Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤ндив≥дуальна робота 3
≤Ќƒ»¬≤ƒ”јЋ№Ќј –ќЅќ“ј

 

√оловною метою ≥ндив≥дуальноњ роботи з макроеконом≥ки Ї актив≥зац≥€ оволод≥нн€ теоретичним матер≥алом шл€хом виконанн€ практичних завдань.

«адач≥ ≥ндив≥дуальноњ роботи:

Х формуванн€ навичок вибору необх≥дноњ дл€ вир≥шенн€ конкретного завданн€ вих≥дноњ ≥нформац≥њ;

Х освоЇнн€ к≥льк≥сних метод≥в макроеконом≥чного анал≥зу;

Х вивченн€ сучасних методик розрахунку макроеконом≥чних показник≥в;

Х набутт€ навичок економ≥чноњ д≥агностики щодо анал≥зу перех≥дноњ економ≥ки ”крањни.

¬с≥ ≥ндив≥дуальн≥ роботи €вл€ють собою вир≥шенн€ Їдиноњ (прох≥дноњ) задач≥. “ому таблиц€ є 1 Ї Їдиною базою даних. ћета студента Ц вибрати т≥ дан≥, що потр≥бн≥ дл€ виконанн€ конкретного завданн€. Ќомер вар≥анту в≥дпов≥даЇ номеру пр≥звища студента у списку журналу академ≥чноњ групи. ¬ таблиц≥ 29 вар≥ант≥в.

≤ндив≥дуальна робота 1.

¬икористовуючи дан≥ табл. 1, склад≥ть:

1. ƒ≥аграму грошових поток≥в дл€ в≥дкритоњ макроеконом≥ки без державних д≥й.

2. ¬изначте ¬¬ѕ виробничим методом.

3. ¬изначте обс€г чистого продукту, €кщо чист≥ ≥нвестиц≥њ складають 80% в≥д показника валових ≥нвестиц≥й.

4. ѕ≥драхуйте обс€г нац≥онального, особистого та використовуваного доходу.

5. ¬изначте бюджет кожного сектора в≥дкритоњ економ≥ки без державних д≥й.

≤ндив≥дуальна робота 2.

¬икористовуючи дан≥ таблиц≥ є 1:

1. ¬изначте обс€г сукупного попиту в економ≥ц≥, €кщо державн≥ видатки складають 3% в≥д ¬¬ѕ.

2. ѕ≥драхуйте р≥вень сукупноњ пропозиц≥њ.

3. ¬ €кому стан≥ знаходитьс€ нац≥ональний ринок? (ќбірунтуйте граф≥чно за допомогою неокласичноњ модел≥ товарного ринку).

4. ¬изначте функц≥ю особистого споживанн€ за допомогою кейнс≥анськоњ модел≥.

5. ‘ункц≥ю заощадженн€.

6. √раф≥чну модель товарного ринку за кейнс≥анською теор≥Їю.

7. ¬ €кому стан≥ знаходитьс€ товарний ринок за кейнс≥анською теор≥Їю? як його становище можна пол≥пшити? яку пол≥тику повинна проводити держава? ќбірунтуйте.

8. ¬изначте мультипл≥катор автономних витрат.

≤ндив≥дуальна робота 3.

I. ѕрипустимо, попит на грош≥ (DM) задаЇтьс€ р≥вн€нн€м:

Dћ = (0,3”¬¬ѕ - 8r)р, де r Ц ставка в≥дсотку. –≥вень ц≥н = 2.

¬изначте:

1. ѕропозиц≥ю грошей на грошовому ринку.

2. як зм≥нитьс€ м≥сцеположенн€ кривоњ попиту на грош≥, €кщо обс€г ¬¬ѕ зб≥льшитьс€ на 200 млрд. грн.?

3. як зм≥нитьс€ попит на грош≥, €кщо р≥вень доходу зросте?

II. ѕрипустимо, що економ≥ка характеризуЇтьс€ такими даними:

≤ = 200 - 500R;

— = 100 + 0,9DI, де DI Ц використовуваний дох≥д;

NX = 200 - 0,2”Ќƒ Ц 500r, r Ц ставка в≥дсотку;

ћ = (0,8”Ќƒ - 2000R)–, – Ц р≥вень ц≥н;

G = 300, G Ц державн≥ видатки;

t = 30%, t Ц ставка оподаткуванн€;

Sћ = 1000;

– = 1, – Ц р≥вень ц≥н.

1. який вид буде мати функц≥€ IS та функц≥€ LM?

2. ѕ≥драхуйте р≥вноважн≥ ставку в≥дсотку та доходу.

III. ¬икористовуючи дан≥ 1-2 задач, п≥драхуйте:

а) споживч≥ витрати; б) ≥нвестиц≥њ; в) чистий експорт.

IV. Ќа основ≥ даних задач 1-3 визначте вид функц≥њ сукупного попиту (виход€чи з модел≥ IS-LM з гнучкими ц≥нами).

V. ¬икористовуючи дан≥ задач 1-4, розрахуйте обс€г ефекту витискуванн€, що виникаЇ завд€ки зростанню державних витрат на 100 у.о.

