Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬з≥рець п р о т о к о л у: ѕротокол є 5
загальних збор≥в

“овариства Ђѕросв≥таї ≥м.“.Ўевченка

≤нституту економ≥ки ≥ менеджменту

Ќ” ЂЋьв≥вська пол≥техн≥каї

в≥д 18 лютого 2006 р.

 

”сього член≥в “овариства Ц 25

ѕрисутн≥: 18 (реЇстрац≥йний листок додано)

√олова Ц (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

—екретар Ц (пр≥звище та ≥н≥ц≥али).

 

ѕ о р € д о к д е н н и й

1. ≤нформац≥€ про п≥дготовку до св€ткуванн€ Ўевченк≥вських дн≥в (виступ голови культмасовоњ ком≥с≥њ  алюжного ¬.ѕ.).

2. «авданн€ кафедральних осередк≥в та актив≥ст≥в Ђѕросв≥тиї щодо пол≥пшенн€ виховноњ роботи з≥ студентами ≤Ќ≈ћ (допов≥дь голови ≥нститутського осередку “овариства «ахарчук ћ.¬.).

 

—лухали: 1. ≤нформац≥ю голови культмасовоњ ком≥с≥њ  алюжного ¬.ѕ. про п≥дготовку до в≥дзначенн€ Ўевченк≥вських дн≥в.

«окрема, було запропоновано провести так≥ заходи: студентський конкурс на краще читанн€ поез≥њ Ўевченка, ≥нсти-тутський веч≥р Ђƒуми  обзар€ї, шевченк≥вськ≥ читанн€ в ака-демгрупах, а також п≥дготувати тематичний випуск ст≥нгазети.

 

¬иступили: „лени “овариства ѕопел€стий ј.я., «аставна ћ.Ћ., ƒ≥жак ќ.¬., €к≥ п≥дтримали пропозиц≥њ голови культмасовоњ ком≥с≥њ та спинилис€ на де€ких конкретних проблемах (ф≥нансуванн€ заход≥в, п≥дготовка оголошень тощо).

 

”хвалили: 1. ≤нформац≥ю  алюжного ¬.ѕ. вз€ти до в≥дома.

2. ƒоручити ƒ≥жаку ќ.¬. п≥дготовку оголошень.

3. «асадному —.¬. доручити роботу над оформленн€м ст≥нгазети.

 

—лухали: 2. ƒопов≥дь голови ≥нститутського осередку “овариства Ђѕросв≥таї «ахарчук ћ.¬. про пол≥пшенн€ виховноњ роботи з≥ студентами ≤Ќ≈ћ (текст допов≥д≥ додано).

 

¬иступили: 1. „лен “овариства «еленюк ≤.ћ., €кий вказав...

2. √олова мовноњ ком≥с≥њ ѕрис€дько я.¬., €кий по≥нформував...

3. „лен “овариства ѕол≥щук √.¬. звернув увагу на проблему...

 

”хвалили: —хвалити ≥з внесеними поправками постанову збор≥в (текст постанови додано).

√олова (п≥дпис)

—екретар (п≥дпис)

¬ » т € г

з протоколу є3 зас≥данн€ старостату академгруп

≤нституту економ≥ки ≥ менеджменту

Ќац≥онального ун≥верситету УЋьв≥вська пол≥техн≥каФ

в≥д 26 жовтн€ 2006 р.

”сього член≥в Ц 55

ѕрисутн≥: 48 (реЇстрац≥йний листок додано)

√олова Ц (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

—екретар Ц (пр≥звище та ≥н≥ц≥али)

 

—лухали: ѕро обранн€ студента ≤≤≤ курсу ћарценюка ¬.ћ. кап≥таном команди  ¬  в≥д ≤нституту економ≥ки та менеджменту на конкурс Ђ¬есна ѕол≥техн≥киї.

¬иступили: —тудент групи ћ≈-32  урил€к ј.я. зауважив, що ћарценюк ¬.ћ. уже два роки Ї активним членом ≥нститутськоњ команди, маЇ досв≥д ≥ в≥дпов≥дн≥ орган≥затор≠ськ≥ навички.

