Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќбл≥ку ос≥б, засуджених до покаранн€ у
ѕ ќ ƒ ј Ќ Ќ я

про зд≥йсненн€ приводу засудженого (-оњ)

 

м.___________________ У____Ф_________________20___р.

 

я, _____

(посада, назва п≥дрозд≥лу крим≥нально-виконавчоњ ≥нспекц≥њ,

__________________________________________, розгл€нувши матер≥али щодо гр-на (-ки)

пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

______, 19 ______року народженн€,

(пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥ засудженого /-оњ/)

засудженого (-оњ) за ст. _______________    ”крањни до ____________________________,

(вказати вид покаранн€)

строком _____________________,

” — “ ј Ќ ќ ¬ » ¬:

 

«асуджений (-на) ______________________ викликавс€ (-лась)_________________

(вказати дати)

______________________________________

до крим≥нальноЦвиконавчоњ ≥нспекц≥њ, але, незважаючи на неодноразов≥ виклики, без поважних причин не зТ€вл€Їтьс€ до крим≥нально-виконавчоњ ≥нспекц≥њ.

Ќа п≥дстав≥ ст. ______  рим≥нально-виконавчого кодексу ”крањни прошу доставити засудженого (-у)______________________________________________________________,

(пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

€кий (€ка) проживаЇ за адресою: _________________________________________________,

 

до крим≥нально-виконавчоњ ≥нспекц≥њ У___Ф______________20___р. о ______ годин≥ _____________.

(вказати адресу)

 

 

__________________________________________

(посада, назва п≥дрозд≥лу крим≥нально-виконавчоњ ≥нспекц≥њ, званн€)

__________________________________________

__________________________________________ _________ ______________

(п≥дпис) (пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

 

 

“ел. ______________

 


ƒодаток 2

до пункту 2.4 розд≥лу ≤ ≤нструкц≥њ про пор€док виконанн€ покарань, не пов'€заних з позбавленн€м вол≥, та зд≥йсненн€ контролю щодо ос≥б, засуджених до таких покарань

 

 

ћ≥сце дл€ штампа

 

¬ »   Ћ »  

до крим≥нально-виконавчоњ ≥нспекц≥њ

√ромад€нине (-ко) ____________,

(пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥)

_____________

(адреса м≥сц€ проживанн€)

¬ам необх≥дно прибути до крим≥нально-виконавчоњ ≥нспекц≥њ У____Ф __________ 20 ___ р. о ______ годин

за адресою:________________________________________________________________, к≥мната є ________,

до _______, тел. ______________

/посада, пр≥звище, ≥н≥ц≥али/

¬и викликаЇтесь у звТ€зку з _____

(вказати причину)

«г≥дно з частиною 1 статт≥ 9  рим≥нально-виконавчим кодексом ”крањни засуджений (-на) зобовТ€заний (-на) прибути за викликом до крим≥нально-виконавчоњ ≥нспекц≥њ. ” раз≥ неприбутт€ до крим≥нально-виконавчоњ ≥нспекц≥њ без поважних причин до засудженого (-оњ) може бути застосований прив≥д, €кий виконуЇтьс€ органом внутр≥шн≥х справ.

ѕоважними причинами не€вки в призначений строк визнаютьс€: несвоЇчасне одержанн€ виклику, хвороба та ≥нш≥ обставини, що фактично позбавл€ють засуджену особу можливост≥ своЇчасно прибути за викликом ≥ €к≥ документально п≥дтверджен≥.

 

 

 рим≥нально-виконавчоњ ≥нспекц≥њ

(посада)

_____________________________________________ ________________________________

(назва району, м≥ста) (п≥дпис, пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

 

 

 

 

Ћ≥н≥€ в≥др≥зу

 

 ќ–≤Ќ≈÷№ ¬» Ћ» ”

 

¬иклик до крим≥нально-виконавчоњ ≥нспекц≥њ на У_____Ф _________________ 20 ___ р. мною отримано У____Ф __________ 20 ____ р. ______________________________________

(п≥дпис, пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

 

¬иклик вручив ______________________________________

(п≥дпис, пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

 

ѕ–»ћ≤“ ј: у раз≥ в≥дсутност≥ засудженого (-оњ) запрошенн€ вручаЇтьс€ близьким родичам або особ≥, €ка проживаЇ разом з ним (нею).

