Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«адача 1. –озвТ€зати транспортну задачу перевезень однор≥дного вантажу за допомогою доповненн€ Дѕошук р≥шенн€Ф у середовищ≥ програми MS Excel:
–озвТ€зати транспортну задачу перевезень однор≥дного вантажу за допомогою доповненн€ Дѕошук р≥шенн€Ф у середовищ≥ програми MS Excel:

ѕобудувати математичну модель задач≥. «найти значенн€ ц≥льовоњ функц≥њ

 

Ai Ц потужност≥ постачальник≥в; bj Ц потужност≥ споживач≥в;

Cij Ц матриц€ коеф≥ц≥Їнт≥в питомих транспортних витрат.

 

A= (13, 8, 11, 14);

B= (12, 6, 11, 8);

C=

«адача 2.

«найти оптимальний план транспортноњ задач≥, де сij --матриц€ вартост≥ перевезенн€ одиниц≥ вантажу, аi -- запаси ≥ bj потреби вантажу.

 

 

аi = (310; 280; 250),

bj = (250; 189; 220; 260);

 

 

«адача 3.

«найти оптимальний план транспортноњ задач≥, де сij --матриц€ вартост≥ перевезенн€ одиниц≥ вантажу, аi -- запаси ≥ bj потреби вантажу.

аi = (320; 220; 250)

bj = (300; 300; 240; 280)

 

«адача 4.

«найти оптимальний план транспортноњ задач≥, де сij --матриц€ вартост≥ перевезенн€ одиниц≥ вантажу, аi -- запаси ≥ bj потреби вантажу.

 

аi = (290; 190; 210),

bj = (200; 220; 210; 180)

 

«адача 5.

«найти оптимальний план транспортноњ задач≥, де сij --матриц€ вартост≥ перевезенн€ одиниц≥ вантажу, аi -- запаси ≥ bj потреби вантажу.

 

аi = (220; 160; 240)

bj = (160; 180; 190; 170)

 

«адача 6.

«найти оптимальний план транспортноњ задач≥, де сij --матриц€ вартост≥ перевезенн€ одиниц≥ вантажу, аi -- запаси ≥ bj потреби вантажу.

 

аi = (260; 180; 200)

bj = (180; 160; 210; 180)

 

«адача 7.

«найти оптимальний план транспортноњ задач≥, де сij --матриц€ вартост≥ перевезенн€ одиниц≥ вантажу, аi -- запаси ≥ bj потреби вантажу.

аi = (240; 160; 210),

bj = (195; 175; 200; 180)

 

«адача 8.

«найти оптимальний план транспортноњ задач≥, де сij --матриц€ вартост≥ перевезенн€ одиниц≥ вантажу, аi -- запаси ≥ bj потреби вантажу.

 

аi = (250; 180; 200),

bj = (220; 180; 165; 195)

 

 

«адача 9.

«найти оптимальний план транспортноњ задач≥, де сij --матриц€ вартост≥ перевезенн€ одиниц≥ вантажу, аi -- запаси ≥ bj потреби вантажу.

 

аi = (260; 220; 180)

bj = (190; 210; 185; 140)

 

«адача 10.

«найти оптимальний план транспортноњ задач≥, де сij --матриц€ вартост≥ перевезенн€ одиниц≥ вантажу, аi -- запаси ≥ bj потреби вантажу.

 

аi = (230; 310; 160)

bj = (160; 190; 200; 170)

 

–екомендована л ≥тература [4,9,16,17,20,21,24]

 