—тудент групи ≈ -41 ћикитенко ¬.—. в≥дзначив ак-торськ≥ зд≥бност≥ кандидата, вм≥нн€ працювати в команд≥.

—тароста групи ≈ -34 по≥нформував, що кандидат маЇ авторитет серед студент≥в.

”хвалили: Ѕеручи до уваги позитивн≥ в≥дгуки, а також результати голосуванн€ (Ђ«јї Ц 48 ос≥б Ц одноголосно) обрати студента ≤≤≤ курсу ≤Ќ≈ћ ћарценюка ¬.ћ. кап≥таном команди  ¬  в≥д ≤нституту економ≥ки ≥ менеджменту на конкурс Ђ¬есна ѕол≥техн≥киї.

 

√олова (п≥дпис) ѕ.ј.“ишко

—екретар (п≥дпис) ќ.ѕ.—еменчук

 

Ћ » — “

 

Ћист Ц узагальнена назва р≥зноман≥тних за зм≥стом документ≥в, €к≥ Ї засобом сп≥лкуванн€ м≥ж установами, орган≥зац≥€ми, п≥дприЇмствами ≥ приватними особами через поштовий звТ€зок. —пособом листуванн€ ведуть переговори, зТ€совують стосунки м≥ж п≥дприЇмствами, викладають претенз≥њ.

«вичайно службовий лист друкують на виготовленому друкарським способом бланку, де Ї так≥ рекв≥зити:

1. √ерб, зображенн€ нагород, емблема установи (€кщо вона Ї).

2. Ќазва м≥н≥стерства чи в≥домства.

3. Ќазва установи, орган≥зац≥њ, п≥дприЇмства.

4. Ќазва структурного п≥дрозд≥лу.

5. ѕоштова й електронна адреса, номер телефону та факсу, номер рахунку в банку.

6. Ќомер ≥ дата документа, на €кий дають в≥дпов≥дь.

«алежно в≥д насиченн€ лог≥чними елементами листи можуть бути прост≥ ≥ складн≥.

ѕрост≥ листи м≥ст€ть лише висновки. ƒодавши до такого листа коротке мотивуванн€, робимо лист складним.

ѕор€док розм≥щенн€ в лист≥ доказ≥в ≥ висновк≥в не Ї пост≥йний. якщо докази подають перед висновками Ц це пр€мий пор€док викладу. ј навпаки Ц зворотний пор€док викладу. ÷ей пор€док загалом зручн≥ший у коротких листах (так готують листи кер≥вн≥ орган≥зац≥њ), у €ких докази зведено до м≥н≥муму.

” великих за обс€гом листах доц≥льно використовувати пр€мий метод посл≥довних доказ≥в ≥ лог≥чних висновк≥в, щоб переконливо п≥двести адресата до необх≥дност≥ виконати те, про що йдетьс€ у висновках.

”с≥ д≥лов≥ листи за функц≥ональними ознаками под≥л€ють на так≥, що потребують листа-в≥дпов≥д≥, й так≥, що не потребують його. —еред перших розр≥зн€ють: листи-проханн€, листи-зверненн€, листи-пропозиц≥њ, листи-запити, листи-вимоги. —еред тих, що не потребують в≥дпов≥д≥, Ц листи-попередженн€, листи-нагадуванн€, листи-п≥дтвердженн€, листи-в≥дмови, супров≥дн≥ листи, листи-пов≥домленн€, гарант≥йн≥ листи, ≥нформац≥йн≥ листи, листи-розпор€дженн€.

Ћог≥чн≥ елементи зм≥сту службового листа так≥: вступ, докази ≥ висновки.

¬ступ охоплюЇ перел≥к причин, що зумовили потребу листа. ” доказах викладають ≥стор≥ю питанн€, навод€ть факти, покликанн€ на законодавство, цифров≥ дан≥, робл€ть лог≥чн≥ висновки. ¬исновок Ц головний лог≥чний елемент листа, саме та його складова частина, в €к≥й викладено суть питанн€, основну думку документа: проханн€, пропозиц≥ю, згоду, в≥дмову.

” лист≥ маЇ бути висловлено ще два аспекти: оч≥куваний результат ≥ готовн≥сть до сп≥впрац≥ надал≥.

