Лекции.Орг

Поиск:


Індивідуальна робота 3
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

 

Головною метою індивідуальної роботи з макроекономіки є активізація оволодіння теоретичним матеріалом шляхом виконання практичних завдань.

Задачі індивідуальної роботи:

• формування навичок вибору необхідної для вирішення конкретного завдання вихідної інформації;

• освоєння кількісних методів макроекономічного аналізу;

• вивчення сучасних методик розрахунку макроекономічних показників;

• набуття навичок економічної діагностики щодо аналізу перехідної економіки України.

Всі індивідуальні роботи являють собою вирішення єдиної (прохідної) задачі. Тому таблиця № 1 є єдиною базою даних. Мета студента – вибрати ті дані, що потрібні для виконання конкретного завдання. Номер варіанту відповідає номеру прізвища студента у списку журналу академічної групи. В таблиці 29 варіантів.

Індивідуальна робота 1.

Використовуючи дані табл. 1, складіть:

1. Діаграму грошових потоків для відкритої макроекономіки без державних дій.

2. Визначте ВВП виробничим методом.

3. Визначте обсяг чистого продукту, якщо чисті інвестиції складають 80% від показника валових інвестицій.

4. Підрахуйте обсяг національного, особистого та використовуваного доходу.

5. Визначте бюджет кожного сектора відкритої економіки без державних дій.

Індивідуальна робота 2.

Використовуючи дані таблиці № 1:

1. Визначте обсяг сукупного попиту в економіці, якщо державні видатки складають 3% від ВВП.

2. Підрахуйте рівень сукупної пропозиції.

3. В якому стані знаходиться національний ринок? (Обґрунтуйте графічно за допомогою неокласичної моделі товарного ринку).

4. Визначте функцію особистого споживання за допомогою кейнсіанської моделі.

5. Функцію заощадження.

6. Графічну модель товарного ринку за кейнсіанською теорією.

7. В якому стані знаходиться товарний ринок за кейнсіанською теорією? Як його становище можна поліпшити? Яку політику повинна проводити держава? Обґрунтуйте.

8. Визначте мультиплікатор автономних витрат.

Індивідуальна робота 3.

I. Припустимо, попит на гроші (DM) задається рівнянням:

DМ = (0,3УВВП - 8r)р, де r – ставка відсотку. Рівень цін = 2.

Визначте:

1. Пропозицію грошей на грошовому ринку.

2. Як зміниться місцеположення кривої попиту на гроші, якщо обсяг ВВП збільшиться на 200 млрд. грн.?

3. Як зміниться попит на гроші, якщо рівень доходу зросте?

II.Припустимо, що економіка характеризується такими даними:

І = 200 - 500R;

С = 100 + 0,9DI, де DI – використовуваний дохід;

NX = 200 - 0,2УНД – 500r , r – ставка відсотку;

М = (0,8УНД - 2000R)Р , Р – рівень цін;

G = 300, G – державні видатки;

t = 30% , t – ставка оподаткування;

SМ = 1000;

Р = 1, Р – рівень цін.

1. Який вид буде мати функція IS та функція LM?

2. Підрахуйте рівноважні ставку відсотку та доходу.

III. Використовуючи дані 1-2 задач, підрахуйте:

а) споживчі витрати; б) інвестиції; в) чистий експорт.

IV. На основі даних задач 1-3 визначте вид функції сукупного попиту (виходячи з моделі IS-LM з гнучкими цінами).

V. Використовуючи дані задач 1-4, розрахуйте обсяг ефекту витискування, що виникає завдяки зростанню державних витрат на 100 у.о.

 


Таблиця 1

 

