Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


VII. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ трудовоњ дисципл≥ни
24. ѕорушенн€ трудовоњ дисципл≥ни, тобто невиконанн€ чи неналежне виконанн€ з вини прац≥вника покладених на нього трудових обов'€зк≥в спричин€Ї застосуванн€ заход≥в дисципл≥нарного чи сусп≥льного впливу, а також застосуванн€ ≥нших м≥р, передбачених чинним законодавством.

25. «а порушенн€ трудовоњ дисципл≥ни адм≥н≥страц≥€ п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ застосовуЇ наступн≥ дисципл≥нарн≥ ст€гненн€:

а) зауваженн€;

б) догана;

в) сувора догана;

г) переклад на нижчеоплачувану роботу на терм≥н до трьох м≥с€ц≥в чи зсув на нижчу посаду на той же терм≥н;

за систематичне порушенн€ трудовоњ дисципл≥ни, прогул без поважних причин чи по€в≥ на робот≥ в нетверезому стан≥ роб≥тник чи службовець може бути переведений на ≥ншу нижчеоплачувану роботу чи зм≥щений на ≥ншу нижчу посаду на терм≥н, зазначений в абзац≥ першому д≥йсного п≥дпункту;

д) зв≥льненн€.

«в≥льненн€ €к дисципл≥нарне ст€гненн€ може бути застосоване за систематичне невиконанн€ роб≥тником чи службовцем без поважних причин обов'€зк≥в, покладених на нього трудовим договором чи правилами внутр≥шнього трудового розпор€дку, €кщо до роб≥тника чи службовц€ ран≥ше застосовувалис€ заходи дисципл≥нарного чи сусп≥льного ст€гненн€, за прогул (у тому числ≥ за в≥дсутн≥сть на робот≥ б≥льш трьох годин прот€гом робочого дн€) без поважних причин, а також за по€ву на робот≥ в нетверезому стан≥.

ѕрогулом вважаЇтьс€ не€вка на роботу без поважноњ причини прот€гом усього робочого дн€.

“ак само вважаютьс€ прогульниками роб≥тники та службовц≥, що були в≥дсутн≥ на робот≥ б≥льше трьох годин прот€гом робочого дн€ без поважних причин, ≥ до них застосовуютьс€ т≥ ж м≥ри в≥дпов≥дальност≥, €к≥ встановлен≥ за прогул.

26. «а прогул (у тому числ≥ за в≥дсутн≥сть на робот≥ б≥льше трьох годин прот€гом робочого дн€) без поважноњ причини адм≥н≥страц≥€ п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ застосовуЇ одну з наступних м≥р:

дисципл≥нарн≥ ст€гненн€, передбачен≥ в пункт≥ 25 д≥йсних ѕравил;

зниженн€ у межах, встановлених чинним законодавством, розм≥ру одноразовоњ винагороди за вислугу рок≥в (за стаж роботи з≥ спец≥альност≥ на даному п≥дприЇмств≥) чи позбавленн€ права на одержанн€ процентноњ надбавки за вислугу рок≥в на терм≥н до трьох м≥с€ц≥в на п≥дприЇмствах, в установах ≥ орган≥зац≥€х, де установлена виплата одноразовоњ винагороди чи процентних надбавок до зароб≥тноњ плати за вислугу рок≥в.

Ќезалежно в≥д застосуванн€ м≥р дисципл≥нарного чи сусп≥льного ст€гненн€ роб≥тник чи службовець, що зд≥йснив прогул (у тому числ≥ в≥дсутн≥сть на робот≥ б≥льш трьох годин прот€гом робочого дн€) без поважних причин або з'€вивс€ на робот≥ в нетверезому стан≥, позбавл€Їтьс€ виробничоњ прем≥њ ц≥лком чи частково. …ому може бути зменшений розм≥р винагороди за п≥дсумками р≥чноњ роботи п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ чи зовс≥м не виплачена винагорода.

27. ƒисципл≥нарн≥ ст€гненн€ застосовуютьс€ кер≥вником п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, а також ≥ншими посадовими особами.

