.

:


? !

C
 

Ņ. 3

1.4

1. . .. 4

1.1. . . .4

1.2. .....7

1.3. ..9

1.4. 酅11

2..12

1.5. 酅12

1.5.1. ⅅ..12

1.5.2. ⅅ. 13

1.5.3. ⅅ.. 15

1.5.4. 酅15

1.6. . -. 17

2. 19

2.1. . , ꅅ...19

3..22

2.2. , , , 腅 22

2.3. 셅 25

2.4. . 27

2.5. . 29

4..32

2.6. , . 酅 32

2.7. . ⅅ35

2.8. LC- ..38

5...40

2.9. . 腅...40

3. 腅...43

3.1. . х 43

6...45

3.2. . .45

3.2.1. .. 45

3.2.2. ..48

3.3. 酅. 49

3.3.1. 49

3.3.2. . 51

3.4. . 52

3.5. 셅54

3.5.1. ab..54

3.5.2. ab bc.55

3.5.3. ...56

3.6. 腅....57

7...58

3.7. 셅.58

3.8. 58

4. .62

4.1. . ....62

4.2. . ...64

8...66

4.3. .....66

4.4. ...68

5. ...71

5.1. ..71

5.2. 腅..73

9...76

5.3. 腅...76

5.4. ..80

5.5. 腅..81

5.6. 腅...83

5.7. , .85

10.88

6. ...88

6.1. ..88

6.2. , 90

6.3. .92

1195

6.4. , 腅95

6.5. ...101

12...104

7. .104

7.1. ⅅ...104

7.2. . , ...107

7.3. . , ...110

13...111

7.4. p-n-p 酅. 111

7.5. p-n 셅. 114

7.6. , . , . 1157.7. . , . 117

14...120

7.8. . , 120

7.9. , , . , 123

8. 酅. 126

8.1. 腅..126

15...128

8.2. 腅..128

8.3. . . 130

16

8.4. .133

8.5. 腅.136

8.6. 腅.137

17.......140

9. ...140

9.1. , . 酅..140

9.2. .

..142

9.3. RS-. , ..144

18 145

9.4. RS-. , 145

9.5. D-. , ...146

9.6. . , ...147

9.7. . , 148

19...150

9.8. . , .150

9.9. . , ..152

ʅ..155

Ņ.156

 

 

 

 


: 2015-09-20; !; : 594 | |


:

:

:

© 2015-2021 lektsii.org - -

: 0.008 .