«ћ7- «ћ8 “ема: Ђќснови — Ѕƒ MS ACCESSї

ѕ≥сл€ вивченн€ теми студент повинен

знати: вм≥ти:
- призначенн€ баз даних; - основн≥ пон€тт€ теор≥њ баз даних та принципи њх використанн€: (поле, запис, структура Ѕƒ, типи пол≥в) - роботу з файлами готових Ѕƒ: редагуванн€ структури готовоњ Ѕƒ у режим≥  онструктора; роботу з даними у режим≥ таблиц≥, перем≥щенн€ стовпц≥в; редагуванн€ даних готовоњ Ѕƒ; - пон€тт€ запиту, його р≥зновиди, призначенн€ та режими роботи; - призначенн€ та типи звТ€зк≥в м≥ж таблиц€ми; - призначенн€ та пон€тт€ форм, њх р≥зновиди, способи створенн€ форм.   - —творювати Ѕƒ користувача, таблиц≥ Ѕƒ р≥зними способами (уведенн€ даних, конструктор, майстер); - - вносити дан≥ у таблицю, збер≥гати файли бази даних; - виконувати операц≥њ редагуванн€ даних таблиць та структури готовоњ бази даних, працювати з полем типу ћайстер п≥дстановок; - встановлювати звТ€зок м≥ж таблиц€ми, працювати з≥ звТ€заними таблиц€ми; - виконувати операц≥њ сортуванн€, пошуку та зам≥ни ≥нформац≥њ у Ѕƒ; - виконувати операц≥њ ф≥льтруванн€ даних; - створювати прост≥ та п≥дсумков≥ запити; - створювати обчислювальн≥ пол€ з використанн€м лог≥чноњ функц≥њ IIF; - створювати екранн≥ форми за допомогою ћайстра форм.

–екомендована л ≥тература [7,11,19,20,22,24]

«ћ7. “ема 9. ѕрограмн≥ засоби роботи з базами та сховищами даних.

ќпрацювати лекц≥ю та л≥тературу.

Ќа самост≥йне опрацюванн€ винесен≥ операц≥њ ф≥льтрац≥њ даних. ƒл€ виконанн€ завданн€ необх≥дно виконати практичн≥ зан€тт€ є1-є3 за вказаною темою.

 

 

«авданн€ 1 ¬пор€дкуванн€ даних

–обота з простим та п≥дсиленим ф≥льтром.

- —творити таблицю за зразком.

-

ƒата ѕостачальник “овар  ≥льк≥сть
01.03.2004 ¬≥нница Ѕумага  
14.03.2004  ињв  артон  
14.03.2004  ињв “канина  
10.05.2004 ”мань ‘анера  
15.02.2004 ¬≥нниц€ ѕолиэтилен  
16.04.2004 ¬≥нниц€ ‘анера  
05.04.2004  ињв  артон  
06.04.2004 ”мань ƒерево  
15.01.2004 ¬≥нниц€ ƒерево  
15.06.2004 ”мань  артон  
13.02.2004 ”мань ‘анера  
18.01.2004  ињв ‘анера  
04.01.2004 ¬≥нниц€ Ѕумага  
01.06.2004 ”мань  артон  

- ¬станов≥ть ф≥льтр, €кий в≥дбиратиме дан≥, з к≥льк≥стю товара б≥льше 10;

- ¬станов≥ть ф≥льтр, €кий в≥дбере дан≥ про постачальника з ¬≥нниц≥;

- ¬станов≥ть ф≥льтр, €кий в≥дбере дан≥ про картон з м≥ста  иЇва;

- ¬станов≥ть ф≥льтр, €кий в≥дбере дан≥ про товари к≥льк≥стю менше 10 штук або датою за березень м≥с€ць.

«ћ8 —творенн€ запит≥в та екраних форм.

ƒл€ виконанн€ завданн€ необх≥дно опрацювати приведен≥ теоретичн≥ в≥домост≥, скласти короткий конспект.

“ема: Ђ—творенн€ запит≥вї

ѕлан лекц≥њ

1. ѕон€тт€ запиту та призначенн€.

2. “ипи запит≥в.

3. ¬≥дм≥нн≥сть ф≥льтр≥в в≥д запит≥в.

4. —творенн€ запит≥в.

5. ¬икористанн€ обчислювальних пол≥в у запитах.

