Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€ норми ≥ в≥дхиленн€ в≥д норми в соц≥альн≥й педагог≥ц≥. ¬иховн≥ орган≥зац≥њ €к пров≥дний фактор соц≥ал≥зац≥њ особистост≥
ѕЋјЌ

1. ѕон€тт€ норми.

2. ќсновн≥ типи в≥дхилень.

3. “еор≥њ в≥дхилень.

4. ѕон€тт€ Увиховна орган≥зац≥€Ф. “ипи виховних орган≥зац≥й.

5. ‘ункц≥њ виховних орган≥зац≥й.

6. ¬плив виховних орган≥зац≥й на процес соц≥ал≥зац≥ю особистост≥.

¬ р≥зних сусп≥льствах (в залежност≥ в≥д р≥вн€ економ≥чного та культурного розвитку) ≥снують р≥зн≥ пон€тт€ норми, а також в≥дпов≥дно р≥зн≥ ставленн€ до тих людей, €к≥ €кимось чином вид≥л€ютьс€ з ц≥Їњ норми. ¬ план≥ соц≥альних стосунк≥в, пон€тт€ норми залежить також в≥д ≥стор≥њ та культури людей, њх нац≥ональност≥. ѕон€тт€ норми Ї зм≥нним, але законом≥рн≥стю Ї те, що чим демократичн≥ше сусп≥льство, тим терпл€ч≥шим воно Ї до будь-€ких в≥дхилень. “отал≥тарн≥ ж режими в ус≥ часи пересл≥дували будь-€к≥ про€ви нестандартноњ повед≥нки.

Ќорма Ц це де€ке ≥деальне утворенн€, умовне позначенн€ обТЇктивноњ реальност≥ або де€кий середньостатистичний показник, що характеризуЇ реальну д≥йсн≥сть, але в н≥й здеб≥льшого не ≥снуЇ.

 ожна норма маЇ своњ показники та характеристики. ¬се те, що не в≥дпов≥даЇ показникам називаЇтьс€ в≥дхиленн€м в≥д норми. ”с≥ в≥дхиленн€ под≥л€ютьс€ на позитивн≥ ≥ негативн≥. Ќаприклад негативним в≥дхиленн€м в≥д норми Ї розумова в≥дстал≥сть, а позитивним Ц талановит≥сть чи обдарован≥сть. Ќегативн≥ в≥дхиленн€ в≥д норми призвод€ть до занепаду особистост≥, групи, сусп≥льства, в той час коли позитивн≥ спри€ють њх розвитку.

–озр≥зн€ють наступн≥ типи в≥дхилень:

≤. ‘≥зичн≥ в≥дхиленн€, що характеризуютьс€ медичними показниками. ƒл€ кожноњ в≥ковоњ групи Ї своњ показники у в≥ц≥, рост≥, обТЇм≥ грудноњ кл≥тки, що Ї характеристикою ф≥зичного здоровТ€. ‘актично ц≥ показники Ї ≥деальними. “ак, за даними ћ≥н≥стерства ќхорони «доровТ€ в ”крањн≥ в перший клас приходить 20-25 в≥дсотк≥в здорових д≥тей, в той час коли зак≥нчують школу здоровими лише 2-4 в≥дсотки. «а даними ћќ« на 1999 р≥к, в ”крањн≥ кожна 5 дитина народжуЇтьс€ з в≥дхиленн€м, а 5-8 процент≥в новонароджених мають серйозн≥ патолог≥њ.

≤снуЇ багато класиф≥кац≥й ф≥зичних в≥дхилень.

¬ 1980 роц≥ ¬сесв≥тн€ ќрган≥зац≥€ ќхорони «доровТ€ (¬ќќ«) прийн€ла британський вар≥ант триз≥рковоњ шкали обмежених можливостей €кий ратиф≥кувала ≥ ”крањна:

а) нездужанн€ Ц будь-€ка втрата або аномал≥€ ф≥зичних чи ф≥з≥олог≥чних функц≥й, елемент≥в анатом≥чноњ структури, що утруднюЇ певн≥ види д≥€льност≥;

б) обмежена можлив≥сть Ц будь-€ке обмеженн€ або втрата внасл≥док певного дефекту здатност≥ виконувати д≥€льн≥сть в межах того, що вважаЇтьс€ нормою дл€ людини;

в) нед≥Їздатн≥сть Ц в≥дсутн≥сть можливост≥ виконувати б≥льш≥сть д≥й €к≥ Ї в норм≥ дл€ ф≥зично-здоровоњ людини.

