Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Література. 1. Хрипкова А.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена
1. Хрипкова А.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена. - М.: Просвещение, 1990. – С. 310-317.

2. Белицкая В.И. и др. Школьная гигиена. - М.: Просвещение, 1983. – С. 147-156.

 

 

РОЗДІЛ 6. Питання для самопідготовки до заліку

1. Вікова фізіологія, предмет та завдання.

2. Визначення поняття "фізичний розвиток".

3. Біологічний вік, критерії його визначення.

4. Хронологічний вік, критерії його визначення.

5. Оцінка розвитку за даними антропометрії.

6. Гармонічний та дисгармонічний розвиток.

7. Вікова періодизація.

8. Рівні організації живої матерії.

9. Клітина – структурна одиниця живого організму.

10. Тканини, їх класифікація.

11. Визначення понять "подразливість", "подразник", "збудливість", "збудження". Класифікація подразників.

12. Будова нейрона.

13. Нервові волокна, їх класифікація.

14. Що таке синапс? Будова синапсу.

15. Вікові особливості мієлінізації.

16. Визначення рефлексу, рефлекторної дуги.

17. Відділи нервової системи, їх функції.

18. Визначення процесів координації, іррадіації, індукції.

19. Вікові особливості енцефалограми.

20. Визначення аналізатора, його відділи.

21. Будова зорового та слухового аналізаторів.

22. Оптичні властивості ока. Гострота зору.

23. Вікові особливості аналізаторів.

24. Вимоги до освітлення шкільних приміщень.

25. Вплив світла та шуму на організм дитини.

26. Відділи системи органів дихання, їх функції.

27. Газообмін у легенях.

28. Вікові особливості будови і функції дихальної системи.

29. Показники зовнішнього дихання.

30. Типи дихання. Регуляція дихання.

31. Вимоги до повітряного середовища приміщень.

32. Будова серця. Властивості серцевого м’яза.

33. Велике та мале кола кровообігу.

34. Фази серцевого циклу. Електрокардіограма.

35. Регуляція діяльності серцево-судинної системи.

36. Кров, її функції. Склад крові.

37. Імунітет, групи крові, переливання крови.

38. Вікові особливості серцево-судинної системи.

39. Гігієна серцево-судинної системи.

40. Відділи скелету людини. Типи кісток та їх з’єднань.

41. Основні групи м’язів людини.

42. Розвиток опорно-рухової системи.

43. Постава, основні типи її порушень.

44. Вимоги до робочої пози школяра.

45. Основні елементи шкільного режиму.

46. Поняття про втому, перевтому, фази втоми.

47. Динаміка працездатності протягом дня, тижня.

48. Вимоги до розкладу уроків.

49. Шкільна зрілість, критерії її визначення.

50. Шкільні меблі, їх розміри, маркування.

51. Вимоги до шкільного підручника.

52. Поняття про раціональне харчування.

53. Обмін речовин, основні поживні речовини.

54. Значення і цінність основних продуктів харчування.

55. Потреба в поживних речовинах, вітамінах, мінеральних речовинах, енергії в залежності від віку.

56. Принципи складання раціону харчування школяра.

57. Організації харчування дітей та підлітків.

58. Визначення поняття "вища нервова діяльність".

59. Типи ВНД у дітей за М.І.Красногорським.

60. Умовні та безумовні рефлекси.

61. Фізіологічні механізми уваги, сприйняття, пам’яті, мислення.

62. Пластичність типів ВНД.

63. Вікові особливості умовно-рефлекторної діяльності.

64. Гальмування, його види.

65. Фізіологічне значення сну.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 952 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.