Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Пояснювальна записка. У межах цієї змістової лінії на практичній основі в учнів формують поняття дробу: у 3-му класі – ознайомлюють із частинами (дробами з чисельником 1),у 4-му –
Змінено:

У межах цієї змістової лінії на практичній основі в учнів формують поняття дробу: у 3-му класі – ознайомлюють із частинами (дробами з чисельником 1),у 4-му – з дробами, їх утворенням і порівнянням.

на:

У межах цієї змістової лінії на практичній основі в учнів формують поняття дробу: у 3-му класі – ознайомлюють із частинами (дробами з чисельником 1),у 4-му – з дробами, їх утворенням та порівнянням дробів з однаковими знаменниками.

Змінено:

Починаючи з 3-го класу, розглядаються типові задачі; головним завданням виступає формування в учнів уміння розв’язувати задачі певних типів.

на:

Починаючи з 3-го класу, розглядаються типові задачі(без уживання терміну); головним завданням виступає формування в учнів уміння розв’язувати задачі певних типів.

Змінено:

Уявлення про процес розв’язування задачі формується як перехід від текстової моделі (текст задачі) до схематичної (короткий запис, схематичний рисунок), а далі – до математичної (вираз, рівняння).

на:

Уявлення про процес розв’язування задачі формується як перехід від текстової моделі (текст задачі) до схематичної (короткий запис, схематичний рисунок), а далі – до математичної (вираз, рівняння).Термін математична модель задачі не вводиться.

 

Вилучено:

Для розв’язування сюжетних задач переважно обирається арифметичний спосіб;

алгебраїчний – вводиться лише з метою ознайомлення.

 

Водночас, передбачено диференціацію змісту навчання – до програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Учитель обирає теми самостійно з огляду на індивідуальні можливості і потреби учнів.

 

Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Числа. Дії з числами   Застосовує до обчислень правило знаходження невідомого компонента арифметичної дії;
Письмове множення і ділення багатоцифрового числа на одноцифрове Вилучено: Скорочена форма запису письмового ділення.  
Нумерація багатоцифрових чисел   знає назви розрядних чисел (круглих тисяч); замінено на: знає назви перших двох класів та розрядів, які входять до них; називає розрядні (круглі) числа в прямому і зворотному порядку, від будь-якого числа до вказаного; називає розрядні одиниці першого та другого класів; встановлює співвідношення між розрядними одиницями кожного класу;  
Усна та письмова нумерація багатоцифрових чисел Вилучено: Заміна суми розрядних доданків багатоцифровим числом Класифікує числа на чотирицифрові, п’ятицифрові, шестицифрові
Письмове множення і ділення багатоцифрового числа на двоцифрове та трицифрове числа   Володіє обчислювальними навичками множення на трицифрове число
Дроби Вилучено: Рівні дроби.  
Просторові відношення. Геометричні фігури Многокутники Вилучено: Діагональ многокутника. Види трикутників за кутами. Види трикутників за сторонами. Елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, основа, вершина (ознайомлення) Вилучено: має уявлення про діагональ многокутника; класифікує трикутники на прямокутні, гострокутні, тупокутні; різносторонні, рівнобедрені та рівносторонні; конструює геометричні фігури з інших фігур; розбиває фігуру на частини; розпізнає елементи прямокутного паралелепіпеда – ребро, бічну грань, основу, вершину
   
