Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«м≥ст вар≥ант≥в контрольних роб≥т
¬ар≥ант є 1

“еоретичне питанн€. ѕон€тт€ корпоративного права.

ѕри розкритт≥ першого питанн€ необх≥дно звернути увагу на визначенн€ корпоративного права ”крањни: сл≥д ч≥тко сформулювати та визначити предмет корпоративного права. « визначенн€м кола сусп≥льних в≥дносин, €ке регулюЇ дане право, можна дати ч≥тке пон€тт€ корпоративного права ≥ його м≥сце в систем≥ права ”крањни.

ѕри визначенн≥ корпоративного права необх≥дно звернути увагу на пон€тт€ Ђкорпорац≥€ї, оск≥льки воно Ї ключовим дл€ корпоративного права. ѕерше, на що сл≥д звернути увагу на пон€тт€ виход€чи з положень ст.120 √осподарського кодексу ”крањни. ” правов≥й терм≥нолог≥њ —Ўј та ≥нших держав п≥д корпорац≥Їю розум≥ють юридичну особу, де€к≥ вчен≥ вважають, що п≥д корпорац≥Їю необх≥дно розум≥ти лише акц≥онерне товариство, ≥нш≥-акц≥онерне товариство, товариство з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю, товариство з додатковою в≥дпов≥дальн≥стю. Ќайпоширен≥шим твердженн€м Ї розум≥нн€ корпорац≥њ €к п≥дприЇмницького (господарського) товариства.

¬ рамках висв≥тленн€ даного питанн€ необх≥дно звернути на т≥ точки зору, що склалис€ у в≥дношенн≥ розум≥нн€ корпоративного права. јвтору роботи необх≥дно звернутис€ до наукових праць украњнських вчених - ¬.—. ўербини, ќ.¬. ўербини, Ќ.—. √лусь, ¬.¬. Ћуц€, я.ћ. Ўевченко, Ќ.ќ. —ан≥ахметовоњ, ≤.¬. —пасибо-‘атЇЇвоњ, ≤.ћ.  учеренка, ќ.–.  ≥бенко, ¬.ћ.  равчука, ќ.ћ. ¬≥нник, ј.я.ѕилипенка, —.ќ.“енькова, рос≥йських вчених - ¬.¬.√ущина, ¬.¬.ƒол≥нськоњ, “.¬. ашан≥ноњ, —.ƒ.ћогилевського, √.¬.÷епова, ≤.—.Ўитк≥ноњ та ≥нших.

Ќа сучасному етап≥ склалис€ р≥зн≥ п≥дходи щодо визначенн€ природи корпоративного права: одн≥ вчен≥ вважають його галуззю права, ≥нш≥ -п≥дгалуззю цив≥льного чи господарського права, м≥жкомплексним правовим ≥нститутом тощо. јвтору роботи сл≥д проанал≥зувати вс≥ точки зору щодо даного питанн€, викласти своЇ аргументоване баченн€ щодо природи корпоративного права (див. таблицю 1).

ѕри розгл€д≥ цього питанн€ необх≥дно подати також систему корпоративного права, €ка склалас€ на сьогодн≥шн≥й момент.

 

ѕрактичне завданн€ 1. 7 вересн€ 2008 року учасник товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю Д«абаваФ ѕетров ≤.≤. пов≥домив виконавчий орган товариства про його вих≥д з≥ складу учасник≥в товариства. „астка учасника в статутному кап≥тал≥ товариства становила 25 тис€ч гривень, що склало третю частину загального статутного кап≥талу у в≥дпов≥дност≥ до його статуту. «агальн≥ збори учасник≥в “ќ¬ Д«абаваФ прийн€ли р≥шенн€ про зменшенн€ статутного кап≥талу товариства у звТ€зку з виходом учасника з товариства.

який пор€док виходу учасника з товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю у в≥дпов≥дност≥ до чинного законодавства?

як≥ необх≥дно подати документи дл€ державноњ реЇстрац≥њ зм≥н до статуту товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю?

ƒайте правову оц≥нку дан≥й ситуац≥њ.

 

ѕрактичне завданн€ 2. ƒодайте коп≥ю статуту акц≥онерного товариства.

 

¬ар≥ант є2

“еоретичне питанн€. ƒжерела корпоративного права.

–озкриваючи вказане питанн€, необх≥дно звернутис€ до теор≥њ права та зТ€сувати пон€тт€ джерел права, њх вид≥в та загальноњ юридичноњ характеристики. ѕ≥сл€ цього необх≥дно розгл€нути пон€тт€ корпоративного законодавства ≥, виход€чи з останнього, сл≥д визначити види джерел корпоративного права, дати загальну характеристику джерел корпоративного права, наприклад, в залежност≥ в≥д юридичноњ сили нормативно-правових акт≥в за схемою:  онституц≥€ ”крањни (конституц≥йн≥ акти) - м≥жнародно-правов≥ акти Ц «акони ”крањни (кодиф≥кован≥ нормативн≥ акти) - п≥дзаконн≥ нормативн≥ акти - локальн≥ акти.

Ќасамперед сл≥д звернутис€ безпосередньо до  онституц≥њ ”крањни. —л≥д в≥дм≥тити, що вона м≥стить певн≥ норми права, що пр€мо стосуютьс€ правового регулюванн€ корпоративних правов≥дносин та ≥нш≥ норми права, €к≥ стосуютьс€ корпоративних правов≥дносин опосередковано. “ому, необх≥дно встановити в≥дпов≥дн≥ конституц≥йн≥ норми та надати њм належну правову характеристику.

ƒал≥ необх≥дно розгл€нути питанн€ про можлив≥сть правового регулюванн€ певних в≥дносин за допомогою двох кодекс≥в. ѕри цьому сл≥д звернутис€ до досв≥ду закордонних крањн та зТ€сувати тенденц≥њ, що ≥снують в св≥т≥ стосовно такоњ можливост≥. √овор€чи про ÷ив≥льний кодекс ”крањни €к джерело корпоративного права, необх≥дно вказати €к≥ саме його норми регулюють корпоративн≥ правов≥дносини. ќск≥льки √осподарський кодекс ”крањни м≥стить б≥льш акцентовану спр€мован≥сть регулюванн€ корпоративних правов≥дносин, то в робот≥ необх≥дно охарактеризувати його зм≥ст та структуру. јвтор повинен пор≥вн€ти ÷ив≥льний кодекс ”крањни та √осподарський кодекс ”крањни в рамках регулюванн€ корпоративних правов≥дносин.