”се це разом зумовлюЇ виб≥р першоњ та останньоњ фрази листа, а також м≥сце головноњ (тобто такоњ, що маЇ найважлив≥ше зм≥стове навантаженн€) фрази в текст≥.

 

ƒл€ мотивуванн€ д≥й звичайно використовують обмежений наб≥р фраз:

” процес≥ обм≥ну досв≥дом...

” процес≥ наданн€ техн≥чноњ допомоги...

« метою подальшоњ сп≥впрац≥...

« огл€ду на вказ≥вку...

¬ашу пропозиц≥ю схвалено...

¬раховуючи...

 еруючись...

Ѕеручи до уваги...

¬важаючи...

ѕор≥вн€вши...

 

ѕопередженн€:

ѕ≥сл€ зак≥нченн€... денного терм≥ну догов≥р втрачаЇ силу

≤нститут збер≥гаЇ за собою право...

¬ашого проханн€ не в≥зьмуть до уваги, €кщо...

 

√арант≥€:

ѕ≥дприЇмство гарантуЇ €к≥сть прот€гом...

ќплату гарантуЇмо...

Ћист над≥слано...

”правл≥нн€ не заперечуЇ проти того, щоб...

 

Ћист-запитлист-проханн€ Ц найпоширен≥ший тип д≥ловоњ кореспон≠денц≥њ. як ≥ вс≥ ≥нш≥, ц≥ листи за зм≥стом виразно под≥л€ютьс€ на дв≥ частини: мотивац≥йну (Ћ≥тература, €ку ми в≥д вас отримали, не зовс≥м в≥дпов≥даЇ необх≥дн≥й дл€ нас тем≥) та основну, в €к≥й висловлюють запит чи проханн€ (“ому просимо терм≥ново над≥слати на адресу ≥нституту замовлен≥ книги).

Ћист-в≥дпов≥дь повинен м≥стити €к обовТ€зковий рекв≥зит покликанн€ на номер, дату й суть листа-запиту. ÷е даЇ змогу (коли одержали лист-в≥дпов≥дь) швидко й легко в≥дшукати лист-запит у справ≥, ознайомитис€ з ним; тод≥ короткий зм≥ст в≥дпов≥д≥ стаЇ зрозум≥лий.

Ћист-≥нформац≥€ м≥стить пов≥домленн€ про стан справ, про виконанн€ план≥в, про под≥њ та €вища, що можуть ц≥кавити ту орган≥зац≥ю, до €коњ цей лист над≥слали.–≥зновидом ≥нформац≥йного листа Ї допов≥дна записка.

√арант≥йний лист укладають з метою п≥дтвердити певн≥ зобовТ€занн€ або умови й адресують орган≥зац≥њ чи окрем≥й установ≥. Ќа в≥дм≥ну в≥д б≥льшост≥ лист≥в, гарант≥йний лист можна починати з ≥мен≥ та по батьков≥ особи, до €коњ звертаютьс€. ‘орма третьоњ особи доречна лише в тому раз≥, коли гарант≥йного листа адресовано певн≥й орган≥зац≥њ чи п≥дприЇмству.

—упров≥дний лист. ѕересилаючи ≥ншим орган≥зац≥€м або особам р≥зн≥ неадресован≥ документи (акти, протоколи, дов≥дки тощо), використовують супров≥дний лист Ц коротке пов≥домленн€ про документ, €кий надсилають. —трижневими словами тексту супров≥дного листа Ї д≥Їслова: скеровую(Їмо), надсилаю(Їмо), повертаю(Їмо), представл€ю(Їмо), що розпочинають текст листа.

ќдержувача листа зазначають на самому початку перед текстом. Ќазву установи й структурного п≥дрозд≥лу пишуть у називному в≥дм≥нку; адреса одержувача маЇ бути повна й точна.

 

¬з≥рець л и с т а - п р о х а н н €:

 

ƒиректоров≥

÷ентральноњ науковоњ

б≥бл≥отеки ЌјЌ ”крањни

 

ѕросимо дозволу користуватис€ фондами ¬ашоњ б≥бл≥отеки викладачев≥ кафедри маркетингу ≤Ќ≈ћ  арпенков≥ ¬олодимиру ћихайловичу, €кий опрацьовуЇ проблеми орган≥зац≥њ обл≥ку на малих п≥дприЇмствах.