≤≤. ѕсих≥чн≥ в≥дхиленн€ Ц це в≥дхиленн€, повТ€зан≥ з розумовим розвитком людини чи недол≥ками њњ псих≥ки. ƒо даного типу в≥дхилень в≥днос€тьс€ насамперед так≥ в≥дхиленн€:

а) затримка псих≥чного розвитку;

б) розумова в≥дстал≥сть (ол≥гофрен≥€). –озумова в≥дстал≥сть буваЇ в легк≥й (деб≥л≥зм) ≥ глибок≥й (≥д≥отизм) формах;

в) порушенн€ мови (в≥д зањканн€ ≥ порушенн€ вимови до порушенн€ письма ≥ читанн€);

г) порушенн€ емоц≥йно-вольовоњ сфери (суњцид);

д) обдарован≥сть Ц це певне позитивне поЇднанн€ зд≥бностей, що забезпечуЇ усп≥х у виконан≥ будь-€кого виду д≥€льност≥.

ƒл€ встановленн€ на€вност≥ ф≥зичних або псих≥чних в≥дхилень при держадм≥н≥страц≥€х створюютьс€ пост≥йно д≥юч≥ психолого-медико-педагог≥чн≥ ком≥с≥њ (з розрахунку одна ком≥с≥€ на 10000 д≥тей).

«авданн€ ком≥с≥њ:

1. ѕроведенн€ в ранньому в≥ц≥ психолого-медико-педагог≥чних ком≥с≥й.

2. ¬и€вленн€ особливостей розвитку дитини.

3. «адоволенн€ права дитини на одержанн€ осв≥ти.

4.  онсультуванн€ батьк≥в та ус≥х тих хто в силу своЇњ профес≥њ повТ€зан≥ роботою з людьми, €к≥ мають певн≥ в≥дхиленн€.

ƒо складу ком≥с≥њ з психолого-медико-педагог≥чного обстеженн€ обовТ€зково вход€ть: психолог, псих≥атр, невропатолог, ортопед, окул≥ст, терапевт, ф≥з≥отерапевт, ол≥гофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог, юрист та соц≥альний педагог. ќсоблив≥ повноваженн€ при цьому надаютьс€ психологу та соц≥альному педагогу.

≤≤≤. ѕедагог≥чн≥ в≥дхиленн€ Ц дане пон€тт€ стосуЇтьс€ стандарт≥в €к≥ визначають р≥вень осв≥ти та вихованн€ (норми одержанн€ чи неодержанн€ осв≥ти та вихованн€. ѕедагог≥чна норма €вл€Ї собою прийн€т≥ стандарти загальноњ осв≥ти, в≥дпов≥дно до €ких кожна дитина повинна одержати початкову, неповну ≥ повну середню осв≥ту. ¬≥дхиленн€ в≥д педагог≥чних норм повТ€зуЇтьс€ найчаст≥ше з тим, що д≥ти не можуть одержати в≥дпов≥дну осв≥ту через обставини що склалис€ або не хочуть це робити.

ѕедагог≥чн≥ в≥дхиленн€ спостер≥гаютьс€ €к в отриманн≥ загальноњ осв≥ти, так ≥ в отриманн≥ профес≥йноњ осв≥ти.

–≥зновидом педагог≥чних в≥дхилень Ї соц≥альн≥ в≥дхиленн€. —оц≥альн≥ в≥дхиленн€ повТ€зують з пон€тт€м соц≥альна норма. —оц≥альна норма Ц це правила, зразок д≥€льност≥ або м≥ра допустимоњ (дозволеноњ або обовТ€зковоњ) повед≥нки людей чи соц≥альних груп, що склались в даному сусп≥льств≥. ÷е модель повед≥нки прийн€та дл€ даного соц≥уму.

”с≥ соц≥альн≥ норми под≥л€ютьс€ на ун≥версальн≥ (притаманн≥ ус≥м членам сусп≥льства) та ≥ндив≥дуальн≥ або приватн≥ (регулюють певну сферу профес≥йноњ д≥€льност≥ або особистого житт€). —оц≥альн≥ норми також розпод≥л€ютьс€ за сферами в €ких вони ≥снують (пол≥тичн≥, правов≥, моральн≥, рел≥г≥йн≥ ≥ т.д.). ƒл€ регулюванн€ соц≥альних норм кожне сусп≥льство вводить певн≥ соц≥альн≥ обмеженн€ (м≥фи, табу, рел≥г≥йн≥ догмати, традиц≥њ, обовТ€зки).