—тосовно закон≥в ”крањни, €к джерел корпоративного права, автор повинен запропонувати њх класиф≥кац≥ю та вказати €к≥ основн≥ закони в≥днос€тьс€ до т≥Їњ чи ≥ншоњ групи. —еред можливих груп закон≥в можна запропонувати так≥: закони, що визначають особливост≥ правового становища окремих субТЇкт≥в корпоративних в≥дносин; закони, що встановлюють окрем≥ аспекти корпоративних утворень; закони, що встановлюють меж≥ реал≥зац≥њ корпоративних прав тощо.

ѕри анал≥з≥ в контрольн≥й робот≥ сл≥д вказати, €к≥ саме п≥дзаконн≥ нормативн≥ акти Ї джерелами корпоративного права, вказати найб≥льш важлив≥ п≥дзаконн≥ нормативн≥ акти та розгл€нути ≥снуючу проблему сп≥вв≥дношенн€ п≥дзаконних нормативних акт≥в та закон≥в, €к джерел корпоративного права. «окрема, велика увага звертаЇтьс€ на анал≥з р≥шень ƒержавноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку в рамках корпоративного права.

√овор€чи про локальн≥ нормативн≥ акти, €к джерела корпоративного права, сл≥д дати пон€тт€ локального нормативного акту.  р≥м того, необх≥дно провести пор≥вн€нн€ м≥ж локальними нормативними актами, що Ї джерелами корпоративного права ≥ п≥дзаконними нормативними актами та локальними нормативними актами, €к джерелами ≥нших галузей права (зокрема, трудового). ќкремо необх≥дно торкнутис€ пон€тт€ звичањв д≥лового обороту, €к джерел корпоративного права. ¬ робот≥ необх≥дно вказати €к ф≥ксуютьс€ звичањ д≥лового обороту, у €кому пор€дку вони можуть бути п≥дставами дл€ застосуванн€ при регулюванн≥ корпоративних правов≥дносин та при винесенн≥ судових р≥шень господарськими судами.

 

ѕрактичне завданн€ 1. √ромад€нин ”крањни —оболь ќ.“. ви€вив бажанн€ створити командитне товариство й виступити в ньому повним учасником. ¬ €кост≥ вкладника виступив громад€нин “рой —нобелен. «а погодженн€м стор≥н командитне товариство було названо Д—оболь ≥ —нобеленФ. ” цьому товариств≥ було сформовано складений кап≥тал у розм≥р≥ 100 000 тис€ч гривень, при цьому —оболь ќ.“. вн≥с 35 тис€ч гривень, —нобелен - 65 тис€ч гривень. 23 лютого 2007 року командитне товариство було зареЇстровано державним реЇстратором. —таном на 1 с≥чн€ 2008 року заборгован≥сть командитного товариства перед “ќ¬ ДЅригантинаФ склала 140 000 гривень. “ќ¬ ДЅригантинаФ звернулос€ з вимогою до —нобелена з вимогою виплатити йому вказану заборгован≥сть в повному обс€з≥.

ƒайте юридичну оц≥нку дан≥й ситуац≥њ.

як≥ вимоги висуваютьс€ до найменуванн€ командитного товариства у в≥дпов≥дност≥ до чинного законодавства?

який характер в≥дпов≥дальност≥ у командитному товариств≥?

ѕрактичне завданн€ 2. ƒодайте коп≥ю статуту товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю.

 

 

¬ар≥ант є 3

“еоретичне питанн€. «агальн≥ положенн€ корпоративного управл≥нн€.

ѕри розгл€д≥ даного питанн€ сл≥д вказати, що у правовому контекст≥ загальне пон€тт€ управл≥нн€ зазвичай розгл€даЇтьс€ €к функц≥€ орган≥зованих систем, що забезпечуЇ збереженн€ њх структури ≥ впор€дкуванн€ в≥дпов≥дно до законом≥рностей функц≥онуванн€.

 орпоративне управл≥нн€ Ї р≥зновидом соц≥ального управл≥нн€. ¬ажливим нормативно-правовим актом у ц≥й сфер≥ Ї ѕринципи корпоративного управл≥нн€, схвален≥ р≥шенн€м ƒержавноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку в≥д 11 грудн€ 2003 року є 571. ¬ ньому на нормативному р≥вн≥ визначене саме пон€тт€ корпоративного управл≥нн€. ” широкому розум≥нн≥ корпоративне управл≥нн€ розгл€дають €к систему, за допомогою €коњ спр€мовують та контролюють д≥€льн≥сть товариства. ” рамках корпоративного управл≥нн€ визначаЇтьс€, €ким чином ≥нвестори зд≥йснюють контроль за д≥€льн≥стю менеджер≥в, а також €ку в≥дпов≥дальн≥сть несуть менеджери перед ≥нвесторами за результати д≥€льност≥ товариства. ¬ €кост≥ прикладу рекомендуЇтьс€ звернутис€ до положень р≥шенн€ ƒержавноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку Дѕро схваленн€ “ипового положенн€ про корпоративне управл≥нн€Ф в≥д 02 липн€ 2008 року є 737 та зробити його анал≥з.

“аким чином, автору роботи необх≥дно детально проанал≥зувати пон€тт€ корпоративного управл≥нн€, його сутн≥сть з врахуванн€м нормативно-правових акт≥в та правовоњ доктрини.

ѕрактика корпоративного управл≥нн€ в≥дображаЇ €к м≥жнародний, так ≥ нац≥ональний досв≥д д≥€льност≥ корпорац≥й в св≥т≥. “ому сл≥д детально на виб≥р автора контрольноњ роботи проанал≥зувати в≥дпов≥дн≥ модел≥ корпоративного управл≥нн€ (зокрема, англо-американську, зах≥дноЇвропейську, €понську), в подальшому розкрити сутн≥сть нац≥ональних стандарт≥в, €к≥ виражаютьс€ в кодексах корпоративного управл≥нн€ розвинутих крањн (¬еликобритан≥€, Ќ≥меччина, —Ўј, ‘ранц≥€, япон≥€,  анада), крањн, що розвиваютьс€ (Ѕразил≥€, ћексика, ћалайз≥€, ѕј–, ≤нд≥€), крањн —Ќƒ (–ос≥€), проанал≥зувати принципи корпоративного управл≥нн€ в ”крањн≥ (зокрема, на приклад≥ д≥€льност≥ акц≥онерних товариств), стандарт≥в розвинутих корпорац≥й св≥ту (наприклад, "ƒженерал ћоторз" або власний приклад) тощо.