ƒата

ѕроректор (п≥дпис)

 

¬з≥рець л и с т а - ≥ н ф о р м а ц ≥ њ:

 

ƒиректоров≥ книгарн≥

Ќаукового товариства ≥м. “.Ўевченка

п. ѕетровськ≥й ќ.√.

Ћьв≥в, просп. Ўевченка, 7

15.03.2006 р. є 37

ѕов≥домл€Їмо, що кафедра обл≥ку та анал≥зу Ќац≥онального ун≥верситету ЂЋьв≥вська пол≥техн≥каї отримала 20 прим≥рник≥в попередньо замовленого у ¬ас та оплаченого зг≥дно з виставленим рахунком другого виданн€ Ђ‘≥нансово-економ≥чного словникаї.

 

«ав≥дувач кафедри

обл≥ку та анал≥зу (п≥дпис)

– ≈   ќ ћ ≈ Ќ ƒ ј ÷ ≤ … Ќ » … Ћ » — “

 

” д≥ловому св≥т≥ рекомендац≥йн≥ листи практикуютьс€ дуже широко Ц вони давно вже стали нев≥дд≥льним елементом службово-д≥лових стосунк≥в. —итуац≥њ, коли треба заручитис€ поважною рекомендац≥Їю чи, навпаки, дати рекомендац≥ю комусь, можуть бути дуже р≥зн≥: клопотанн€ про посаду, влаштуванн€ на нову в≥дпов≥дальну роботу, поданн€ на здобутт€ стипенд≥њ чи іранту тощо.

Ќа перший погл€д, рекомендац≥йн≥ листи виконують таку саму функц≥ю, що й добре в≥дом≥ вс≥м характеристики. јле це не зовс≥м так Ц вони мають ц≥лу низку ≥стотних в≥дм≥нностей. ѕередус≥м, рекомендац≥ю не обовТ€зково подають з м≥сц€ роботи. ” раз≥ потреби за нею звертаютьс€ до тих, хто добре знаЇ особу, про €ку йдетьс€ (њњ профес≥йн≥ та людськ≥ €кост≥, коло зац≥кавлень, науков≥ прац≥ тощо), ≥ маЇ певний авторитет та визнанн€ у своњй галуз≥. «ац≥кавленою в рекомендац≥њ стороною може бути або сама людина, або ж орган≥зац≥€ чи ф≥рма, куди вона влаштовуЇтьс€ на роботу чи подаЇ клопотанн€ про матер≥альне заохоченн€. ƒл€ останн≥х особливо важлива обТЇктивн≥сть, оск≥льки вони зац≥кавлен≥ в сумл≥нних, квал≥ф≥кованих прац≥вниках або ж стипенд≥атах, що належно використають вид≥лен≥ њм кошти.

ƒ≥ловий етикет передбачаЇ, що за рекомендац≥Їю звертаютьс€ до того, хто справд≥ добре знаЇ рекомендованого ≥ готовий заручитис€ своњм авторитетом. ѕамТ€тайте, що обТЇктивн≥сть ≥ правдив≥сть рекомендац≥њ Ц це справа д≥ловоњ чест≥, ≥ за усп≥хами чи помилками рекомендованих вами ос≥б сто€тиме ваш авторитет, ваше добре ≥мТ€.

«рештою, рекомендац≥€ не обовТ€зково маЇ бути суц≥льною похвалою стосовно заслуг та позитивних €костей претендента. якщо ви й справд≥ хочете допомогти йому, але знаЇте ваду, що могла б стати перешкодою на шл€ху до усп≥ху, можете дел≥катно зазначити це в рекомендац≥йному лист≥, запоб≥гаючи тим самим можливим ускладненн€м чи непорозум≥нн€м.