 

Ќайважлив≥шим компонентом Access Ї запити, €к≥ дають можлив≥сть в≥дбирати ≥нформац≥ю з одн≥Їњ або дек≥лькох таблиць на основ≥ заданих критер≥њв.

ѕризначенн€ запит≥в.

1. ¬иб≥рка окремих пол≥в при робот≥ з великими таблиц€ми.

2. ѕерегл€д ≥ обробка даних з р≥зних таблиць ≥ запит≥в.

3. ‘ормуванн€ простих та складних критер≥њв вибору даних з одн≥Їњ або дек≥лькох

4. таблиць.

5. ¬иконанн€ розрахунк≥в над групою запис≥в.

6. ¬иконанн€ операц≥й в≥дновленн€ даних.

7. «береженн€ в≥д≥браних даних.

8. «апити можуть виступати у €кост≥ джерела даних дл€ формуванн€ зв≥т≥в та форм.

“ипи запит≥в.

1. Ѕазовий або простий запит. ƒозвол€Ї в≥дбирати з базових таблиць окрем≥ пол€, при цьому в≥дображаютьс€ ус≥ записи.

2. «апит на виб≥рку. ƒозвол€Ї в≥дбирати та в≥дображати записи з одн≥Їњ або дек≥лькох таблиць, €к≥ задовольн€ють поставленим умовам.

3. «апит на в≥дновленн€, додаванн€, видаленн€ (керуюч≥ запити). ÷е запити в результат≥ виконанн€ €ких зм≥нюютьс€ дан≥ базових таблиць.

4. ѕерехресний запит. ƒозвол€Ї групувати дан≥ ≥ п≥драховувати к≥льк≥сть запис≥в у кожн≥й груп≥.

5. ѕ≥дсумковий запит. ƒозвол€Ї проводити п≥дсумков≥ обчисленн€ над групою запис≥в, створювати обчислювальн≥ пол€.

 

¬≥дм≥нн≥сть ф≥льтр≥в в≥д запит≥в

1) ‘≥льтри не дозвол€ють в≥дбирати дан≥ з дек≥лькох таблиць.

2) ‘≥льтри в≥дображають ус≥ пол€ таблиц≥, а запити зменшують к≥льк≥сть пол≥в.

3) ‘≥льтри, в≥д≥брану ≥нформац≥ю зг≥дно умов, в≥дображають тимчасово, а запити

дозвол€ють њњ збер≥гати.

4) ‘≥льтри не дозвол€ють групувати дан≥ ≥ проводити будь-€к≥ розрахунки

5) ‘≥льтри не можуть бути джерелом даних при створенн≥ форм та зв≥т≥в.

 

—творенн€ запит≥в.

Ќайпрост≥ш≥ запити можуть бути створен≥ за допомогою Ф ћайстра запит≥вФ, що прискорюЇ процес створенн€ запиту. Ќайб≥льш ефективним засобом створенн€ р≥зноман≥тних запит≥в Ї њх розробка у режим≥ Ф  онструктора запит≥вФ.

ƒл€ створенн€ запиту у режим≥  онструктора необх≥дно:

 

- ¬ибрати вкладку Ф«апросыФ, Ф—оздатьФ, вибрати режим Ф онструкторФ

- ” в≥кн≥ Фƒобавление таблицыФ вибрати таблиц≥, кнопка ФƒобавитьФ, Ф«акрытьФ.

” нижн≥й частин≥ в≥кна Ф онструктора запит≥вФ знаходитьс€ Ѕланк запиту, де ≥ в≥дбуваЇтьс€ основна робота по створенню запиту.

 

ѕризначенн€ р€дк≥в бланку запиту

1. ѕоле. ћ≥стить ≥мена пол≥в, €к≥ використовуютьс€ дл€ створенн€ запиту.

2. ≤м€ таблицы. ¬икористовуЇтьс€ дл€ вказанн€ ≥мен≥ таблиц≥, з €коњ вибрано

поле.