јвтору при розкритт≥ цього питанн€ рекомендуЇтьс€ також звернутис€ до анал≥зу менеджерськоњ модел≥ управл≥нн€ (наприклад, в акц≥онерному товариств≥) за цив≥льно-правовими (господарськими) договорами, €ка набуваЇ все дедал≥ б≥льшого поширенн€. —воЇ класичне в≥дображенн€ та розвиток ц€ модель отримала лише у в≥дпов≥дних нормах ÷ив≥льного кодексу –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ. “ак, у в≥дпов≥дност≥ до ч. 3 ст. 103 ÷ив≥льного кодексу –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ повноваженн€ виконавчого органу можуть бути за р≥шенн€м загальних збор≥в ≥ на п≥дстав≥ в≥дпов≥дного договору передан≥ комерц≥йн≥й орган≥зац≥њ або ≥ндив≥дуальному п≥дприЇмцю (керуючому).

¬ ц≥лому аналог≥чне, хоча пр€мо ≥ не передбачене, але не суперечить чинному законодавству ”крањни. –еал≥зац≥€ такоњ модел≥ управл≥нн€ на практиц≥ маЇ узгоджуватис€ ≥з закр≥пленн€м в≥дпов≥дних положень в ÷ив≥льному та √осподарському кодексах ”крањни, «акон≥ ”крањни "ѕро господарськ≥ товариства" та р€д≥ ≥нших нормативно-правових актах.

ѕроблемою даного аспекту також залишаЇтьс€ в≥дсутн≥сть анал≥тичних розробок цього питанн€, €к≥ автор роботи може запропонувати €к альтернативу.

ѕрактичне завданн€ 1. ƒо юридичноњ ф≥рми ДјтакаФ звернувс€ засновник акц≥онерного товариства з проханн€м дати розТ€сненн€ щодо створенн€ акц≥онерного товариства одн≥Їю особою, а саме:

1. якими нормативно-правовими актами регламентуЇтьс€ пор€док створенн€ та д≥€льн≥сть акц≥онерних товариств?

2. ¬каж≥ть стад≥њ створенн€ акц≥онерного товариства в залежност≥ в≥д його виду (типу)?

3.як≥ органи створюютьс€ в даному акц≥онерному товариств≥, њх компетенц≥€?

ѕ≥дготуйте письмову в≥дпов≥дь на вс≥ поставлен≥ питанн€ з врахуванн€м положень чинного законодавства ”крањни.

ѕрактичне завданн€ 2. ƒодайте коп≥ю статуту товариства з додатковою в≥дпов≥дальн≥стю.

 

¬ар≥ант є 4

“еоретичне питанн€. ѕон€тт€ та зм≥сткорпоративних прав.

ѕон€тт€ корпоративних прав передбачено ст. 167 √осподарського кодексу ”крањни, п.1.8. ст.1 «акону ”крањни "ѕро оподаткуванн€ прибутку п≥дприЇмств". “акож сл≥д звернути увагу на положенн€ ÷ив≥льного кодексу ”крањни (ст.ст. 100, 116), ст. 10 «акону ”крањни "ѕро господарськ≥ товариства". ¬ даному випадку рекомендуЇтьс€ проанал≥зувати положенн€ ѕринцип≥в корпоративного управл≥нн€, схвален≥ р≥шенн€м ƒержавноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку в≥д 11 грудн€ 2003 року є 571 в рамках висв≥тленн€ даного питанн€. ѕри розкритт≥ даного питанн€ сл≥д детально проанал≥зувати положенн€ чинного законодавства ”крањни та точки зору вчених щодо пон€тт€ корпоративних прав та дати њх класиф≥кац≥ю.

 

ѕрактичне завданн€ 1. ”часник товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю Д«ор€Ф —идоров ћ.≤. вир≥шив вийти з≥ складу учасник≥в товариства. ¬≥н продав свою частку —идоренку ѕ.≤. за 40 000 гривень. ≤нш≥ учасники “ќ¬ Д«ор€Ф в≥дмовили —идоренку ѕ.≤. у вступ≥ до товариства, виплатили йому варт≥сть частки, €ка належала —идорову ћ.≤. у розм≥р≥ 10 тис. гривень та розпод≥лили цю частку м≥ж собою у р≥вних дол€х, п≥сл€ чого —идоренко ѕ.≤. звернувс€ до суду.

ƒайте пон€тт€ товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю.

який встановлено пор€док виходу учасника з “ќ¬?

ƒайте юридичну оц≥нку ситуац≥њ.

ѕрактичне завданн€ 2. ƒодайте коп≥ю засновницького договору повного товариства.

 

¬ар≥ант є 5

“еоретичне питанн€. ѕравове становище акц≥онерного товариства.

–озкриваючи дане питанн€ сл≥д звернути увагу на систему нормативно-правових акт≥в, €к≥ регулюють сусп≥льн≥ в≥дносини в сфер≥ д≥€льност≥ акц≥онерних товариств, зокрема, ÷ив≥льний кодекс ”крањни, √осподарський кодекс ”крањни, «акони ”крањни Дѕро господарськ≥ товаристваФ, Дѕро акц≥онерн≥ товаристваФ та р€д ≥нших акт≥в. –озкриваючи пон€тт€ акц≥онерного товариства сл≥д звернутис€ до вс≥х вищезазначених нормативно-правових акт≥в та дати анал≥з вид≥в акц≥онерного товариства ¬ подальшому рекомендуЇтьс€ проанал≥зувати положенн€ стосовно орган≥в управл≥нн€ акц≥онерного товариства та њх компетенц≥ю.

 

ѕрактичне завданн€ 1. √ромад€ни ”крањни —идоренко ћ.ё., ‘оменко ё.≤. та —тасов ћ.≤. уклали догов≥р про створенн€ товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю. Ѕуло проведен≥ перш≥ загальн≥ збори учасник≥в на €кому було прийн€то р≥шенн€ про заснуванн€ товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю Ђ онцерн ЂЌац≥ональний ол≥мпїї ≥з статутним кап≥талом 15 000 гривень.

–озкрийте процедуру створенн€ товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю.

як≥ питанн€ мають вв≥йти до пор€дку денного загальних збор≥в учасник≥в?

