Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Правові та нормативні документи
1. Державна система стандартизації України: (Зб.). – К., 1993. – 312 с. – Зміст: ДСТУ 1.0-93, ДСТУ 1.2-93, ДСТУ 1.3-93, ДСТУ 1.4-93, ДСТУ 1.5-93. – Чинні від 01.10.93.

2. ДСТУ 3003-95. Технологія поліграфічних процесів

3. Видання. Основні види: Терміни та визначення. ДСТУ 3017-95 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.chytomo.com/rozdil/standarty/vydannya-osnovni-vydy-terminy-ta-vyznachennya-dstu-301795.html

4. ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання.

5. ДСТУ 3281-95 Порядок розроблення міждержавних стандартів. – Чинний від 01.04.96.

6. ДСТУ 3772-98. Оригінали для поліграфічного відтворення: Загальні технічні вимоги.

7. ДСТУ 3814-98. Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг. – К. 4 с.

8. ДСТУ 1.6-97 ДССУ. Порядок державної реєстрації галузевих стандартів, стандартів науково-технічних та інженерних товариств і спілок. – Чинний від 01.10.93.

9. Інструкція про порядок присвоєння Міжнародного стандартного номера книги в Україні. – К.: Книжкова палата України, 2007. - 15 с.

10. Про видавничу справу: Закон України від 5.06.97. № 318/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1997. - №28. – С. 3-17.

11. Про стандартизацію: Закон України від 17.05. 2001. №2408-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №31. – Ст. 145. – С. 618-625.

12. ГСТУ 29.1-97. Журнали. Поліграфічне виконання. загальні технічні вимоги.

13. ГСТУ 29.2-97. Підручники та навчальні посібники для загальноосвітніх шкіл та інших типів середніх навчальних закладів. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

14. ГСТУ 29.3-2000 Газети. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

15. ГСТУ 29.4-2001. Обкладинки та палітурки. Типи

16. ГСТУ 29.5-2001. Видання книжкові. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

17. ГСТУ 29.6-2002. Видання для дітей. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

18. ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів: Терміни та визначення.

19. ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття:Терміни та визначення.

20. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: структура і правила оформлення

21. ДСТУ 3146-95. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихові позначки EAN/ Вимоги до побудови.

22. ДСТУ 3359-96. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Якість друку штрих кодових позначок. Загальні технічні вимоги та методи контролю.

23. ДСТУ3582-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі: Загальні вимоги та правила. 26 с.

24. Стандарти, які готуються до введення в дію

25. ДСТУ -03. Видання. Вихідні відомості.

26. ДСТУ Інформація та документація. Видання інформаційні: Загальні вимоги.

27. ДСТУ Інформація до документація. Реферат і анотація: Загальні вимоги.

28. ДСТУ. Видання. Міжнародна стандартна нумерація нотних видань. Знайти: ДСТУ 2068—92 Вироби з паперу та картону. Технологія. Терміни та визначення.

29. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 [Електронний ресурс]. - [Чинний 2007-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 78 с. – (Державний стандарт України). – Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/aspiranty2010/DCTU712006bibl.doc

 

Голова фахової атестаційної комісії_____________ Н.В. Романюк

(підпис) (прізвище та ініціали)


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 562 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.