Лекции.Орг


Поиск:
науково-виробничої переддипломної практики
Студента (-ки)_________________________курсу_____________групи

 

____________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 

який (-а) проходить науково-виробничу переддипломну практику в _____________________________________________________________

 

_____________________________________________________________

(Назва установи)

 

 

Назва відділу Кількість робочих днів Термін Зміст Фактичне виконання плану
початок закінчення
           

 

 


Додаток №2

 

Щоденник практики

Титульна сторінка

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

________________

(вид і назва практики)

 

студента ________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Інститут, факультет _______________

 

Кафедра _______________

 

освітньо-кваліфікаційний рівень ________________

 

напрям підготовки _______________

 

спеціальність____

(назва)

 

_________ курс, група _______________

 


 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи „____” _______________ 20____ року

 

__________________ ___________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи “____” ________________ 20___ року

 

__________________ ___________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 


 

Календарний графік проходження практики

№ з/п Назви робіт Тижні проходження практики Відмітки про виконання
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ___________ ______________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

від підприємства, організації, установи ___________ ________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 


Робочі записи під час практики

 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

________________

(назва підприємства, організації, установи)

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи

 

______________ ____________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка

«______» ________________ 20 ____ року


Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу

Про проходження практики

 

 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою _____________________________

(словами)

кількість балів ____________________________________________

(цифрами і словами)

 

за шкалою ECTS __________________________

 

 

Керівник практики від вищого навчального закладу

 

____________ _________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Додаток №3

 

 

Схема звіту студента

Про науково-виробничу переддипломну практику

1. Прізвище, ім’я, по батькові студента (групи студентів), курс, група, спеціалізація.

2. Прізвище, ім’я, по батькові керівника від університету і бази практики.

3. Термін проходження практики.

4. Загальна характеристика бази практики, рівень підготовки її до проведення практики (організації і умови роботи).

5. Аналіз та узагальнення виконаної роботи. Підсумки практики, пропозиції до підвищення її ефективності.

6. Орієнтовний обсяг звіту 8 – 10 сторінок.

 


Додаток №4

ПАСПОРТ УСТАНОВИ – БАЗИ ПРАКТИКИ

 

  Юридична назва установи    
  Відомча підпорядкованість  
  Форма власності  
  Юридична адреса  
  Керівник установи - посада  
  прізвище, ім'я, по батькові  
  контактний телефон  
  Назву відділу (підрозділу), в якому студенти проходять практику  
  начальник (керівник) відділу (підрозділу) посада, прізвище, ім'я, по батькові  
  контактний телефон  
  Посада, прізвище, імя, по батькові керівника практики, призначеного від бази практики  
  контактний телефон  
  Список студентів, які проходять практику в даному відділі (підрозділі)  
  Рік створення установи  
  З якого року установа є базою практики тудентів університету  

 

Дата заповнення паспорту _______________

______________________ _________________________ (___________________________)

Посада керівника установи підпис Прізвище, ініціали

 

М.П.

Інститут _________________________________________________________

Факультет _________________________________________________________

Кафедра ___________________ ______________________________________

Шифр групи ____________

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 385 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время. © Вуди Аллен
==> читать все изречения...

575 - | 560 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.