„и в≥дпов≥даЇ найменуванн€ товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю вимогам, що висуваЇ чинне законодавство? –озкрийте вимоги щодо написанн€ найменуванн€ товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю.

яким чином формуЇтьс€ статутний кап≥тал товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю?

 

ѕрактичне завданн€ 2. ƒодайте коп≥ю засновницького договору командитного товариства.

¬ар≥ант є 6

“еоретичне питанн€. ѕравове становище товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю.

јнал≥з даного питанн€ передбачаЇ розгл€д законодавчого закр≥пленн€ пон€тт€ товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю (ст. 140 ÷  ”крањни, ст. 80 √  ”крањни, ст. 50 «акону ”крањни "ѕро господарськ≥ товариства"). Ќа п≥дстав≥ анал≥зу чинного законодавства доц≥льно вказати та проанал≥зувати ознаки товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю. јвтору роботи необх≥дно визначити в чому особлив≥сть даного товариства та його в≥дм≥нн≥сть в≥д ≥нших господарських товариств, дати пор≥вн€льно-правову характеристику з ≥ншими товариствами (на власний виб≥р).

ѕ≥д час розгл€ду вказаного питанн€ автору необх≥дно звернути увагу на пор€док створенн€ товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю, а саме, хто може бути засновником та учасником даного товариства, €к≥ в них Ї права та обовТ€зки, в≥дм≥тити, на п≥дстав≥ €ких установчих документ≥в створюЇтьс€ та д≥Ї таке товариство, тобто, дати характеристику договору про заснуванн€ товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю та статуту.

“акож автору роботи сл≥д розгл€нути систему орган≥в товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю в≥дпов≥дно до законодавства, пор€док њх формуванн€ та њх компетенц≥ю. ѕри чому необх≥дно докладно охарактеризувати повноваженн€ кожного органу.

 

ѕрактичне завданн€ 1. Ќа установчих зборах акц≥онерного товариства, участь в €кому приймали особи, €к≥ п≥дписалис€ б≥льш €к 50 в≥дсотк≥в акц≥й, на €к≥ проведено п≥дписку було прийн€т≥ наступн≥ р≥шенн€:

- про створенн€ акц≥онерного товариства;

- щодо затвердженн€ статуту;

- затвердженн€ оц≥нки вклад≥в, внесених в натуральн≥й форм≥.

„и правомочними Ї дан≥ р≥шенн€ установчих збор≥в акц≥онерного товариства?

як≥ питанн€ мають право вир≥шувати установч≥ збори акц≥онерного товариства та його обовТ€зковий кворум?

який пор€док прийн€тт€ р≥шень на установчих зборах акц≥онерного товариства?

 

ѕрактичне завданн€ 2. ƒодайте коп≥ю засновницького договору командитного товариства.

 

¬ар≥ант є 7

“еоретичне питанн€. ѕравове становище повного товариства.

јнал≥з вказаного питанн€ передбачаЇ розгл€д законодавчого закр≥пленн€ пон€тт€ "повне товариство", що передбачаЇтьс€ законодавством ”крањни (ст. 80 √  ”крањни, ст. 119, 122, 124 ÷  ”крањни, ст.ст. 66-74 «акону ”крањни Дѕро господарськ≥ товаристваФ), а також ознак, притаманних йому, €к≥ в≥др≥зн€ють його в≥д ≥нших господарських товариств.  р≥м того автору необх≥дно провести анал≥з загальноњ характеристики правового становища повного товариства.

ѕри розгл€д≥ цього питанн€ автору необх≥дно звернути увагу на стад≥њ утворенн€ повного товариства та детально викласти пор€док зд≥йсненн€ юридично значимих д≥й необх≥дних дл€ цього.  р≥м того, ч≥ткоњ регламентац≥њ потребуЇ перел≥к орган≥в управл≥нн€ повним товариством та њх повноваженн€. “акож автор повинен звернути увагу на пор€док укладенн€ та вимоги щодо засновницького договору, насл≥дки не дотриманн€ цих вимог (ст. 120 ÷  ”крањни).

ѕри розкритт≥ даного питанн€ необх≥дно звернути увагу також на правову регламентац≥ю пор€дку виходу особи з≥ складу учасник≥в повного товариства. ќсобливоњ уваги потребуЇ вир≥шенн€ питанн€ щодо розрахунк≥в при виход≥ з повного товариства, а також розрахунк≥в м≥ж учасниками в раз≥ сплати боргу одним з учасник≥в товариства.

 

 

ѕрактичне завданн€ 1. Ќа загальних зборах акц≥онерного товариства Ђјпексї було прийн€то р≥шенн€ щодо передач≥ частини повноважень правл≥нню, а саме з таких питань:

внесенн€ зм≥н до статуту товариства, у тому числ≥ зм≥на розм≥ру його статутного фонду;

визначенн€ умов оплати прац≥ посадових ос≥б акц≥онерного товариства, його доч≥рн≥х п≥дприЇмств, ф≥л≥й та представництв;

створенн€, реорган≥зац≥€ та л≥кв≥дац≥€ доч≥рн≥х п≥дприЇмств, ф≥л≥й та представництв, затвердженн€ њх статут≥в та положень;

вир≥шенн€ питанн€ про придбанн€ акц≥онерним товариством акц≥й, що випускаютьс€ ним;

прийн€тт€ р≥шенн€ про припиненн€ д≥€льност≥ товариства, призначенн€ л≥кв≥дац≥йноњ ком≥с≥њ, затвердженн€ л≥кв≥дац≥йного балансу.

„и правомочним Ї дане р≥шенн€ загальних збор≥в акц≥онерного товариства?

як≥ повноваженн€ в≥днос€тьс€ до загальноњ та виключноњ компетенц≥њ загальних збор≥в акц≥онерного товариства?

 

ѕрактичне завданн€ 2. ƒодайте коп≥ю статуту акц≥онерного товариства.

 

¬ар≥ант є 8

“еоретичне питанн€. ѕравове становище командитного товариства.

јнал≥з даного питанн€ передбачаЇ собою розгл€д законодавчого закр≥пленн€ пон€тт€ "командитне товариство", що закр≥плене у в≥дпов≥дност≥ до чинного законодавства ”крањни (ст. 133-139 ÷  ”крањни, ст. 80 √  ”крањни, ст.ст. 75-83 «акону ”крањни Дѕро господарськ≥ товаристваФ), а також рис, притаманних йому, €к≥ в≥др≥зн€ють його в≥д ≥нших господарських товариств.  р≥м того автору необх≥дно провести анал≥з загальноњ характеристики правового становища командитного товариства.

