥ можуть суттЇво вплинути на д≥€льн≥сть корпорац≥њ.

¬иход€чи з цього, ч≥ткого трактуванн€ потребують способи набутт€ контрольного пакета акц≥й ≥ куп≥вл≥ значних пакет≥в. –≥ч у т≥м, що в умовах в≥льного руху акц≥й на ринках ц≥нних папер≥в правл≥нн€ акц≥онерного товариства може й не знати про те, що контрольн≥ чи блокуюч≥ пакети перейшли в ≥нш≥ руки. “ому так≥ положенн€ мають €коюсь м≥рою теоретичний характер ≥ прийн€тн≥ лише за умови в≥дпов≥дност≥ вимогам чинного законодавства. —л≥д визнати, що в ”крањн≥ законодавчо це питанн€ недостатньо врегульовано. “ому в положенн€ сл≥д закласти вимоги до закуп≥вл≥ пакет≥в, зокрема контрольного, акц≥й.

«атвердженн€ такого положенн€ маЇ враховувати взаЇмов≥дносини учасник≥в, де Ї пов'€зан≥ (аф≥л≥йован≥) особи. ћожна також розробити окремо таке положенн€. ќск≥льки пон€тт€ "пов'€зан≥ особи" визначаЇтьс€ чинним законодавством, пункти внутр≥шньокор-поративних документ≥в не повинн≥ йому суперечити. ≤снують досить обгрунтован≥ думки фах≥вц≥в, що в регул€торну базу потр≥бно закласти пон€тт€ "аф≥л≥йована" особа ≥ дати в≥дпов≥дне законодавче трактуванн€. ƒо такого положенн€ маЇ вв≥йти регламентац≥€ за≥нтересованост≥ в укладанн≥ угод з погл€ду посадових ос≥б корпорац≥њ, крупних акц≥онер≥в, €к≥ волод≥ють сп≥льно з≥ своЇю пов'€заною (аф≥л≥йованою) особою (особами) певною (визначеною чинним законодавством) к≥льк≥стю голосуючих акц≥й ј“.

—л≥д визначити пон€тт€ значноњ майновоњ угоди (≥нод≥ таку угоду називають правочином) у ј“, оск≥льки њњ к≥льк≥сне вираженн€ у кожному акц≥онерному товариств≥ буде своЇ ≥ залежатиме в≥д його розм≥р≥в. «вичайно, при цьому необх≥дно враховувати вимоги законодавства (€кщо так≥ Ї) ≥ визначити розм≥ри значних угод дл€ корпорац≥њ.

Ќасамперед треба ч≥тко визначити варт≥сть майна, що Ї об'Їктом значноњ угоди, ≥ орган корпоративного управл≥нн€, €кий повинен визначати њњ та регламентувати пор€док зд≥йсненн€. “ак, досить часто в положенн€ закладаЇтьс€ вимога щодо р≥шенн€ про зд≥йсненн€ значноњ майновоњ угоди, варт≥сть €коњ становить 25Ч50 в≥дсотк≥в балансовоњ вартост≥ актив≥в ј“ на дату прийн€тт€ р≥шенн€ про њњ зд≥йсненн€. ” такому раз≥ можна встановити, що р≥шенн€ маЇ прийматис€ радою ј“ одноголосно, а за умови в≥дсутност≥ одноголосного вир≥шенн€ Ч бути переданим на розгл€д загальних збор≥в. Ќаприклад, можна закласти в положенн€ вимогу, що р≥шенн€ про зд≥йсненн€ значноњ майновоњ угоди (варт≥сть майна становить б≥льш €к 50 в≥дсотк≥в балансовоњ вартост≥ актив≥в ј“ на дату прийн€тт€ р≥шенн€ про укладанн€ такоњ угоди) приймаЇтьс€ загальними зборами б≥льш≥стю в три четверт≥ голос≥в власник≥в голосуючих акц≥й, присутн≥х на зборах.