   
Математичні вирази. Рівності. Нерівності Рівняння Вилучено: Алгебраїчний метод розв’язування сюжетних складених задач (ознайомлення) Вилучено: розуміє, що складена задача може бути розв’язана за допомогою рівняння;
Нерівності   Вилучено: розуміє, що нерівність із змінною може не мати розв’язків, мати один, кілька або безліч розв’язків;
Величини Вилучено: Розв’язування задач на обчислення тривалості події, дати початку, закінчення події. Вилучено у зв’язку з дублюванням тем: Перетворення одиниць вимірювання величин. Порівняння іменованих чисел. Арифметичні дії з іменованими числами.  
Швидкість Вилучено: Порівняння іменованих чисел, поданих у одиницях швидкості. Запис та читання іменованих чисел, поданих в одиницях швидкості.  
Площа   Вилучено: Співвідношення між одиницями площі
Сюжетні задачі Вилучено: Термін: Типові сюжетні задачі  
Загальні прийоми розв’язування задач Вилучено: Прикидка очікуваного результату.   Дослідження задачі Вилучено: виконує аналітичні, синтетичні міркування у процесі розв’язування задачі; прогнозує очікуваний результат; розпізнає типову задачу та актуалізує спосіб її розв’язання;
Додаткові теми Вилучено: Ознаки подільності на 3 або 9. Знаходження значень числових і буквених виразів на основі знання нумерації в межах мільярда. Раціональні прийоми обчислень. Усне множення і ділення на 5, 50, 500. Усне множення і ділення на 25, 250, 2500. Множення на 11, 101, 1001. Множення на 9, 99, 999. Дроби. Дроби, більші за одиницю. Дріб, як частка двох натуральних чисел Сегмент і сектор круга. Геометричні фігури у просторі: обчислення площі повної поверхні куба та прямокутного паралелепіпеда. Залежність швидкості від зміни відстані при сталому часі; від зміни часу при сталій відстані. Перетворення іменованих чисел, поданих у одиницях площі. Задачі на рух тіл за течією та проти течії річки.  
Числа. Дії з числами Замінено: Арифметичні дії додавання і віднімання, множення і ділення. Прийоми усного додавання і віднімання, множення і ділення в межах 1000. на: Прийоми усного додавання і віднімання, множення і ділення в межах 1000.  
Числа. Дії з числами Письмові прийоми множення та ділення   Замінено: Прикидка результату множення і ділення. На: Визначення кількості цифр у добутку, частці до знаходження результату.    
Числа. Дії з числами Усні обчислення на основі нумерації багатоцифрових чисел Замінено: Усне додавання і віднімання круглих чисел способом укрупнення розрядних одиниць (5600 + 3700, 80000 – 64000). на: Усне додавання і віднімання круглих чисел Замінено: виконує усне додавання й віднімання круглих чисел способом укрупнення розрядних одиниць; виконує множення круглих (розрядних) чисел на одноцифрове число на основі укрупнення розрядних одиниць або правила множення добутку на число; виконує ділення круглих чисел на одноцифрове число на основі укрупнення розрядних одиниць або правила ділення добутку на число; виконує ділення круглих чисел на круглі на основі укрупнення розрядних одиниць або правила ділення числа на добуток на: виконує усне додавання й віднімання круглих чисел; виконує множення круглих (розрядних) чисел на одноцифрове число; виконує ділення круглих чисел на одноцифрове число; виконує ділення круглих чисел на круглі
Арифметичні дії з багатоцифровими числами. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел Замінено: Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Письмове додавання у випадку трьох доданків. на: Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Замінено: виконує додавання у випадку трьох доданків; прогнозує кількість цифр у сумі, різниці; перевіряє правильність виконання арифметичних дій; володіє навичками письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел на: володіє навичками письмового додавання і віднімання; багатоцифрових чисел перевіряє правильність виконання арифметичних дій
Дроби   Замінено: застосовує правила знаходження дробу від числа та числа за значенням його дробу під час розв’язування практично зорієнтованих завдань на: знаходить дріб від числа та числа за значенням його дробу під час розв’язування практично зорієнтованих завдань
Просторові відношення. Геометричні фігури Многокутники   Замінено: будуєгеометричні фігури, позначає їх буквами латинського алфавіту; на: зображує геометричні фігури на аркуші в клітинку, позначає їх буквами латинського алфавіту: будує прямокутник;  
     
Математичні вирази. Рівності. Нерівності Рівняння Замінено: Рівняння з однією змінною. Рівняння, в яких один із компонентів дії є виразом зі змінною (ознайомлення). на: Рівняння з однією змінною, у яких один компонент є числовим виразом. Замінено: розв’язує рівняння з однією змінною, у яких права частина є числовим виразом, один компонент є числовим виразом; на: розв’язує рівняння з однією змінною, у яких один компонент є числовим виразом;
Величини Площа Замінено: Співвідношення між одиницями площі. на: Співвідношення між одиницями площі (ознайомлення). Замінено: знає одиниці площі (мм2 , см2 , дм2 , м2 , км2 , а, га) та співвідношення між ними; на: знає одиниці площі (мм2 , см2 , дм2 , м2 , км2, а, га); має уявлення про співвідношення між одиницями площі;
Сюжетні задачі   Замінено: розпізнає типові задачі за їх ознаками; на: розпізнає задачу за змістом або способом її розв’язання;  
Сюжетні задачі Замінено: Задачі, на рівномірний прямолінійний рух двох тіл в одному та в різних напрямках на: Задачі, на рівномірний прямолінійний рух двох тіл в різних напрямках. Замінено: розуміє особливості прямолінійного руху двох тіл в одному напрямку, назустріч та у протилежних напрямках; розуміє сутність способів розв’язування задач на знаходження відстані, швидкості та часу при русі двох тіл в одному та в різних напрямках; розв’язує задачі, в яких описуються процеси спільної праці, одночасного руху в різних напрямках і в одному напрямку на: розуміє особливості прямолінійного руху двох тіл назустріч та у протилежних напрямках; розуміє сутність способів розв’язування задач на знаходження відстані, швидкості та часу при русі двох тіл в різних напрямках; розв’язує задачі, в яких описуються процеси спільної праці, одночасного руху в різних напрямках;
Загальні прийоми розв’язування задач Замінено: Пошук розв’язувальної моделі задачі. Математична модель задачі на: План розв’язування задачі. Різні форми запису розв’язання задачі. Замінено: Перевірка правильності розв’язання: пряма й непряма. на: Перевірка правильності розв’язання задачі. Замінено: планує послідовність розв’язуваннязадачі; використовує різні форми запису розв’язання задачі (по діях, виразом або рівнянням); на: складає план розв’язування задачі; пояснює вибір дій; використовує різні форми запису розв’язання задачі (по діях з поясненням, або виразом); Замінено: перевіряє правильність розв’язку задачі різними способами (складанням і розв’язанням обернених задач, розв’язанням іншим способом, на основі відповідності одержаного результату прикидці); на: перевіряє правильність розв’язку задачі способом складання і розв’язування обернених задач, іншим способом розв’язування задачі; Замінено: складає задачі за виразом. на: складає задачі за виразом, рисунком, схемою, аналогічні та обернені до розв’язаної.

 Зміни,


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 446 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.