Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 онвертац≥€ к≥лькост≥ бал≥в за практику в оц≥нц≥ за шкалами ECTS та
4-бальною (традиц≥йною)

 ≥льк≥сть бал≥в з дисципл≥ни, €ка нарахована студентам, конвертуЇтьс€ у шкалу ECTS наступним чином:

 

ќц≥нка ECTS —татистичний показник
ј Ќайкращ≥ 10% студент≥в
¬ Ќаступн≥ 25% студент≥в
Ќаступн≥ 30% студент≥в
D Ќаступн≥ 25% студент≥в
E ќстанн≥ 10% студент≥в

 

¬≥дсоток студент≥в визначаЇтьс€ на виборц≥ дл€ студент≥в даного курсу в межах в≥дпов≥дноњ спец≥альност≥.

 

ќц≥нка ECTS ќц≥нка за 4-бальною шкалою
ј Ђ5ї
¬, — Ђ4ї
D, ≈ Ђ3ї
FX, F Ђ2ї

 

ќц≥нка з дисципл≥ни FX, F (Ђ2ї) виставл€Їтьс€ студентам, €ким не зараховано модуль виробничоњ практики Ђƒогл€д за хворимиї п≥сл€ њњ завершенн€.

ќц≥нка FX (Ђ2ї) виставл€Їтьс€ студентам, €к≥ набрали м≥н≥мальну к≥льк≥сть бал≥в за поточну навчальну д≥€льн≥сть, але не склали модульний п≥дсумковий контроль. ¬они мають право на повторне складанн€ п≥дсумкового модульного контролю не б≥льше двох раз≥в за граф≥ком, затвердженим ректором.

—туденти, €к≥ одержали оц≥нку F по завершенн≥ практики з догл€ду за хворими (не виконали навчальну програму або не набрали за поточну навчальну д≥€льн≥сть м≥н≥мальноњ к≥лькост≥ бал≥в), мають пройти практику повторно. –≥шенн€ приймаЇтьс€ кер≥вництвом ¬Ќ« в≥дпов≥дно до нормативних документ≥в, затверджених в установленому пор€дку.

 

ѕ≈–≈Ћ≤  Ќј¬„јЋ№Ќќ-ћ≈“ќƒ»„Ќќѓ Ћ≤“≈–ј“”–»

ќсновна л≥тература:

1. Ќет€женко ¬.«. «агальний та спец≥альний догл€д за хворими /

¬.«. Ќет€женко, ј.√. —ьом≥на, ћ.—. ѕрис€жнюк. Ц  ., 1993.- 304с.

 

2. ўул≥пенко ≤.ћ. «агальний та спец≥альний догл€д за хворими з основами валеолог≥њ / ≤.ћ. ўул≥пенко. Ц  ., 1998. Ц 384с.

 

3. «агальний догл€д за хворими в терапевтичному та х≥рург≥чному стац≥онарах: навч. ѕос≥бник дл€ студент≥в медичних вуз≥в; за ред..

ј.ƒ. ¬≥зира. Ц «апор≥жж€, 1996.

 

4. ћайданник ¬.√. ¬аша дитина (догл€д та вихованн€) / ¬.√. ћайданник,

¬.√. Ѕурлай. Ц  ., 2004.- 298с.

 

5. ћайданник ¬.√. ѕрактикум з пропедевтичноњ пед≥атр≥њ з догл€дом за д≥тьми / ¬.√. ћайданник,  .ƒ. ƒука, ¬.√. Ѕурлай. Ц  .: «нанн€ ”крањни, 2002.

 

6. ћетодичн≥ розробки дл€ аудиторноњ та самост≥йноњ роботи студент≥в.

 

ƒодаткова л≥тература:

1. √ребенев ј.Ћ. ќсновы общего ухода за больными / ј.Ћ. √ребенев,

ј.ј. Ўептулин, ј.ћ. ’охлов. Ц ћ.: ћедицина, 1999.

 

2. ќбщий уход в терапевтической клинике / под ред.. ¬.Ќ. ќслопова. Ц ћ.: ћ≈ƒпресс-информ, 2002.

 

3. ќснови обстеженн€ хворого та схема ≥стор≥њ хвороби: дов≥дник / ƒз€к √.¬., Ќет€женко ¬.«., ’омазюк “.ј. та ≥н. Ц ƒн-ск: јрт-прес, 2002.