“аке положенн€ може бути д≥йовим т≥льки за умови ув'€зки його з чинним антимонопольним законодавством. якщо Ї спроби зд≥йснити так≥ д≥њ з боку пов'€заних (аф≥л≥йованих) ос≥б, вони повинн≥ довести до ради товариства (правл≥нн€ ј“) свою за≥нтересован≥сть про зд≥йсненн€ передбачуваноњ угоди до моменту прийн€тт€ р≥шенн€ про њњ укладанн€, надати њм необх≥дну ≥нформац≥ю щодо своЇњ участ≥ в майбутн≥й угод≥, а також ≥нш≥ в≥домост≥, де вони можуть бути за≥нтересованими особами. ƒоц≥льно визначити вимоги до пор€дку укладанн€ угод, в €ких Ї за≥нтересован≥сть, особливо щодо участ≥ в обговоренн≥ та в голосуванн≥ з питань, що стосуютьс€ такоњ угоди, винесенн€ на розгл€д окремих орган≥в корпорац≥њ тих чи ≥нших угод.

ќск≥льки в реальн≥й практиц≥ досить часто зустр≥чаютьс€ випадки недотриманн€ вимог до укладанн€ угод, потр≥бно ч≥тко сформулювати насл≥дки цього, умови визнанн€ њх нед≥йсними, в≥дпов≥дальн≥сть за певн≥ розм≥ри збитк≥в, завданих корпорац≥њ.

¬ажливим моментом Ї регулюванн€ антиконкурентноњ д≥€льност≥ всередин≥ самоњ корпорац≥њ. ѕо-перше, в законодавч≥й баз≥ ”крањни не досить ч≥тко сформульован≥ умови в≥днесенн€ д≥й власник≥в чи персоналу корпорац≥њ до конкурентних, тому у внутр≥шн≥й систем≥ управл≥нн€ потр≥бно це ч≥тко визначити. ƒл€ цього приймають документи про заборону конкурентноњ д≥€льност≥ в ј“ ≥з занесенн€м до них певних вимог. Ќаприклад, члени кер≥вних орган≥в корпорац≥њ не мають права без погодженн€ ради товариства або загальних збор≥в бути членами правл≥нн€ або управл≥нц€ми, €к≥ несуть персональну в≥дпов≥дальн≥сть в ≥ншому господарському товариств≥, кр≥м тих, €к≥ створен≥ ц≥Їю корпорац≥Їю.

 р≥м наведених вище п≥дход≥в, зг≥дно з €кими д≥њ посадових ос≥б можуть вважатис€ конкурентними щодо ј“, конкурентними д≥€ми акц≥онер≥в ≥ персоналу щодо ј“ можуть також вважатис€: навмисне поширенн€ св≥домо неправдивих в≥домостей, що можуть завдати шкоди д≥лов≥й репутац≥њ ј“ та його майновим ≥нтересам, закуп≥вл€ структурними п≥дрозд≥лами, доч≥рн≥ми та залежними п≥дприЇмствами ј“ сировини ≥ матер≥ал≥в за завищеними ≥ реал≥зац≥€ продукц≥њ за зниженими ц≥нами, €кщо ц€ продукц≥€ Ї проф≥льною дл€ ј“, / розголошенн€ комерц≥йноњ таЇмниц≥, €ку можуть використати конкуренти на шкоду ј“, неправом≥рне збиранн€ ≥нформац≥њ, що м≥стить комерц≥йну таЇмницю ј“, схил€нн€ член≥в персоналу ј“ до розголошенн€ ≥нформац≥њ, що м≥стить комерц≥йну таЇмницю, використанн€ товарних знак≥в ј“ п≥дприЇмствами, у €ких особа Ч член персоналу ј“ маЇ частку власност≥ або перебуваЇ у трудових в≥дносинах, схил€нн€ до бойкоту ј“ ≥нших юридичних ос≥б Ч контрагент≥в з господарськоњ д≥€льност≥, схил€нн€ до розриву договор≥в з ј“. ” положенн≥ також маЇ бути визначена в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ пункт≥в положенн€.

Ќе можна стверджувати, що конче потр≥бно розробл€ти окремо таке положенн€, його можна внести окремим розд≥лом, наприклад в ѕоложенн€ про персонал та ≥н. ” ц≥лому наведен≥ положенн€ не вичерпують ус≥х в≥дносин акц≥онер≥в, посадових ос≥б ≥ њх можна розширювати, регламентуючи б≥льшу чи меншу функц≥ю менеджменту та ≥нших прац≥вник≥в, стосунки акц≥онер≥в з корпорац≥Їю.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 387 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

1226 - | 1121 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.