Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”часть у виставках ≥ €рмарках.
ћ≥жнародне бюро виставок визначаЇ виставку €к Ђпоказ, основна мета €кого пол€гаЇ в осв≥т≥ публ≥ки шл€хом демонстрац≥њ засоб≥в, на€вних у розпор€дженн≥ людства, дл€ задоволенн€ потреб в одн≥й або дек≥лькох галуз€х його д≥€льност≥ або майбутн≥х його перспективї.

ярмарок визначаЇтьс€ —оюзом м≥жнародних €рмарк≥в €к м≥жнародна економ≥чна виставка зразк≥в, котра в≥дпов≥дно до звичањв т≥Їњ крањни, на територ≥њ €коњ вона проводитьс€, €вл€Ї собою великий ринок товар≥в, д≥Ї у встановлений терм≥н прот€гом обмеженого пер≥оду часу в тому самому м≥сц≥ й на котр≥й експонентам дозвол€Їтьс€ представл€ти зразки своЇњ продукц≥њ дл€ укладанн€ торговельних угод у нац≥ональному й м≥жнародному масштабах.

якщо розгл€дати сукупн≥сть виставок/€рмарк≥в з погл€ду њхньоњ спец≥ал≥зац≥њ, то вид≥л€ютьс€ так≥ типи:

Х ун≥версальн≥ виставки;

Х багатогалузев≥;

Х галузев≥;

Х виставки споживчих товар≥в.

“ип виставки багато в чому визначаЇ основний контингент њњ в≥дв≥дувач≥в, характер аудитор≥њ. ÷е повинно обов'€зково враховуватис€ ф≥рмою Ц учасницею виставки з позиц≥й ц≥лей њњ комун≥кац≥йноњ пол≥тики й маркетинговоњ д≥€льност≥ в ц≥лому.

ѕравильний виб≥р конкретноњ виставки дл€ участ≥ в н≥й ф≥рми визначаЇ значну частку усп≥ху в дос€гненн≥ зазначених ц≥лей. «робити ж цей виб≥р досить непросто, хоча б тому, що т≥льки великих виставкових заход≥в проводитьс€ щор≥чно по дек≥лька дес€тк≥в тис€ч. ≈фективному вир≥шенню даного питанн€ спри€Ї ретельний анал≥з ≥з погл€ду ≥нтерес≥в ≥ можливостей ф≥рми.

ѕродакт плейсмент.

ќдним ≥з важливих ≥нструмент≥в маркетингових комун≥кац≥й Ї доброзичливе представленн€ ф≥рми (або њњ товару) в художн≥х творах ≥ з≥ сцени. ¬оно одержало визначенн€ продакт плейсмент (в≥д англ. product placement (––), досл≥вно переводитьс€ €к Ђрозм≥щенн€ товаруї), у де€ких джерелах терм≥н використовуЇтьс€ €к досл≥вний переклад Ч Ђ≥нтегруванн€ї.

“ак само, €к ≥ маркетинг под≥й, продакт плейсмент уперше розгл€даЇтьс€ нами у вигл€д≥ самост≥йного синтетичного засобу маркетингових комун≥кац≥й. ” попередн≥х виданн€х в≥н подававс€ €к один з ≥нструмент≥в пабл≥к рилейшнз. Ѕезумовно, ≥нтегруванн€ пов'€зуЇ з PR використанн€, так би мовити, Ђредакц≥йного просторуї художн≥х твор≥в ≥ в≥дсутн≥сть пр€мих заклик≥в споживати продукт, що просуваЇтьс€.  р≥м того, зг≥дно з визначенн€м јмериканськоњ маркетинговоњ асоц≥ац≥њ пон€тт€ Ђпабл≥с≥т≥ї, що вже наводилос€ вище, €вл€Ї собою Ђнеособисте й неоплачуване спонсором стимулюванн€ попиту на товар, послугу або д≥лову орган≥зац≥йну одиницю за допомогою поширенн€ про них комерц≥йно важливих в≥домостей у друкованих засобах ≥нформац≥њ або доброзичливого поданн€ по рад≥о, телебаченню або з≥ сцениї.

ўо ж дозволило на даний момент виокремити продакт плейсмент €к самост≥йний ≥нструмент?

