Лекции.Орг


Поиск:
Корпоративні правовідносини: поняття, ознаки, система.
Відповідь:

Корпоративні відносини в силу своєї неоднорідності слід розглядати як збірну категорію. Визначення корпоративних відносин, що наводиться в ч. 3 ст 167 Господарського кодексу України: під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав. Тобто щодо прав особи, частка якої визначається в статутному фонді господарської організації.

Корпоративні відносини – це система відносин, що складаються між учасниками об'єднання (акціонерами) і відокремленим від акціонерів апаратом управління (менеджмент), а також між менеджментом та іншими зацікавленими особами такого об'єднання (працівниками, партнерами, державними органами та ін.) і є результатом компромісу інтересів об'єднання, його учасників і менеджменту.

Іншими словами – у кожного є свій певний інтерес, який спонукає здійснювати певні дії (угоди). В результаті вчинення таких дій (наприклад, громадянин придбав акції і став акціонером акціонерного товариства) реалізується інтерес особи (наприклад, отримання дивідендів, придбання контролю в управлінні акціонерним товариством та ін.) і складаються найрізноманітніші відносини – корпоративні відносини.

У корпорації складається ціла система відносин, в яких кожен учасник має свій певний інтерес, який не співпадає з інтересами інших учасників, а саме: між акціонерами – великими і міноритаріями; між акціонерами та акціонерним товариством, від імені якого діють органи управління (рада директорів, правління, директор); між акціонерним товариством – емітентом цінних паперів та інвесторами; між акціонерним товариством та державними органами.

За своєю правовою природою корпоративні відносини є поєднанням взаємопов'язаних і взаємообумовлених організаційно-господарських та майново-господарських відносин, що існують у нерозривній єдності.

Головні ознаки корпоративних правовідносини можуть бути виведені вже із самого його визначення. До їхнього числа, зокрема, відносяться:

1) особливості суб'єктного складу. Учасники корпоративних правовідносин у цих відносинах виступають як юридично рівні суб'єкти, що в організаційно-правовому і майновому змісті відділений друг від друга;

2) корпоративні правовідносини - це правовий зв'язок, що виникає з приводу нематеріальних і матеріальних благ, що представляють інтерес для окремої (частки) особи;

3) відносини сторін, урегульовані на основах ініціативи учасників, їхнього вільного розсуду, заснованого на нормах корпоративного законодавства. Це знаходить відображення в тім, що головною підставою виникнення правового зв'язку між суб'єктами корпоративних відносин є їхній договір;

4) учасники даного виду правовідносин виступають як носії корпоративних прав і обов'язків.

5) захист суб'єктивних прав і спонукання до виконання суб'єктивних обов'язків здійснюється за допомогою специфічних заходів впливу й у спеціальному (як правило, позовному) порядку;

6) підстави виникнення, припинення і трансформації корпоративних правовідносин ґрунтовно відрізняються від юридичних фактів в інших областях права по видах, змістом і характером правових наслідків.

Корпоративне правовідношення являє собою складну правову категорію, що складається з трьох обов'язкових елементів: 1) суб'єктів, 2) об'єкта, 3) змісту.

Таким чином, корпоративні правовідносини - це правовий зв'язок, що ґрунтується на нормах корпоративного права, між юридично рівними суб'єктами, що виступають носіями корпоративних прав і обов'язків. А підставами виникнення корпоративних правовідносин є юридичні факти - це виникнення передбачених правовими нормами специфічних обставин.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 800 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. © Марк Твен
==> читать все изречения...

581 - | 534 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.