3. —ортировка. ƒозвол€Ї визначити на п≥дстав≥ €ких пол≥в буде проведене

сортуванн€ даних у запит≥.

4. ¬ывод на экран. Ќа€вн≥сть символу Ö у цьому р€дку визначаЇ чи буде поле

виводитис€ на екран≥.

5. ”словие отбора. ¬икористовуЇтьс€ дл€ введенн€ простих та складних умов

в≥дбору даних.

6. —ортировка данных полей.

 

«асоби включенн€ пол≥в у запит.

1. ƒв≥ч≥ натиснути мишею у таблиц≥ по необх≥дних ≥менах пол≥в.

2. ƒв≥ч≥ натиснути мишею по * у списку пол≥в таблиц≥. ѕом≥т€тьс€ ус≥ пол€, њх

можливо перет€гнути.

3. ƒв≥ч≥ натиснути на заголовок списку пол≥в. ѕом≥т€тьс€ ус≥ пол€.ѕерет€гнути

ус≥, а непотр≥бн≥ видалити.

¬икористанн€ обчислювальних пол≥в у запитах.

” запитах можна створювати нов≥ пол€ за допомогою розрахунк≥в. ѕри створенн≥, за допомогою розрахунк≥в, нове поле за умовчанн€м маЇ ≥мТ€ ¬ыражение 1.

≤м'€ пол€ можливо зм≥нити, поставити: ≥ ввести формулу розрахунку. ƒл€ введенн€ формули розрахунку необх≥дно викликати ќбласть ввода, клав≥шами SHIFT+F2 або CTRL+F2

” формулу розрахунку можуть входити:

- знаки арифметичних операц≥й: +, -, /, *, ^

- ≥мена пол≥в, оператори, функц≥њ.

якщо у склад формули вход€ть ≥мена пол≥в, в €ких Ї проб≥ли, то њх необх≥дно заключати у

[ ] дужки, ≥мена пол≥в, в €ких немаЇ проб≥л≥в Access автоматично бере у дужки.

ѕриклад: —тоимость: [ ÷ена ]* [  оличество ]

- буде створено нове полем з ≥менем —тоимость

ѕри створенн≥ обчислювальних пол≥в можна використовувати лог≥чу функц≥ю IIF.

SUM Ц сума значень даного пол€

AVG Ц розраховуЇ середнЇ значенн€ пол€

MIN Ц виб≥р найменшого значенн€ пол€

MAX Ц виб≥р найб≥льшого значенн€ пол€

COUNT Ц функц≥€ п≥драховуЇ к≥льк≥сть запис≥в без урахуванн€ порожн≥х значень

ѕол≥в.

 

AND (и) у запит≥ будуть записи, €к≥ задовольн€ють одночасно дек≥льком умовам.

OR (или) у запит≥ будуть залишатис€ записи, €к≥ задовольн€ють будь-€коњ умов≥.

Is Null Ц в≥дбираютьс€ записи, €к≥ не мають значенн€ в даному пол≥, тобто дор≥внюЇ нулю.

> б≥льше

< менше

>= б≥льше або дор≥внюЇ (не б≥льше)

<= менше або дор≥внюЇ (не менше)

<> не дор≥внюЇ (¹)

 

ѕ≥дсумков≥ запити

ƒл€ створенн€ такого запиту необх≥дно створити базовий запит, натиснути на кнопку å- групов≥ операц≥њ. ” бланку запиту зТ€витьс€ р€док √руппировка. ” тих пол€х по €ких необх≥дно провести п≥дсумков≥ обчисленн€ треба в р€дку √руппировка розкрити список ≥ вибрати функц≥ю.

 

ѕри створенн≥ запиту на баз≥ дек≥лькох таблиць та запит≥в, њх необх≥дно звТ€зати у запит≥, при цьому у запит попадають т≥льки т≥ записи, в €ких звТ€зан≥ пол€ сп≥впадають.

 

“ема: ≈кранн≥ форми

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 498 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

520 - | 497 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.043 с.