Ќасамперед, бурхливий розвиток практики його використанн€, формуванн€ ц≥лоњ ≥ндустр≥њ ≥нтегруванн€. Ќа сьогодн≥шн≥й день практично вс≥ найб≥льш≥ к≥нокомпан≥њ та мегабренди мають у своњй орган≥зац≥йн≥й структур≥ в≥дд≥ли PP.

ўе одним сектором продакт плейсмент, що швидко зростаЇ, Ї комп'ютерн≥ ≥гри. Ќепр€мим п≥дтвердженн€м цього Ї той факт, що глобальн≥ мережев≥ рекламн≥ компан≥њ Young & Rubicam ≥ Starcom створили п≥дрозд≥ли, що спец≥ал≥зуютьс€ на product placement в ≥грах.

Ќа думку московського вченого ћихайла ≈йдинова, продакт плейсмент грунтуЇтьс€ на таких принципах:

Х ÷е Ї сп≥льний проект товаровиробника та кинокомпании, що випускаЇ ф≥льм. ≤, виходить, в≥н повинен бути виг≥дний обом сторонам.

Х ѕродакт плейсмент не Ї пр€мою рекламою. ѕр€ме рекламуванн€ товару в кадр≥ здатно вбити цю маркетингову комун≥кац≥ю, засновану вин€тково на прин≠ципах так званого BTL-впливу.

Х ѕрийомами –– з≥ зрозум≥лих уже причин можуть користуватис€ т≥льки бренди або хоча б добре в≥дом≥ торговельн≥ марки. Ќев≥домий товаровиробник практично не буде пом≥чений ц≥льовою аудитор≥Їю. ј це означаЇ, що за допомогою продакт плейсмент вир≥шуютьс€ проблеми, характерн≥ дл€ корпоративних комун≥кац≥й, у першу чергу брендингу й пабл≥к рилейшнз.

Х  омун≥кативний ефект продакт плейсмент значною м≥рою залежить в≥д правильного вибору нос≥€. ‘≥льм або спектакль, в €кому розм≥щуЇтьс€ продукт, повинен бути ор≥Їнтований на ту ж ц≥льову аудитор≥ю, що й сам товар, а його художн≥ вартост≥ повинн≥ в≥дпов≥дати оч≥куванн€м ≥ смакам ц≥Їњ аудитор≥њ.

Х ≈фект впливу –– залежить в≥д його ≥нтеграц≥њ з ≥нши≠ми маркетинговими комун≥кац≥€ми.

“ри основних способи розм≥щенн€ продукту в ауд≥ов≥зуальних засобах (попросту говор€чи, к≥ноф≥льмах).

ѕерше Ц в≥зуальний спос≥б Ц показ самого продукту у ф≥льм≥ без його згадуванн€ в текст≥. ” кадр≥ демонструЇтьс€ або сам товар, або логотип ф≥рми-виробника. «розум≥ло, такий в≥зуальний спос≥б поданн€ продукту повинен повторюватис€ по ходу ф≥льму к≥лька раз≥в. ¬изначенн€ к≥лькост≥ таких показ≥в будуЇтьс€ на принципах, близьких до принцип≥в ме д≥аплануванн€. ѕри цьому сам продукт може бути або поб≥чно ≥нтегрований у сюжет, або послуговувати тлом, що присутнЇ ≥ що запам'€товуЇтьс€.

ƒруге Ц звукове поданн€ продукту. ” цьому випадку товар може не бути показано в кадр≥, але регул€рно згадуватис€ в д≥алогах ≥ монологах героњв. Ќебезпека такого способу розм≥щенн€ продукту пол€гаЇ в тому, що тут дуже просто перейти на пр€му рекламу.

“рет≥й спос≥б розм≥щенн€ продукту Ц ≥нтеграц≥€ його в сюжетну тканину засобу реклами. ÷е найб≥льш виг≥дний, потужний ≥ найд≥Їв≥ший спос≥б продакт плейсмент. Ќе пом≥тити включену в драматург≥чну кол≥з≥ю торговельну марку неможливо. јле й у цьому випадку продакт плейсмент у жодному раз≥ не повинен перетворюватис€ на пр€му рекламу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 632 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

674 - | 678 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.