—оц≥альн≥ норми дл€ д≥тей виступають фактором вихованн€, а дл€ дорослих Ї фактором ≥снуванн€ будь-€кого сусп≥льства (без цих норм сусп≥льство гине). —оц≥альн≥ норми €к правило дотримуютьс€ через:

1) соц≥ал≥зац≥ю особистост≥;

2) через застосуванн€ певних санкц≥й.

“енденц≥њ до в≥дхиленн€ у повед≥нц≥ мають ≥ свою ≥стор≥ю.

« соц≥альними в≥дхиленн€ми повТ€зують так≥ пон€тт€ €к Уважкий, важковиховуваний та дев≥антФ. ќсновними видами соц≥альних в≥дхилень в соц≥альн≥й педагог≥ц≥ вважаютьс€:

а) сир≥тство.

б) дев≥антна повед≥нка: алкогол≥зм, наркоман≥€ та ≥н.

¬арто памТ€тати, що чистих в≥дхилень в≥д будь-€коњ норми не ≥снуЇ. ќсновн≥ напр€ми роботи з в≥дхиленн€ми це проф≥лактика та реаб≥л≥тац≥€.

Ќа сьогодн≥шн≥й день ≥снують наступн≥ теор≥њ в≥дхилень в≥д норми €к≥ повТ€зуютьс€ з джерелами њх виникненн€ (б≥огенн≥, психогенн≥ чи соц≥огенн≥). ” педагог≥ц≥ та психолог≥њ ц≥ теор≥њ представлен≥ у вигл€д≥:

1) ћедична теор≥€ Ц ус≥ в≥дхиленн€ у повед≥нц≥ людей в≥дображають њхн≥ внутр≥шн≥ больов≥ процеси, тобто нев≥дпов≥дн≥сть повед≥нки нормам прийн€тим у сусп≥льств≥, зумовлюЇтьс€ патолог≥Їю у здоровТњ. ѕричинами в≥дхилень у повед≥нц≥ зг≥дно даноњ теор≥њ Ї:

Ц ендокринн≥ порушенн€;

Ц порушенн€ в рост≥, розвитку та дозр≥ванн≥ (акселерац≥€ та недорозвинен≥сть);

Ц генетичн≥ в≥дхиленн€;

Ц мозков≥ порушенн€.

Ќегативним у ц≥й теор≥њ Ї те, що у н≥й абсолютно не враховуЇтьс€ вплив навколишнього середовища.

2) —оц≥альна теор≥€, розроблена на основ≥ теор≥њ психоанал≥зу ≥ ≥н≥ц≥йована самими людьми з обмеженими можливост€ми. —уть ц≥Їњ теор≥њ пол€гаЇ в тому, що обмежен≥ можливост≥ окремих громад€н Ї насл≥дком р≥зних вид≥в дискрим≥нац≥њ у конкретному сусп≥льств≥ або груп≥ людей.

3) “еор≥€ соц≥альноњ корисност≥ людей Ц людину з обмеженими можливост€ми (тобто людину з в≥дхиленн€ми) можна навчити ≥ використати дл€ блага сусп≥льства, так≥ люди €вл€ють дешеву робочу силу ≥ пор€д з цим зобовТ€зан≥ сам≥ себе забезпечити. ÷€ теор≥€ не враховуЇ тих проблем, що повТ€зуютьс€ власне ≥з здоровТ€м людини, а також св≥тогл€ду людини з обмеженими можливост€ми. ѕо ≥ншому цю теор≥ю називають Утеор≥€ використанн€Ф.

Ѕудь-€ке сусп≥льство Ї не простою сукупн≥стю окремих ≥ндив≥д≥в, а €вл€Ї собою складну систему окремих соц≥альних груп населенн€. ѕерше ч≥тке визначенн€ групи дав англ≥йський ф≥лософ “омас √об≥ наприк≥нц≥ ’V≤≤≤ ст. √рупа, на його думку, це певна к≥льк≥сть людей (не менше трьох), обТЇднаних сп≥льними ≥нтересами або сп≥льною справою, сп≥льними ознаками (соц≥альна сп≥льн≥сть людей що маЇ певну мету).

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 723 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

310 - | 304 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.