Ќеобх≥дно звернути увагу на стад≥њ утворенн€ командитного товариства та детально викласти пор€док зд≥йсненн€ юридично значимих д≥й необх≥дних дл€ цього.  р≥м того, ч≥ткоњ регламентац≥њ потребуЇ перел≥к орган≥в управл≥нн€ командитним товариством та њх повноваженн€. “акож автор повинен звернути увагу на пор€док укладенн€ та вимоги щодо засновницького договору, насл≥дки не дотриманн€ цих вимог (ст. 134 ÷  ”крањни).

¬икладенн€ даного питанн€ передбачаЇ собою також зверненн€ уваги на правову регламентац≥ю пор€дку виходу особи з≥ складу учасник≥в командитного товариства. ќсобливоњ уваги потребуЇ вир≥шенн€ питанн€ щодо розрахунк≥в при виход≥ з командитного товариства, а також розрахунк≥в м≥ж учасниками в раз≥ сплати боргу одним з учасник≥в товариства.

 

ѕрактичне завданн€ 1. «агальн≥ збори акц≥онер≥в акц≥онерного товариства Ђјл≥кої прийн€ли р≥шенн€ щодо зб≥льшенн€ статутного (складеного) кап≥талу.

–озкрийте пор€док зб≥льшенн€ та зменшенн€ статутного (складеного) кап≥талу акц≥онерного товариства.

 

ѕрактичне завданн€ 2. ƒодайте коп≥ю статуту виробничого кооперативу.

—писок рекомендованоњ л≥тератури та нормативно-правових акт≥в

1..јбрамов я. ѕринципи корпоративного управл≥нн€ у св≥т≥. „и сл≥д њх запроваджувати в ”крањн≥ [“екст] / я. јбрамов // ёридична практика. Ц 2003. Ц є 5. Ц —. 4-6.

2. јгарков, ћ.ћ. ”чение о ценных бумагах [“екст]: науч. пособ. / ћ.ћ. јгарков Ц ћ., 1993.

3. јгарков, ћ.ћ. ”чение о ценных бумагах [“екст]: Ц ћ, 1993.

4. јкционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью: сборник зарубежного законодательства [“екст] / сост. - отв. ред. и авт. вступ. статьи ¬.ј. “уманов. Ц ћ.: Ѕ≈ , 1995. Ц 290 с.

5. јлексеев, ћ.ё. –ынок ценных бумаг [“екст]: науч. пособ. / ћ.ё.јлексеев. Ц ћ.: ‘инансы и статисти≠ка, 1992.

6. јм≥гуд, ћ. —уди ≥ захист прав акц≥онер≥в [“екст] / ћ. јм≥гуд // ѕраво ”крањни. Ц 1999. Ц є 4. Ц —.26.

7. јм≥рова, ё. “овариство з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю: переваги ≥ недол≥ки [“екст] / ё. јм≥рова // ≈коном≥ка. ‘≥нанси. ѕраво. Ц 2000. Ц є3. Ц —.20-22.

8. јндреев, ¬. ƒоговоры в предпринимательской де€тельности [“екст] / ¬. јндреев // –оссийска€ юстици€. Ц 1995. Ц є4.

9. јндреев, ¬. . —оздание акционерного общества и контроль за его де€тельностью [“екст] / ¬. . јндреев // ’оз€йство и право. Ц 1996. Ц є 4.

10. јнохин, ¬.—. ѕредпринимательское право [“екст]: ”чебник дл€ студентов вузов / ¬.—. јнохин. Ц ћ.: ¬Ћјƒќ—, 1999. Ц 400 с.

11. јртеменко, —. ƒо питанн€ про правовий статус правл≥нн€ акц≥онерного товариства [“екст] / —. јртеменко // ѕраво ”крањни. Ц 2001. Ц є9. Ц —.44-47.

12. јртеменко, —. ѕрава акц≥онер≥в за законодавством ”крањни [“екст] / —. јртеменко // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 2001. Ц є6. Ц —.27 -30.

13. Ѕагаларов, —. Ёмисси€ акций: сущность процедуры [“екст] / —. Ѕагаларов // Ѕизнес. Ц 1999. Ц є 43. Ц —.87-89.

14. Ѕакшинскас, ¬.ё. и др. ѕравовое регулирование де€тельности акционерных обществ (акционерное право)[“екст]: ”чеб.пособие / Ѕакшинскас ¬.ё., ƒедов ƒ.».,  арелина —.ј.; ћоск. гос. ун-т им. ћ.¬.Ћомоносова; под ред. ≈.ѕ. √убина. Ц ћ.: «ерцало, 1999. Ц 242 с.

15. Ѕакшинскас, ¬.ё. ѕравова€ природа уставного капитала акционерного общества [“екст] / ¬.ё Ѕакшинскас // «аконодательство. Ц 1998. Ц є 6.

16. Ѕакшинскас, ¬.ё. ‘ормирование уставного капитала обществ неденежными вкладами [“екст] / ¬.ё. Ѕакшинскас // «аконодательство. Ц 1998. Ц є 8.

17. ЅЇлк≥н, ћ.Ћ. јктуальн≥ питанн€ захисту прав учасник≥в (акц≥онер≥в) у процедур≥ банкрутства господарського товариства [“екст] / ћ.Ћ. ЅЇлк≥н // јктуальн≥ проблеми цив≥льного та господарського права / Ќаук.-практ. журнал. Ц ’., 2008. Ц є1 (8). Ц —. 72Ц81.

18. Ѕлюмхардт, ќ. —постережна рада акц≥онерного товариства: пор≥вн€льний анал≥з [“екст] / ќ. Ѕлюмхардт // Ќаук. в≥сник „ерн≥вецького ун≥верситету. «б. наук. пр. Ц „ерн≥вц≥: –ута. Ц ¬ип. 105: ѕравознавство. Ц 2001. Ц с.52-55.

19. Ѕоднар, “.¬. ѕраво власност≥ господарських товариств [“екст] // Ќаук. в≥сн. „ерн≥вец. ун-ту. Ц „ерн≥вц≥, 1999. Ц ¬ип. 48: ѕравознавство. Ц с.60-63.

