Лекции.Орг


Поиск:
Функціональні обов’язки інформаційного менеджера на підприємстві
Місце та роль інформаційного менеджера в організаційній структурі управління підприємства. Обов’язки та права інформаційного менеджера. Структурні підрозділи інформаційного менеджменту на підприємстві

Зміст поняття «інформаційний ринок». Структура інформаційного ринку України.

 

Система управління державними інформаційними ресурсами: завдання, структура, напрямки реалізації

Зміст поняття «державні інформаційні ресурси». Завдання держави як власника інформаційних ресурсів. Структура системи управління державними інформаційними ресурсами. Основні напрямки створення й реалізації системи управління державними інформаційними ресурсами.

 

Розділ 5. «Документне забезпечення управлінської діяльності організації»

Практичні завдання:

1. Заповнити особовий листок з обліку кадрів.

2. Скласти наказ про затвердження річного плану роботи організації з призначенням відповідальних за виконання кожного з виду робіт.

3. Розробити посадову інструкцію інформаційного менеджера.

4. Підготувати документи для вступу в профспілкову організацію; оформити заяву з проханням прийняття в члени профспілки; скласти відповідний наказ на прийняття.

5. Скласти та оформити ділові листи: лист-нагадування про погашення заборгованості та лист-відповідь із роз’ясненням щодо невчасної проплати.

6. Оформити документи для отримання вакантної посади фахівця сфери інформаційної діяльності: скласти резюме на заміщення вакантної посади; оформити заяву з проханням прийняття на посаду.

7. Скласти характеристику випускника спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

8. Скласти протокол загальних зборів з наступним порядком денним: звіти керівників структурних підрозділів організації за квартал поточного року; відзначення працівників організації грошовими преміями.

9. Підготувати документи про звільнення працівника за власним бажанням: оформити заяву працівника на звільнення; скласти відповідний наказ з особового складу.

10. Скласти доповідну записку про порушення трудової дисципліни, оформити пояснення працівника як пояснювальну записку.

11. Скласти посадову інструкцію керівника служби документного забезпечення.

12. Оформити документи для отримання вакантної посади секретаря: автобіографію та заяву з проханням прийняття на роботу.

13. Скласти та оформити ділові листи: лист-прохання про надання детальної інформації щодо необхідного товару; лист-відповідь із зазначенням характеристик даного товару.

14. Оформити акт перевірки зберігання документів.

15. Скласти протокол загальних зборів акціонерів та оформити витяг з даного протоколу.

16. Оформити документ з проханням про надання відрядження працівнику та відповідний наказ керівництва.

17. Скласти й оформити лист-пропозицію щодо участі в заході та лист-відповідь про згоду взяти участь в заході.

18. Підготувати й оформити доповідну записку про порушення трудової дисципліни та розпорядження керівника щодо даного питання.

19. Укласти договір про спільну діяльність.

20. Скласти наказ про переведення установи на двозмінний графік роботи та відповідне доручення.

21. Оформити акт про вилучення та знищення документів і справ.

22. Скласти та оформити ділові листи: рекламаційний лист щодо неякісного товару і лист-вибачення.

23. Оформити доручення на здійснення угоди.

24. Оформити заяву про надання відрядження та відрядне посвідчення працівника.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 783 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

617 - | 546 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.