 

4. √удзенко ѕ.ћ. –ац≥ональне харчуванн€ д≥тей / ѕ.ћ. √удзенко. Ц  .: «доровТ€, 1974.

 

5. √рандо ј.ј. ¬рачебна€ этика и деонтолог≥€ / ј.ј. √рандо, —.ј. √рандо.-  .: «доровТ€, 1994.

 

6. ѕелещук ј.ѕ. ‘≥зичн≥ методи досл≥дженн€ в кл≥н≥ц≥ внутр≥шн≥х хвороб / ј.ѕ. ѕелещук, ¬.√. ѕередер≥й, ћ.≤. –ейдерман. Ц  .: «доровТ€, 1993.

 

 

ƒодаток 1.

 

ўоденник

проходженн€ виробничоњ практики з догл€ду за хворими

 

студента II курсу______________факультету__________групи

_________________________________________________________

(ѕ≤Ѕ)

ћ≥сце проходженн€ практики:

 афедра___________________________________________________

 л≥н≥чна база_______________________________________________

 

ƒата, години роботи* «м≥ст виконаноњ роботи** ѕ≥дпис викладача***
       

 

* окремо вказуютьс€ години роботи п≥д час аудиторноњ п≥дготовки ≥ самост≥йноњ роботи

 

** наводитьс€ перел≥к виконаних ман≥пул€ц≥й та завдань з вказанн€м у дужках њх к≥лькост≥, номера палати або назви п≥дрозд≥лу в≥дд≥ленн€, де вони безпосередньо виконувались

 

*** виконанн€ ман≥пул€ц≥й та завдань п≥д час аудиторноњ п≥дготовки засв≥дчуЇтьс€ п≥дписом викладача, п≥д час самост≥йноњ роботи Ц викладачем або старшою медичною сестрою в≥дд≥ленн€.

 

ƒодаток 2.

 

ѕ≥дсумковий зв≥т

про виконану п≥д час виробничоњ практики роботу з догл€ду

за хворими в обс€з≥ обовТ€зк≥в молодшого медичного персоналу

студента II курсу_________________факультету_______групи

_________________________________________________________

(ѕ≤Ѕ)

ћ≥сце проходженн€ практики:

 афедра_______________________________________________________

 л≥н≥чна база___________________________________________________

 

є з/п Ќайменуванн€ ман≥пул€ц≥й ≥ процедур “ерапевтичне в≥дд≥ленн€ ’≥рург≥чне в≥дд≥ленн€ ѕед≥ат-ричне в≥дд≥ле-нн€
1. —ан≥тарно-г≥г≥Їн≥чне прибиранн€ прим≥щень      
2. ѕриготуванн€ та застосуванн€ дез≥нф≥куючих розчин≥в      
3. —ан≥тарна обробка хворих      
4. «астосуванн€ г≥г≥Їн≥чноњ ванни      
5. “ранспортуванн€ хворого у в≥дд≥ленн€      
6. ѕроведенн€ антропоментичних досл≥джень      
7. ќгл€д хворих на на€вн≥сть корости та педикульозу      
8. ѕроведенн€ розпитуванн€ хворих      
9. ƒосл≥дженн€ пульсу на руках      
10. ƒосл≥дженн€ пульсу на ногах      
11. ¬им≥рюванн€ артер≥ального тиску      
12. ¬изначенн€ характеристик диханн€      
13. ¬им≥рюванн€ температури т≥ла      
14. «аповненн€ температурних листк≥в      
15. –озкладанн€ та роздаванн€ л≥к≥в хворим      
16. «акапуванн€ крапель у вуха, н≥с, оч≥      
17. «астосуванн€ г≥рчичник≥в, банок, компрес≥в      
18. «астосуванн€ гр≥лки, пухир€ з льодом      
19. «астосуванн€ кл≥зм      
20.  ористуванн€ п≥дкладним судном, сечоприймачем      
21. √одуванн€ хворих, що знаход€тьс€ на л≥жковому режим≥      
22. “уалет шк≥ри, догл€д за н≥гт€ми, волосс€м      
23. “уалет порожнини рота, очей, носа      
24. ѕроф≥лактика пролежн≥в      
25. ѕ≥дготовка посуду дл€ вз€тт€ анал≥з≥в      
26. ”часть у проведенн≥ реан≥мац≥йних заход≥в      
27. ≤нше (вказати)      

 

ѕ≥дпис викладача___________________________________________

 

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 335 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

533 - | 418 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.