20. Ѕуренин, ј.Ќ. –ынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов [“екст]: науч. пособ. / ј.Ќ. Ѕуренин. Ц ћ.: ‘  , 1998

21. ¬асильченко, ¬. —падкуванн€ часток учасник≥в господарських товариств та кооператив≥в: актуальн≥ питанн€ [“екст] / ¬. ¬асильченко // ѕраво ”крањни. Ц 2000. Ц є7. Ц —.80.

22. ¬≥нник, ќ. «акрите акц≥онерне товариство ≥ товариство з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю: пор≥вн€льна характеристика ≥ проблеми вдосконаленн€ правового регулюванн€ [“екст] / ќ. ¬≥нник // ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 1997. Ц є8.

23. ¬≥нник, ќ. ’арактерн≥ риси господарських орган≥зац≥й [“екст] / ќ. ¬≥нник// ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 1998. Ц є2. Ц —.3-8.

24. ¬≥нник, ќ. ’арактерн≥ риси господарських орган≥зац≥й [“екст] / ќ. ¬≥нник// ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 1998. Ц є3. Ц —.3-6.

25. ¬≥нник, ќ. ’арактерн≥ риси господарських орган≥зац≥й [“екст] / ќ. ¬≥нник// ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 1998. Ц є5. Ц с.15-17.

26. ¬≥нник, ќ. ’арактерн≥ риси господарських орган≥зац≥й [“екст] / ќ. ¬≥нник// ѕ≥дприЇмництво, господарство ≥ право. Ц 1998. Ц є6. Ц —.9-11.

27. ¬≥нник, ќ.ћ. √осподарськ≥ товариства ≥ виробнич≥ кооперативи: правове становище [“екст] / ќ.ћ. ¬≥нник. Ц  ., 1998.

28. ¬≥нник, ќ.ћ. ѕроблема д≥йсност≥ угод, що укладаютьс€ виконавчим органом господарського товариства [“екст] / ќ.ћ. ¬≥нник // ѕредпринимательство, хоз€йство и право. Ц 1998. Ц є 11. Ц —.5-9.

29. √осподарський кодекс ”крањни [“екст]: Ќауково-практичний коментар / ќ.≤. ’аритонова, ™.ќ. ’аритонов, ¬.ћ.  оссак та ≥н.; за ред. ќ.≤. ’аритоновоњ. Ц ’.: ќд≥ссей, 2007. Ц 832 с.

30. ∆орнокуй, ё.ћ. ¬икуп контролюючим акц≥онером акц≥й на вимогу м≥норитарних акц≥онер≥в та передача акц≥й контролюючого акц≥онера у розпор€дженн€ акц≥онерного товариства €к шл€хи вир≥шенн€ корпоративних конфл≥кт≥в [“екст] / ё.ћ.∆орнокуй // јктуальн≥ проблеми цив≥льного та господарського права / Ќаук.-практ. журнал. Ц ’., 2008. Ц є3 (10). Ц —. 10Ц15.

31. «адихайло, ƒ.¬.  орпоративне управл≥нн€ [“екст]: навчальний пос≥бник / ƒ.¬. «адихайло, ќ.–.  ≥бенко, √.¬. Ќазаров. Ц ’.: ≈спада, 2003. Ц

688 с.

32.  онституц≥€ ”крањни [“екст]: з≥ зм≥нами та доповненн€ми: [прийн€та на пТ€т≥й сес≥њ ¬ерховноњ –ади ”крањни 28 черв. 1996 р.]. Ц ’.: ¬есна, 2008. Ц 48 с.

33.  равченко, ё.я. –инок ц≥нних папер≥в [“екст]: навчальний пос≥бник / ё.я.  равченко. Ц  .: ƒакор,  Ќ“, 2008. Ц 664 с.

34.  равчук, ¬.ћ.  орпоративне право [“екст]: Ќауково-практичний коментар законодавства та судовоњ практики / ¬.ћ.  равчук. Ц  .: ≤стина, 2005. Ц 720 с.

35. Ћуць, ¬.¬. јкц≥онерне право [“екст]: Ќавчальний пос≥бник / ¬.¬. Ћуць, –.Ѕ. —ивий, ќ.—. яворська; за ред. ¬.¬. Ћуц€, ќ.ƒ.  рупчана. Ц  .:  онцерн Ђ¬идавничий ƒ≥м Ђ≤н ёреї, 2004. Ц 256 с.

36. ћельник, ќ.ќ.  орпоративне право ”крањни [“екст]: Ќавчально-практичний пос≥бник ≥з зразками документ≥в / ќ.ќ. ћельник. Ц  .: ‘ќѕ ћельник ќ.ќ., 2008. Ц 368 с.

37. ћ≥лаш, ¬.—. “еор≥€ господарського договору [“екст] / ¬.—. ћ≥лаш // јктуальн≥ проблеми цив≥льного та господарського права / Ќаук.-практ. журнал. Ц ’., 2008. Ц є1 (8). Ц —. 18Ц29.

38. Ќауково-практичний коментар √осподарського кодексу ”крањни [“екст]: 2-е вид., перероб. ≥ допов. / за заг. ред. √.Ћ. «наменського, ¬.—. ўербини;  ол. авт.: ќ.ј. Ѕел€невич, ќ.ћ. ¬≥нник, ¬.—.ўербина та ≥н. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 2008. Ц 720 с.

39. Ќауково-практичний коментар ÷ив≥льного кодексу ”крањни [“екст]: у 2 т. / 3-Ї вид., перероб. ≥ доп. / «а ред. ќ.¬. ƒзери (кер. авт. кол.), Ќ.—.  узнЇцовоњ, ¬.¬.Ћуц€. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 2008. Ц 832 с.

40. ќльшанченко, ¬.≤. ¬их≥д учасника у господарських товариствах з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю [“екст] / ¬.≤. ќльшанченко // јктуальн≥ проблеми цив≥льного та господарського права / Ќаук.-практ. журнал. Ц ’., 2007. Ц є4-5 (5-6). Ц —. 95Ц98.

41. ѕавлов, ¬.≤. ÷≥нн≥ папери в ”крањн≥ [“екст]: навч. пос≥б. / ¬.≤. ѕавлов, ≤.≤. ѕилипенко, ≤.¬.  ривовТ€зюк; Ц ¬иданн€ 2-ге, доповнене. Ц  .:  ондор, 2004. Ц 400 с.