 


“аблиц€ 1

 

є п/п   ќдиниц€ вим≥ру                              
1. ¬алова продукц≥€ (¬ѕ) ћлн. грн.                              
2. ѕром≥жне споживанн€ (% до ¬¬ѕ) ћлн. грн.                              
3. ¬алов≥ ≥нвестиц≥њ (%до ¬¬ѕ) ћлрд. грн. 26,7 22,7 21,5 20,7 19,8 20,5 23,5 21,6 23,1 23,8 23,7 24,1 25,4 26,2 26,7
4. ≈кспорт товар≥в ≥ послуг ћлрд. грн. 10,2 10,1 9,8 8,9 8,7 8,1 8,2 8,6 8,9 9,4 9,5 9,6 10,1 10,5 10,4
5. ≤мпорт товар≥в ≥ послуг ћлрд. грн. 11,3 11,2 10,2 10,2 10,4 9,5   8,9 10,1 9,6     9,8 9,9 9,9
6. Ќаселенн€ ћлрд. чол. 51,5 51,1 50,5 50,1 49,7 49,4 49,1 48,9 51,5 51,1 50,5 50,1 49,8 49,4 49,1
7. ‘актичне безроб≥тт€ % 6,5 7,3 8,3 8,7 10,2           9,8 9,9 10,4 10,5 11,5
8. ѕриватне споживанн€ ћлн. грн.                              
9. ќплата прац≥ найманих роб≥тник≥в ћлн. грн.                              
10. јвтономне особисте споживанн€ ћлн. грн.                              
11. √ранична схильн≥сть до заощаджень   0,2 0,1 0,25 0,25 0,4 0,25 0,2 0,1 0,45 0,28 0,36 0,3 0,3 0,3 0,25
12. √рошов≥ перекази за кордон (%до ¬¬ѕ) %     2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,6 2,7 2,8 2,9 2,6 2,8 3,1 3,2
13. √рошов≥ перекази в ”крањну (%до ¬¬ѕ) % 2,2 3,5   2,9 2,9 3,1 3,2 2,9 3,1 3,1 3,2 2,9 2,8 2,6 3,4
14. Ѕезроб≥тн≥, що знаход€тьс€ на переквал≥ф≥кац≥њ ћлн. чол. 0,18 0,17 0,15 0,38 0,36 0,39 0,35 0,35 0,28 0,67 0,46 0,42 0,41 0,42 0,38
15. ѕодатки з доход≥в громад€н (%до ¬¬ѕ) % 3,4 3,2 3,1 2,9 2,9 3,3 3,2 3,1 3,5 3,4 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4
16. ѕодаток на прибуток п≥дприЇмств (%до ¬¬ѕ) % 4,9 4,2 4,3 4,2 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,4 5,1 4,2 4,3 4,4 4,5
17. ѕодаток на додану варт≥сть, (%до ¬¬ѕ) % 6,3 6,5 6,4 6,8 6,3 6,6 6,4 6,8 6,2 6,3 6,4 6,8 6,2 6,3 6,2
18. јкцизний зб≥р (%до ¬¬ѕ) % 1,4 0,9 1,1 1,4 1,4 4,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,2 1,3

“аблиц€ 1 (продовженн€)

є п/п   ќдиниц€ вим≥ру                            
1. ¬алова продукц≥€ (¬ѕ) ћлн. грн.                            
2. ѕром≥жне споживанн€ (% до ¬¬ѕ) ћлн. грн.                            
3. ¬алов≥ ≥нвестиц≥њ (%до ¬¬ѕ) ћлрд. грн. 26,6 26,4 23,2 24,5 24,9 25,4 25,1 20,8 22,2 23,4   26,2 26,1  
4. ≈кспорт товар≥в ≥ послуг ћлрд. грн. 10,1 17,1 10,2 10,4 11,2 10,8 10,6 9,9 9,8 9,9 12,1 13,4 14,5 18,2
5. ≤мпорт товар≥в ≥ послуг ћлрд. грн. 10,6 18,1 11,3 9,8 10,2 10,1 10,8 10,2 9,6 8,1   12,1 13,5 17,1
6. Ќаселенн€ ћлрд. чол. 48,9 48,7 48,6 48,3 49,1 49,2 49,3 49,4 49,5 49,6 49,7 49,8 49,8 49,7
7. ‘актичне безроб≥тт€ % 12,5 13,5 14,5 13,8 13,9 14,9 16,2 12,5 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 12,9
8. ѕриватне споживанн€ ћлн. грн.                            
9. ќплата прац≥ найманих роб≥тник≥в ћлн. грн.                            
10. јвтономне особисте споживанн€ ћлн. грн.                            
11. √ранична схильн≥сть до заощаджень   0,15 0,16 0,28 0,25 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,15 0,25 0,3
12. √рошов≥ перекази за кордон (%до ¬¬ѕ) % 3,3 3,2 3,1 3,3 2,8 2,9 2,7 2,8 2,9 2,7 2,6 2,5 2,6 3,4
13. √рошов≥ перекази в ”крањну (%до ¬¬ѕ) % 3,6 3,6 3,5 3,6 3,2 3,4 3,1 3,2 3,3 3,1 2,9 2,8 2,9 3,6
14. Ѕезроб≥тн≥, що знаход€тьс€ на переквал≥ф≥кац≥њ ћлн. чол. 0,32 0,31 0,28 0,29 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,28 0,29 0,32 0,34
15. ѕодатки з доход≥в громад€н (%до ¬¬ѕ) % 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 3,6 3,7 3,8 3,7 3,5 3,6 3,7 3,8
16. ѕодаток на прибуток п≥дприЇмств (%до ¬¬ѕ) % 4,6 4,3 4,2 4,4 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,8 4,9 4,8
17. ѕодаток на додану варт≥сть, (%до ¬¬ѕ) % 6,3 6,4 6,5 6,6 6,3 6,2 6,3 6,4 6,2 6,4 6,5 6,3 6,5 6,3
18. јкцизний зб≥р (%до ¬¬ѕ) % 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4   1,3 1,3 1,4 1,5 1,5

 

 


 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 436 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1906 - | 1808 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.