№ п/п Одиниця виміру
1. Валова продукція (ВП) Млн. грн.
2. Проміжне споживання (% до ВВП) Млн. грн.
3. Валові інвестиції (%до ВВП) Млрд. грн. 26,7 22,7 21,5 20,7 19,8 20,5 23,5 21,6 23,1 23,8 23,7 24,1 25,4 26,2 26,7
4. Експорт товарів і послуг Млрд. грн. 10,2 10,1 9,8 8,9 8,7 8,1 8,2 8,6 8,9 9,4 9,5 9,6 10,1 10,5 10,4
5. Імпорт товарів і послуг Млрд. грн. 11,3 11,2 10,2 10,2 10,4 9,5 8,9 10,1 9,6 9,8 9,9 9,9
6. Населення Млрд. чол. 51,5 51,1 50,5 50,1 49,7 49,4 49,1 48,9 51,5 51,1 50,5 50,1 49,8 49,4 49,1
7. Фактичне безробіття % 6,5 7,3 8,3 8,7 10,2 9,8 9,9 10,4 10,5 11,5
8. Приватне споживання Млн. грн.
9. Оплата праці найманих робітників Млн. грн.
10. Автономне особисте споживання Млн. грн.
11. Гранична схильність до заощаджень   0,2 0,1 0,25 0,25 0,4 0,25 0,2 0,1 0,45 0,28 0,36 0,3 0,3 0,3 0,25
12. Грошові перекази за кордон (%до ВВП) % 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,6 2,7 2,8 2,9 2,6 2,8 3,1 3,2
13. Грошові перекази в Україну (%до ВВП) % 2,2 3,5 2,9 2,9 3,1 3,2 2,9 3,1 3,1 3,2 2,9 2,8 2,6 3,4
14. Безробітні, що знаходяться на перекваліфікації Млн. чол. 0,18 0,17 0,15 0,38 0,36 0,39 0,35 0,35 0,28 0,67 0,46 0,42 0,41 0,42 0,38
15. Податки з доходів громадян (%до ВВП) % 3,4 3,2 3,1 2,9 2,9 3,3 3,2 3,1 3,5 3,4 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4
16. Податок на прибуток підприємств (%до ВВП) % 4,9 4,2 4,3 4,2 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,4 5,1 4,2 4,3 4,4 4,5
17. Податок на додану вартість, (%до ВВП) % 6,3 6,5 6,4 6,8 6,3 6,6 6,4 6,8 6,2 6,3 6,4 6,8 6,2 6,3 6,2
18. Акцизний збір (%до ВВП) % 1,4 0,9 1,1 1,4 1,4 4,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,2 1,3

Таблиця 1 (продовження)

№ п/п Одиниця виміру
1. Валова продукція (ВП) Млн. грн.
2. Проміжне споживання (% до ВВП) Млн. грн.
3. Валові інвестиції (%до ВВП) Млрд. грн. 26,6 26,4 23,2 24,5 24,9 25,4 25,1 20,8 22,2 23,4 26,2 26,1
4. Експорт товарів і послуг Млрд. грн. 10,1 17,1 10,2 10,4 11,2 10,8 10,6 9,9 9,8 9,9 12,1 13,4 14,5 18,2
5. Імпорт товарів і послуг Млрд. грн. 10,6 18,1 11,3 9,8 10,2 10,1 10,8 10,2 9,6 8,1 12,1 13,5 17,1
6. Населення Млрд. чол. 48,9 48,7 48,6 48,3 49,1 49,2 49,3 49,4 49,5 49,6 49,7 49,8 49,8 49,7
7. Фактичне безробіття % 12,5 13,5 14,5 13,8 13,9 14,9 16,2 12,5 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 12,9
8. Приватне споживання Млн. грн.
9. Оплата праці найманих робітників Млн. грн.
10. Автономне особисте споживання Млн. грн.
11. Гранична схильність до заощаджень   0,15 0,16 0,28 0,25 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,15 0,25 0,3
12. Грошові перекази за кордон (%до ВВП) % 3,3 3,2 3,1 3,3 2,8 2,9 2,7 2,8 2,9 2,7 2,6 2,5 2,6 3,4
13. Грошові перекази в Україну (%до ВВП) % 3,6 3,6 3,5 3,6 3,2 3,4 3,1 3,2 3,3 3,1 2,9 2,8 2,9 3,6
14. Безробітні, що знаходяться на перекваліфікації Млн. чол. 0,32 0,31 0,28 0,29 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,28 0,29 0,32 0,34
15. Податки з доходів громадян (%до ВВП) % 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 3,6 3,7 3,8 3,7 3,5 3,6 3,7 3,8
16. Податок на прибуток підприємств (%до ВВП) % 4,6 4,3 4,2 4,4 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,8 4,9 4,8
17. Податок на додану вартість, (%до ВВП) % 6,3 6,4 6,5 6,6 6,3 6,2 6,3 6,4 6,2 6,4 6,5 6,3 6,5 6,3
18. Акцизний збір (%до ВВП) % 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5

 

 


 


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 388 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.