јдм≥н≥страц≥€ п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ маЇ право зам≥сть застосуванн€ дисципл≥нарного ст€гненн€ передати питанн€ про порушенн€ трудовоњ дисципл≥ни на розгл€д трудового колективу.

28. “рудов≥ колективи ви€вл€ють сувору товариську вимоглив≥сть до прац≥вник≥в, що несумл≥нно виконують трудового обов'€зку; застосовують до член≥в колективу за порушенн€ трудовоњ дисципл≥ни заходи сусп≥льного ст€гненн€ (товариське зауваженн€, сусп≥льна догана); ставл€ть питанн€ про застосуванн€ до порушник≥в трудовоњ дисципл≥ни заход≥в впливу, передбачених законодавством.

29. ƒо застосуванн€ ст€гненн€ в≥д порушника трудовоњ дисципл≥ни повинн≥ бути викликан≥ по€сненн€ в письменн≥й форм≥. ¬≥дмовленн€ прац≥вника дати по€сненн€ не може бути на перешкод≥ дл€ застосуванн€ ст€гненн€.

ƒисципл≥нарн≥ ст€гненн€ застосовуютьс€ адм≥н≥страц≥Їю безпосередньо за ви€вленн€м провини, але не п≥зн≥ше одного м≥с€ц€ з дн€ його ви€вленн€, не вважаючи часу хвороби чи перебуванн€ прац≥вника у в≥дпустц≥.

ƒисципл≥нарне ст€гненн€ не може бути застосоване п≥зн≥ше шести м≥с€ц≥в ≥з дн€ зд≥йсненн€ провини.

30. «а кожне порушенн€ трудовоњ дисципл≥ни може бути застосоване т≥льки одне дисципл≥нарне ст€гненн€.

ѕри застосуванн≥ ст€гненн€ повинн≥ враховуватис€ вага зробленоњ провини, обставини, при €ких вона зроблена, робота що передуЇ ≥ повед≥нка прац≥вника.

31. Ќаказ (розпор€дженн€) про застосуванн€ дисципл≥нарного ст€гненн€ з вказ≥вкою мотив≥в його застосуванн€ оголошуЇтьс€ (пов≥домл€Їтьс€) прац≥внику, п≥дданому ст€гненню, п≥д розписку в триденний терм≥н.

Ќаказ (розпор€дженн€) у необх≥дних випадках доводитьс€ до в≥дома прац≥вник≥в даного п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ.

32. якщо прот€гом року з дн€ застосуванн€ дисципл≥нарного ст€гненн€ роб≥тник чи службовець не буде п≥дданий новому дисципл≥нарному ст€гненню, то в≥н вважаЇтьс€ не п≥дданим дисципл≥нарному ст€гненню.

јдм≥н≥страц≥€ з≥ своЇњ ≥н≥ц≥ативи чи по клопотанню трудового колективу може видати наказ (розпор€дженн€) про зн€тт€ ст€гненн€, не оч≥куючи зак≥нченн€ року, €кщо роб≥тник чи службовець не допустив нового порушенн€ трудовоњ дисципл≥ни ≥ прит≥м ви€вив себе €к гарний, сумл≥нний прац≥вник.

ѕрот€гом терм≥ну д≥њ дисципл≥нарного ст€гненн€ заходи заохоченн€, зазначен≥ в д≥ючих “ипових правилах, до прац≥вника не застосовуютьс€.

33. “рудовий колектив вправ≥ зн€ти застосоване њм ст€гненн€ достроково, до зак≥нченн€ року з дн€ його застосуванн€, а також клопотатис€ про дострокове зн€тт€ дисципл≥нарного ст€гненн€ чи про припиненн€ д≥њ ≥нших заход≥в, застосованих адм≥н≥страц≥Їю за порушенн€ трудовоњ дисципл≥ни, €кщо член колективу не допустив нового порушенн€ дисципл≥ни ≥ ви€вив себе €к сумл≥нний прац≥вник.

34. ѕравила внутр≥шнього трудового розпор€дку вив≥шуютьс€ в цехах (в≥дд≥лах) на видному м≥сц≥.


ƒодаток 2

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 471 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

683 - | 605 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.