42. ѕро акц≥онерн≥ товариства [“екст]: закон ”крањни в≥д 17 вересн€ 2008 року є 514-VI. Ц –ежим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-17

43. ѕро господарськ≥ товариства [“екст]: закон ”крањни в≥д 19 вересн€ 1991 року є 1576-’≤≤. Ц –ежим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-12&print=1

44. ѕро державну реЇстрац≥ю юридичних ос≥б та ф≥зичних ос≥б - п≥дприЇмц≥в [“екст]: закон ”крањни в≥д 15 травн€ 2003 року є 755-≤V. Ц –ежим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=755-15.

45. ѕро затвердженн€ заход≥в щодо реал≥зац≥њ пр≥оритетних напр€м≥в розвитку корпоративного управл≥нн€ в акц≥онерних товариствах [“екст]: розпор€дженн€  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 18 с≥чн€ 2003 року є 25-р. Ц –ежим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=25-2003-%F0.

46. ѕро затвердженн€ зразкових —татуту та внутр≥шн≥х ѕоложень в≥дкритого акц≥онерного товариства [“екст]: –≥шенн€ ƒержавноњ  ом≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку в≥д 8 кв≥тн€ 2004 року є 123. Ц –ежим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1007.2589.5&nobreak=1.

47. ѕро затвердженн€ принцип≥в корпоративного управл≥нн€ [“екст]: –≥шенн€ ƒержавноњ  ом≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку в≥д 11 грудн€ 2003 року є 572. Ц –ежим доступу:http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1007.2417.2&nobreak=1

.

48. ѕро заходи щодо корпоративного управл≥нн€ в акц≥онерних товариствах [“екст]: указ ѕрезидента ”крањни в≥д 21 березн€ 2002 року є 280/2002. Ц –ежим доступу: http://expert-group.com.ua/pages/show/34/.

49. ѕро м≥сце проведенн€ загальних збор≥в [“екст]: лист ƒержавноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку в≥д 7 жовтн€ 2002 року є 9667/13. Ц –ежим доступу: http://www.uazakon.com/document/spart06/inx06198.htm.

50. ѕро оподаткуванн€ прибутку п≥дприЇмств [“екст]: закон ”крањни в≥д 28 грудн€ 1994 року є 334/94-¬–. Ц –ежим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-%E2%F0.

51. ѕро схваленн€ ћетодичних рекомендац≥й щодо доступу акц≥онер≥в та ≥нших за≥нтересованих ос≥б до ≥нформац≥њ про акц≥онерне товариство [“екст]: –≥шенн€ ƒержавноњ  ом≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку в≥д 26 с≥чн€ 2005 року є 27. Ц –ежим доступу: http://www.uazakon.com/document/fpart54/idx54222.htm.

52. ѕро ц≥нн≥ папери та фондовий ринок [“екст]: закон ”крањни в≥д 23 лютого 2006 року є 3480-IV. Ц –ежим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15.

53. —оботник, ¬.¬. ќсобливост≥ розгл€ду корпоративних спор≥в у господарському процес≥, повТ€заних ≥з виходом учасника з товариства [“екст] / ¬.¬. —оботник, ћ.ј. Ў≥л€к // јктуальн≥ проблеми цив≥льного та господарського права / Ќаук.-практ. журнал. Ц ’., 2007. Ц є4-5 (5-6). Ц —. 45Ц51.

54. “еньков, —.  оментар судовоњ практики вир≥шенн€ корпоративних конфл≥кт≥в: коментар, дов≥дковий матер≥ал, судова практика [“екст] / —. “еньков //  .: ёр≥нком ≤нтер, 2005. Ц 368 с.

55. “омчишен, —.¬. јктуальн≥ проблеми правового врегулюванн€ в≥дносин з кер≥вником та ≥ншими членами (посадовими особами) виконавчого органу у господарських товариствах [“екст] / —.¬. “омчишен // јктуальн≥ проблеми цив≥льного та господарського права / Ќаук.-практ. журнал. Ц ’., 2007. Ц є4-5 (5-6). Ц —. 21Ц37.

56. “омчишен, —.¬. ¬≥дчуженн€ учасником частки у статутному кап≥тал≥ €к п≥дстава припиненн€ в нього та виникненн€ у њњ набувача корпоративних прав у товариств≥ з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю (анал≥з чинного законодавства та проблеми правозастосуванн€ його норм) [“екст] / —.¬. “омчишен // јктуальн≥ проблеми цив≥льного та господарського права / Ќаук.-практ. журнал. Ц ’., 2008. Ц є3 (10). Ц —. 65Ц90.

57. “омчишен, —.¬. ƒе€к≥ питанн€ правозастосуванн€ законодавства про приватизац≥ю при визначенн≥ п≥дстав набутт€ та в≥дчуженн€ майна корпоратизованими державними п≥дприЇмствами [“екст] / —.¬. “омчишен // јктуальн≥ проблеми цив≥льного та господарського права / Ќаук.-практ. журнал. Ц ’., 2008. Ц є3 (10). Ц —. 16Ц28.

58. “омчишен, —.¬.  орпоративн≥ права €к обТЇкт цив≥льних прав у законодавств≥ ”крањни [“екст] / —.¬. “омчишен // јктуальн≥ проблеми цив≥льного та господарського права / Ќаук.-практ. журнал. Ц ’., 2008. Ц є1 (8). Ц —. 10Ц17.

59. “омчишен, —.¬. ќскарженн€ р≥шень загальних збор≥в учасник≥в у господарських товариствах Ц питанн€ теор≥њ та практики (анал≥з чинного законодавства та судовоњ практики) [“екст] / —.¬. “омчишен // јктуальн≥ проблеми цив≥льного та господарського права / Ќаук.-практ. журнал. Ц ’., 2008. Ц є1 (8). Ц —. 82Ц116.

60. “омчишен, —.¬. ќсобливост≥ набутт€ акц≥онерним товариством права власност≥ на державне майно, передане до його статутного фонду в процес≥ корпоратизац≥њ та приватизац≥њ державних п≥дприЇмств [“екст] / —.¬. “омчишен // јктуальн≥ проблеми цив≥льного та господарського права / Ќаук.-практ. журнал. Ц ’., 2007. Ц є1 (2). Ц —. 28Ц32.