–екомендац≥йний лист обовТ€зково мусить подавати так≥ в≥домост≥ про рекомендованого: ск≥льки часу ≥ зв≥дки його знаЇте, з €кими його прац€ми чи дос€гненн€ми ознайомлен≥ тощо. ƒал≥ в рекомендац≥йному лист≥ маЇ бути ч≥тко сформульоване те, заради чого, власне, й пишуть рекомендац≥ю: рекомендую чи не рекомендую. ¬решт≥-решт висловлюЇтьс€ готовн≥сть нести певну в≥дпов≥дальн≥сть за рекомендовану особу.

 

ќбовТ€зков≥ атрибути рекомендац≥йного листа:

 

«найомий з п. _________ уже понад 10 рок≥в

«наю п. ________ з часу навчанн€ в ≥нститут≥

« п. _______ знайомий з часу його вступу до асп≥рантури

ѕ. ________ працюЇ у нашому в≥дд≥л≥ з ______ року

ƒобре знаю п.__________, в≥н навчавс€ в нашому ун≥верситет≥, а п≥сл€ зак≥нченн€ був прийн€тий на посаду ______

«наю п. ______ €к досв≥дченого, квал≥ф≥кованого прац≥вника

«найомий з п. _______ не досить довго, але за цей час в≥н зарекомендував себе €к зд≥бний, перспективний науковець (сумл≥нний прац≥вник)

«наю п. ______ €к пор€дну, виховану, неконфл≥ктну людину

¬певнений у його фаховост≥ й добросов≥сност≥

™ вс≥ п≥дстави рекомендувати п. _______ на посаду.

 

¬з≥рц≥ р е к о м е н д а ц ≥ й н и х л и с т ≥ в:

 

¬ельмишановний п. _________.

«наю, що ¬и саме комплектуЇте досл≥дну лаборатор≥ю з питань розробки ________________. ’очу порекомендувати ¬ам звернути увагу на цього юнака ______________________________.

пр≥звище та ≥мТ€

«наю його ще з≥ студентських рок≥в, коли в≥н блискуче захистив дипломну (маг≥стерську) роботу на тему ___________________.

тема

«годом в≥н працював п≥д моњм кер≥вництвом над реал≥зац≥Їю програми ____________ та проекту _______ ≥ зарекомендував себе старанним ≥ напо≠легливим прац≥вником. як досл≥дников≥ п. ___________ притаманн≥ нестандартн≥сть мисленн€, прагненн€ до пошук≥в нових шл€х≥в реал≥зац≥њ задуманого, надзвичайна сумл≥нн≥сть ≥ вдумлив≥сть. ќстанн≥м часом його профес≥йн≥ зац≥кавленн€ все б≥льше схил€лис€ до кола проблем, €к≥ вир≥шуЇ ¬аша орган≥зац≥€. —аме тому сп≥льна д≥€льн≥сть може дати дуже добр≥ результати дл€ вас обох. √адаю, що, прийн€вши п._______ на посаду ______, ¬и зробите оптимальний виб≥р, корисний ≥ дл€ ¬ашоњ справи, ≥ дл€ нього.

«≥ щирою повагою до ¬ас __________________

п≥дпис

Ўановн≥ колеги, з приЇмн≥стю пов≥домл€Їмо ¬ам, що новим представником нашоњ ф≥рми у ___________ призначено п. _________. ¬≥н уже

назва м≥ста пр≥звище

певний пер≥од пл≥дно працюЇ у нас ≥ зарекомендував себе з найкращого боку.

…ого теоретичн≥ знанн€ п≥дкр≥плен≥ багатол≥тн≥м практичним досв≥дом, в≥н Ц один з найкомпетентн≥ших наших спец≥ал≥ст≥в.

Ќаступного м≥с€ц€ п. __________ прибуде до ¬ас дл€ знайомства.

пр≥звище

¬≥н п≥дготував нов≥ проекти нашоњ подальшоњ сп≥впрац≥, ≥ ми щиро спод≥ваЇмось, що вони зац≥кавл€ть ¬ас.

Ќа жаль, ми поки що не визначили дати прињзду п. ________ до ______,

пр≥звище м≥сто

а тому наступного тижн€ зателефонуЇмо ¬ам, щоб уточнити час ≥ м≥сце зустр≥ч≥.

«≥ щирою до ¬ас повагою _____________

п≥дпис

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 413 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

529 - | 454 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.025 с.