Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќрган≥зац≥йно-структурне забезпеченн€ державного контролю у сфер≥ виконавчоњ влади.
—уб'Їкти контролю у сфер≥ державного управл≥нн€ (виконавчоњ влади) в≥др≥зн€ютьс€ €к за своњм правовим положенн€м, так ≥ за структурою та формами д≥€льност≥.

 онтроль у сфер≥ державного управл≥нн€ т≥Їю чи ≥ншою м≥рою зд≥йснюють ус≥ органи виконавчоњ влади. јле зм≥ст контрольноњ д≥€льност≥, обс€г, форми та методи й власне призначенн€ мають у р≥зних суб'Їкт≥в значн≥ в≥дм≥нност≥. ƒл€ одних орган≥в контроль Ї основною д≥€льн≥стю, дл€ ≥нших Ч елементом при виконанн≥ основноњ функц≥њ. “ому контроль у сфер≥ управл≥нн€ зд≥йснюЇтьс€ €к спец≥альними органами контролю, так ≥ органами загальноњ компетенц≥њ.

—т. 116  онституц≥њ ”крањни передбачаЇ зд≥йсненн€ контролю  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥дпов≥дно до його повноважень €к вищого органу в систем≥ орган≥в виконавчоњ влади.

ѕрезидентський контроль в ”крањн≥ зд≥йснюЇтьс€ за допомогою спец≥ального  онтрольного управл≥нн€ у склад≥ јдм≥н≥страц≥њ ѕрезидента ”крањни. «а дорученн€м ѕрезидента ”крањни контрольне управл≥нн€ проводить перев≥рки виконанн€ органами виконавчоњ влади, њх посадовими особами, державними службовц€ми виконанн€ закон≥в ”крањни, указ≥в ≥ розпор€джень ѕрезидента ”крањни. «а насл≥дками таких перев≥рок, результати €ких довод€тьс€ до в≥дома ѕрезидента, приймаютьс€ в≥дпов≥дн≥ р≥шенн€.

¬ числ≥ державних ком≥тет≥в з функц≥€ми м≥жгалузевого контролю сл≥д також назвати ƒержавний ком≥тет статистики.

” зв'€зку ≥з поширеним вживанн€м таких пон€ть, €к державний нагл€д, державний контроль необх≥дно зупинитис€ на них б≥льш детальн≥ше.

” ƒекрет≥  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни Ђѕро державний нагл€д за додержанн€м стандарт≥в ≥ правил та в≥дпов≥дальн≥сть за њх порушенн€ї (ст. 1) наведен≥ значенн€ в≥дпов≥дних терм≥н≥в. ƒержавний нагл€д тут розгл€даЇтьс€ €к д≥€льн≥сть спец≥ально уповноважених орган≥в державноњ виконавчоњ влади щодо контролю за додержанн€м п≥дприЇмц€ми стандарт≥в, норм ≥ правил при виробництв≥ та випуску €к≥сноњ продукц≥њ.

ќдн≥Їю ≥з важливих орган≥зац≥йних форм зд≥йсненн€ контролю Ї державн≥ ≥нспекц≥њ. ÷е Ч спец≥альн≥ органи в систем≥ державного управл≥нн€, що зд≥йснюють надв≥домчий контроль, а сфера њх д≥€льност≥ й владн≥ повноваженн€ поширюютьс€ на суб'Їкти незалежно в≥д њх в≥домчоњ п≥длеглост≥.

«азначимо, що в ”крањн≥ досить ≥нтенсивно в≥дбуваЇтьс€ формуванн€ ≥нституту державних ≥нспекц≥й. ѕри цьому на практиц≥ та в законодавств≥ терм≥ном Ђдержавна ≥нспекц≥€ї користуютьс€ не лише стосовно контрольних орган≥в з надв≥домчими повноваженн€ми, а й щодо орган≥в, €к≥ зд≥йснюють внутр≥в≥домчий контроль, або й такий, €кий не маЇ ≥нспекц≥йного характеру. “ак≥ органи з надв≥домчою функц≥Їю контролю ≥ владними повноваженн€ми в де€ких випадках називаютьс€ службами, управл≥нн€ми.

Ќезалежн≥сть державних ≥нспекц≥й в≥д в≥домчого впливу гарантуЇтьс€ орган≥зац≥йною њх самост≥йн≥стю, призначенн€м кер≥вника та затвердженн€м положенн€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в. “ак, наприклад, головний державний ≥нспектор ветеринарноњ медицини ”крањни призначаЇтьс€ на посаду  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в. ѕоложенн€ про ƒержавний департамент ветеринарноњ медицини з державною ветеринарною ≥нспекц≥Їю затверджуЇтьс€ ур€дом ”крањни, а головний державний ≥нспектор ветеринарноњ медицини з питань державного ветеринарного контролю п≥дпор€дковуЇтьс€ безпосередньо  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в.

≤нше правове положенн€ √оловноњ державноњ ≥нспекц≥њ з карантину рослин ”крањни. ¬она Ї спец≥ально уповноваженим державним органом з карантину рослин з центральною науково-досл≥дною карантинною лаборатор≥Їю та центральним фум≥гац≥йним загоном ћ≥н≥стерства агропромислового комплексу ”крањни. √оловний державний ≥нспектор з карантину рослин, €кий Ї кер≥вником √оловноњ державноњ ≥нспекц≥њ з карантину рослин ”крањни призначаЇтьс€ та зв≥льн€Їтьс€ з посади ћ≥н≥стерством агропромислового комплексу ”крањни.

ѕри визначенн≥ повноважень державних ≥нспекц≥й необх≥дно встановити правило, за €ким державна ≥нспекц≥€ над≥л€Їтьс€ лише тими повноваженн€ми, €к≥ характерн≥ дл€ нењ €к спец≥ального органу державного управл≥нн€ Ч органу контролю. “ому недопустимо покладати на нењ в≥дпов≥дальн≥сть й за стан справ у сфер≥ управл≥нн€, де вона зд≥йснюЇ контроль.

” процес≥ адм≥н≥стративноњ реформи в ”крањн≥, в≥дпов≥дна увага маЇ бути прид≥лена систем≥ державного контролю та систем≥ орган≥в державного контролю у сфер≥ виконавчоњ влади. “ому створенн€ нових та д≥€льн≥сть уже ≥снуючих орган≥в контролю у сфер≥ управл≥нн€ потр≥бно розгл€дати з урахуванн€м нових завдань, що постали перед державним управл≥нн€м, зм≥н у сам≥й систем≥ управл≥нн€ та функц≥€х орган≥в державного управл≥нн€. ≤ перш н≥ж л≥кв≥довувати, а пот≥м створювати заново, потр≥бно використовувати вже ≥снуюче, залишивши в ньому те, що виправдане практикою. ј дл€ цього сл≥д ч≥тко визначитис€, €ка система контролю потр≥бна на даному етап≥ розвитку держави, €к≥ завданн€ вона маЇ виконувати та €кою маЇ бути структура системи орган≥в державного контролю.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 390 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

678 - | 681 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.