61. “омчишен, —.¬. ќсобливост≥ примусового погашенн€ податкового боргу акц≥онерних товариств, створених державою в процес≥ корпоратизац≥њ та приватизац≥њ державних п≥дприЇмств [“екст] / —.¬. “омчишен // јктуальн≥ проблеми цив≥льного та господарського права / Ќаук.-практ. журнал. Ц ’., 2007. Ц є1 (2). Ц —. 80Ц85.

62. “омчишен, —.¬. ѕроблемн≥ питанн€ визначенн€ п≥дв≥домчост≥ справ у спорах, повТ€заних з корпоративними в≥дносинами у господарських товариствах [“екст] / —.¬. “омчишен, ¬.¬. —оловйова // јктуальн≥ проблеми цив≥льного та господарського права / Ќаук.-практ. журнал. Ц ’., 2007. Ц є2-3 (3-4). Ц —. 69Ц85.

63. ’оз€йственный кодекс ”краины [“екст]: Ќаучно-практический комментарий / ѕод общ. ред. ј.√. Ѕобковой. Ц ’арьков: »здатель ‘Ћ-ѕ ¬апн€рчук Ќ.Ќ., 2008. Ц 1296 с.

64. яроцький, ¬.Ћ. ÷ив≥льно-правов≥ засоби забезпеченн€ оборотоздатност≥ корпоративних прав (коментар чинного законодавства, огл€д судовоњ практики та анал≥з доктрини) [“екст] / ¬.Ћ. яроцький // јктуальн≥ проблеми цив≥льного та господарського права / Ќаук.-практ. журнал. Ц ’., 2007. Ц є4-5 (5-6). Ц —. 99Ц106.

 

 орпоративное право Ц комплексный межотраслевой правовой институт, нормы которого регулируют частно-правовые и публично-правовые отношени€, складывающиес€ в св€зи с образованием, де€тельностью и ликвидацией хоз€йственных обществ, включа€ отношени€ внутрифирменного характера. (с.36,  ибенко ≈.–.  орпоративное право ”краины. ”чебное пособие. Ц’.: ДЁспадаФ, 2001.-288 с.).    орпоративное право Ц это система норм, устанавливаемых органами управлени€ корпорации, выражающих волю ее членов, об€зательных дл€ участников корпорации и охран€емых силой корпоративного принуждени€, а при его недостаточности Ц силой государственного принуждени€. (с.64,  ашанина “.¬.  орпоративное право (ѕраво хоз€йственных обществ). ”чебник дл€ вузов. Ц ћ.: »здательска€ группа Ќќ–ћј-»Ќ‘–ј-ћ, 1999. - 815 с.)      орпоративное право Ц подотрасль гражданского права, нормы которой направлены на урегулирование общественных отношений по организации и де€тельности предпри€тий и организаций, выступающих субъектами гражданского права. (с.6, ’ужокова ».ћ.  орпоративное право –оссийской ‘едерации.  урс лекций: ”чебное пособие дл€ вузов /».ћ.’ужокова. Ц ћ.: »здательство ДЁкзаменФ, 2004. Ц 352 с.)  
 орпоративне право в обТЇктивному розум≥нн≥ сл≥д розгл€дати €к систему юридичних норм, €к≥ регулюють приватн≥ в≥дносини зобовТ€зального характеру, що виникають м≥ж учасником корпорац≥њ та самою корпорац≥Їю. ѕ≥д пон€тт€м субТЇктивного корпоративного права сл≥д розум≥ти певн≥ можливост≥ (сукупн≥сть майнових та немайнових прав) учасник≥в корпорац≥њ, що виникають на п≥дстав≥ членства у н≥й. (с.15-16 —ивий –.Ѕ., яворська ќ.—. јкц≥онерне право: Ќавчальний пос≥бник /«а заг. ред. ¬.¬.Ћуц€, ќ.ƒ. рупчана. Ц  .:  онцерн Ђ¬идавничий ƒ≥м Ђ≤н ёреїї, 2004. Ц 256 с.)    орпоративное право - это право обществ гражданского права, открытого торгового товарищества (общества), коммандитного товарищества (общества), скрытого общества (нелегальное товарищество), партнерского общества, ≈вропейского хоз€йственного объединени€ интересов, сообщества судовладельцев, союзов, акционерных обществ, коммандитных обществ на акци€х, обществ с ограниченной ответственностью, внесенного в реестр товарищества и страхового общества на па€х (∆алинский ј., –ерихт ј. ¬ведение в немецкое право. ћ., 2001.с.488.)    орпоративне право в обТЇктивному значенн≥ Ї сукупн≥сть правових норм, €к≥ регулюють ≥ охорон€ють цив≥льн≥ та ≥нш≥ в≥дносини, що виникають м≥ж акц≥онером, учасником ≥ самою корпорац≥Їю, а також м≥ж самими учасниками чи акц≥онерами з приводу реал≥зац≥њ њх права власност≥ на акц≥ю чи права власност≥ на частку в статутному фонд≥ корпорац≥њ. (√лусь Ќ.—.  орпорац≥њ та корпоративне право: пон€тт€, основн≥ ознаки та особливост≥ захисту: јвтореф. дис. канд.юрид.наук.-  .: Ќац. ун-т ≥м. “араса Ўевченка, 2000.- с.2)    
 орпоративне право Ц це галузь права, що регулюЇ сусп≥льн≥ в≥дносини, €к≥ виникають м≥ж учасниками, юридичними особами та њх органами у звТ€зку з≥ створенн€м, управл≥нн€м та припиненн€м юридичних ос≥б (ст.12-13,  равчук ¬.ћ.  орпоративне право. Ќауково-практичний коментар законодавства та судовоњ практики.- .: ≤стина, 2005.-720 с.)    орпоративне право визнаЇтьс€ €к сукупн≥сть норм, що регламентують правовий статус господарських товариств та орган≥зац≥й (корпорац≥й), регулюють в≥дносини з приводу њх створенн€, д≥€льност≥, управл≥нн€ та припиненн€, а також в≥дносин внутр≥шнього характеру, що складаютьс€ в товариств≥. « субТЇктивноњ точки зору корпоративне право Ї правом, €кий ірунтуЇтьс€ на участ≥ в господарському товариств≥. (ст.6, ћельник ќ.ќ.  орпоративне право ”крањни. Ќавчально-практичний пос≥бник ≥з зразками документ≥в. Ц  .: ‘ќѕ ћельник ќ.ќ., 2008. - 368 с.)  

“аблиц€ 1. “очки зору щодо пон€тт€ корпоративного права

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 242 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

760 - | 585 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.089 с.