 

 

ƒодаток 3

до пункту 2.10 розд≥лу ≤ ≤нструкц≥њ про пор€док виконанн€ покарань, не пов'€заних з позбавленн€м вол≥, та зд≥йсненн€ контролю щодо ос≥б, засуджених до таких покарань

 

 

ј   “

перев≥рки виконанн€ вироку суду щодо особи, засудженоњ до покаранн€ у вид≥ позбавленн€

права об≥ймати певн≥ посади або займатис€ певною д≥€льн≥стю

 

м. ______________________ У ___Ф _______________ 20___р.

 

я, ___________

(посада, назва п≥дрозд≥лу крим≥нально-виконавчоњ ≥нспекц≥њ,

______________________________________,

пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

склав цей акт про те, що в присутност≥ __________________________________________________

(посада, пр≥звище, ≥н≥ц≥али представника адм≥н≥страц≥њ)

_______________________________________

зд≥йснив перев≥рку правильност≥ виконанн€ вироку (постанови) суду щодо засудженого (-оњ) ____________________

(пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥)

€кий (€ка) в≥дбуваЇ призначене покаранн€ _______________________________________________

(назва п≥дприЇмства)

 

ѕ ≈ – ≈ ¬ ≤ –   ќ ё ” — “ ј Ќ ќ ¬ Ћ ≈ Ќ ќ:

______________________________________________________________________________

« метою усуненн€ ви€влених п≥д час перев≥рки недол≥к≥в пропоную наступне:

___________________________ (указати перел≥к заход≥в щодо усуненн€ ви€влених недол≥к≥в та строки њх виконанн€)

____________________________________________________

 

__________________________________________

(посада, назва п≥дрозд≥лу крим≥нально-виконавчоњ ≥нспекц≥њ, званн€)

__________________________________________

__________________________________________ _________ ______________

(п≥дпис) (пр≥звище, ≥н≥ц≥али

 

 ер≥вник п≥дприЇмства ____________ __________________

(п≥дпис) (пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

 

Ќачальник в≥дд≥лу кадр≥в ____________ __________________

(п≥дпис) (пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

 

 

ѕерший прим≥рник одержав _________ ___________________________

(п≥дпис) (пр≥звище, ≥н≥ц≥али посадовоњ особи)

У_____Ф _______________ 20___р.

 


ƒодаток 4

до пункту 2.11 розд≥лу ≤ ≤нструкц≥њ про пор€док виконанн€ покарань, не пов'€заних з позбавленн€м вол≥, та зд≥йсненн€ контролю щодо ос≥б, засуджених до таких покарань

 

 

ћ≥сце дл€ штампа

√олов≥____________________________

(назва та адреса суду)

_____________________________________________

 

 

ѕ ќ ƒ ј Ќ Ќ я

про _____________________________________________________________

 

м.___________________ У____Ф__________________20___р.

я, _____

(посада, назва п≥дрозд≥лу крим≥нально-виконавчоњ ≥нспекц≥њ)

________________________________________________________, розгл€нувши матер≥али

(пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

щодо гр-на (-ки)_______________________________________________________________,

(пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥)

засудженого (-оњ) за ст.______  рим≥нального кодексу ”крањни до _____________________

_____________,

(строк ≥ вид покаранн€)

 

” — “ ј Ќ ќ ¬ » ¬:

_____________

(у поданн≥ про умовно-дострокове зв≥льненн€ вказуЇтьс€ строк в≥дбутого покаранн€, €к характеризуЇтьс€ засуджена

____________________________________________________

особа за м≥сцем роботи, ставленн€ засудженого до прац≥)

_______________________________________

____________________________________________________

 

”раховуючи викладене, вважаю за доц≥льне направити матер≥али щодо засудженого (-оњ)________

(пр≥звище, ≥мТ€, по батьков≥)

до суду дл€ вир≥шенн€ питанн€ про ______________________________________________

_____________

 

__________________________________________

(посада, назва п≥дрозд≥лу крим≥нально-виконавчоњ ≥нспекц≥њ, званн€)

__________________________________________

__________________________________________ _________ ______________

(п≥дпис) (пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

“ел. ______________

 

 


ƒодаток 5

до пункту 4.2 розд≥лу ≤ ≤нструкц≥њ про пор€док виконанн€ покарань, не пов'€заних з позбавленн€м вол≥, та зд≥йсненн€ контролю щодо ос≥б, засуджених до таких покарань

 

 

(назва п≥дрозд≥лу крим≥нально Ц виконавчоњ ≥нспекц≥њ)

 

∆ ” – Ќ ј Ћ

 

обл≥ку ос≥б, засуджених до покаранн€ у

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 489 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2122 - | 1893 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.024 с.