Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 онтрольна робота виконуЇтьс€ в≥дпов≥дно до вимог цих методичних вказ≥вок, ≥накше вона не буде допущена до захисту, незалежно в≥д њњ зм≥сту.
 онтрольна робота

з дисципл≥ни Ђ¬ступ до спец≥альност≥ї

√рупа: «сп801з

’ј–ј “≈–»—“» ј  ќЌ“–ќЋ№Ќќѓ –ќЅќ“»

ћ≈“ј  ќЌ“–ќЋ№Ќќѓ –ќЅќ“»

¬иконанн€ контрольноњ роботи студентами заочноњ (дистанц≥йноњ) форми навчанн€ Ї складовою частиною навчального процесу, активною формою самост≥йноњ роботи студент≥в.

ћета контрольноњ роботи пол€гаЇ в ознайомленн≥ та закр≥плен≥ теоретичних знань, набутих студентом у процес≥ вивченн€ курсу, виробленн≥ ум≥нн€ самост≥йно працювати з навчальною, спец≥альною л≥тературою ≥ статистичними матер≥алами, робити узагальненн€ ≥ висновки.

ѕ≥д час виконанн€ контрольноњ роботи студент повинен опрацювати, за необх≥дност≥, законодавч≥ акти, л≥тературн≥ джерела, в €ких розгл€даютьс€ питанн€ роботи.

ј√јЋ№Ќ≤ ¬»ћќ√» ƒќ  ќЌ“–ќЋ№Ќќѓ –ќЅќ“»

” контрольн≥й робот≥ студент повинен розкрити коротко, конкретно ≥ точно зм≥ст чотирьох теоретичних питань.

«м≥ст роботи маЇ в≥дпов≥дати сучасному р≥вню розвитку ф≥нансовоњ науки. ” текстов≥й частин≥ висв≥тлюютьс€ вс≥ питанн€, передбачен≥ вар≥антом контрольноњ роботи.

«м≥ст роботи маЇ в≥дображати суть теми, що розгл€даЇтьс€.

ќбс€г контрольноњ роботи - 1 шк≥льний зошит на 12 стор≥нок (в тому числ≥ -таблиц≥, схеми, д≥аграми, граф≥ки тощо).

ќбс€г домашньоњ контрольноњ роботи при комп'ютерному набор≥ становить 6 стор≥нок (в тому числ≥ - таблиц≥, схеми, д≥аграми, граф≥ки тощо).

¬иправленн€, закреслюванн€,вставленн€, скороченн€ сл≥в та використанн€ абрев≥атур (кр≥м загальноприйн€тих) у готовому (чистовому) текст≥ не дозвол€ютьс€.

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ¬ ј«≤¬ » ƒќ ¬» ќЌјЌЌя  ќЌ“–ќЋ№Ќќѓ –ќЅќ“»

¬»Ѕ≤– ¬ј–≤јЌ“”  ќЌ“–ќЋ№Ќќѓ –ќЅќ“»

 ожний студент вибираЇ номер вар≥анту в≥дпов≥дно до пор€дкового номеру (шифру) студента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¬ј–≤јЌ“
                             
є питанн€  
  2                          
                             
                             
                             
 
  ¬ј–≤јЌ“
                             
є питанн€  
                             
                             
                             
                             

ѕ≤ƒЅ≤– Ћ≤“≈–ј“”–», —“ј“»—“»„Ќќѓ ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤ѓ “ј ≤ЌЎ»’ ћј“≈–≤јЋ≤¬

Ќавчальну та спец≥альну л≥тературу дл€ контрольноњ роботи студент п≥дбираЇ самост≥йно, використовуючи дл€ нього б≥бл≥отечний каталог.

ќсобливу увагу сл≥д звернути на першоджерела, пер≥одичн≥ виданн€, науков≥ статт≥, нормативн≥ акти (закони ”крањни, декрети, постанови тощо).  ористуватис€ необх≥дно лише новими виданн€ми та останн≥ми редакц≥€ми нормативних акт≥в.

—татистичну ≥нформац≥ю можна знайти у спец≥альних виданн€х ƒержкомстату ”крањни та пер≥одичних виданн€х, газет≥ "”р€довий кур'Їр" тощо. «≥браний статистичний матер≥ал необх≥дно опрацювати, згрупувати, подати в таблиц€х, проанал≥зувати.

—писок використаних л≥тературних джерел та ≥нших матер≥ал≥в необх≥дно систематизувати та подати п≥сл€ тексту контрольноњ роботи.

¬» Ћјƒ≈ЌЌя «ћ≤—“”  ќЌ“–ќЋ№Ќќѓ –ќЅќ“»

«≥браний, вивчений ≥ опрацьований матер≥ал з питань контрольноњ роботи необх≥дно викладати в≥дпов≥дно доплану роботи.  ожне питанн€, зазначене в план≥ роботи, маЇ починатис€ з новоњ стор≥нки ≥з своњм заголовком.

Ќазви таблиць повинн≥ в≥дображати зм≥ст цифровоњ ≥нформац≥њ. “аблицю розм≥шують п≥сл€ першого посиланн€ на нењ в текст≥.

–обота маЇ бути написана ч≥тким, розб≥рливим почерком, грамотно ≥ охайно.

“екст роботи можна писати в≥д руки чорнилами (пастою) чорного або синього кольору, друкувати на комп'ютер≥.

ѕ≥д час оформленн€ контрольноњ роботи на комп'ютер≥ сл≥д дотримуватис€ встановлених стандартом вимог:

- текст роботи сл≥д розм≥щати з одного боку б≥лого паперу формату ј4;

- шрифт - Times New Roman;

- кегель- 14;

- ≥нтервал м≥ж р€дками - 1,5.

 ожна стор≥нка обмежуЇтьс€ пол€ми: зл≥ва - 20 мм, справа - 10 мм, зверху - 20 мм, знизу - 20 мм.

Ќумерац≥€ стор≥нок проставл€Їтьс€, починаючи з плану роботи. “итульний аркуш вважаЇтьс€ першою стор≥нкою ≥ номер на ньому не ставитьс€. «разок титульного аркуша контрольноњ роботи наведений у додатку 1.

 онтрольна робота виконуЇтьс€ в≥дпов≥дно до вимог цих методичних вказ≥вок, ≥накше вона не буде допущена до захисту, незалежно в≥д њњ зм≥сту.

«ак≥нчена робота подаЇтьс€ студентом на заочний в≥дд≥л у терм≥н, визначений в≥дпов≥дним граф≥ком.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 307 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

626 - | 589 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.