Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

МЕРЗІМДІК ДЕПОЗИТ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМШАРТ
 

Алматы қ. «__» 20__ж.

 

«_________________________» АҚ, бұдан әрі «Банк» деп аталады, оның атынан Жарғы және Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Бас лицензиясы негізінде әрекет ететін, Басқарма Төрағасы бір жақтан және азамат(ша) бұдан әрі «Депозитші» деп аталады, (аты-жөні)

екінші жақтан, төмендегі мәселелер жөнінде осы Келісімшартты жасады:

1.1. Депозитші

(санмен) (жазбаша)

теңге ақша сомасын Банктегі № депозиттік шотқа депозиттік сома түскен күннен бастап есептелетін депозит күніне орналастырылады, ал Банк көрсетілген мерзім өткенде Депозитшіге № депозиттік шоттағы барлық ақша сомасын қайтарады және ол бойынша сыйақы төлейді.

1.2. Депозитші депозиттік шотқа ақшаны Депозитшіге немесе үшінші тұлғаның басқа банктік шотынан аудару арқылы, қолма – қол, сондай – ақ қолма – қол емес түрде енгізуіне болады.

1.3. Банк депозит орналастырылған мерзім аралығында депозит бойынша жылдық пайыз мөлшерлемеде сыйақы есептейді. Пайызды есептеген кезде бір жыл 360 күнге тең деп алынады.

2.1. Банк Депозитшінің депозитке орналастырылған ақшасын «Алматы халықаралық сақтандыру тобы» компаниясында сақтандыруды, Депозитшінің сеніп тапсырған ақшасын, депозит құпиясын және Депозитші мен оның жүзеге асыратын операциялары туралы мәліметтерді құпия сақтауды қамтамасыз етеді.

2.2. Депозитші осы Келісімшартта келісілген мерзім ішінде көрсетілген депозит сомасын талап етпейді. Осы Келісімшартта Депозитшінің жазбаша өтініші бойынша тоқтату кезінде Келісімшартты бекіту күнінен бастап отыз күнтізбелік күн өткенге дейін сыйақы төленбейді.

2.3. Осы келісімшартты Банк тарапынан мерзімінен бұрын тоқтату кезінде осы Келісімшарттың 1.1. – тармағында көрсетілген депозит мерзімі өткенгше дейін депозит бойынша сыйақы оны нақты орналастыру мерзіміне сәйкес төленеді.

3.1. Депозит мерзімі аяқталғаннан кейін Банк Депозитшіге депозиттік шоттағы ақша сомасы мен есептелген сыйақыны төлейді.

3.2. Депозиттік шоттағы ақша сомасын және оған есептелген сыйақыны Банк Депозитшінің өкіміне сәйкес шоттан алынған ақша сомасын ұстап қалу, сондай –ақ Банк пен Депозитшінің арасында бекітілген басқа да келісімшарт жағдайларына сәйкес Банктің өкімді орындауы есебінен төлейді.

Есепшот бойынша есеп айырысу операцияларын тоқтату немесе есепшоттағы ақшаны қамауға алу кезінде Банк сыйақыны есетемейді және төлемейді.

3.3. Осы Келісімшарттың 1.1. – тармағында көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін депозитші келесілерді талап етуге құқылы:

а) депозит сомасын және оған есептелген сыйақыны;

б) Банк жағдайларына сәйкес Келісімшартқа қайта отырады.

Егер депозитші осы Келісімшарт аяталғанға дейін депозит сомасын және оған есетелген сыйақыны талап етпесе және Келісімшартқа қайта отырмаса, онда талап етілмейтін депозит сомасына және оған есептелген сыйақыға талап ету депозиті бойынша төленеді.

3.4. Осы келісімшартқа қол қойылған және әрбір Тарапқа берген.

 

Тараптардың заңды мекен – жайлары

 

Банк Депозитші

 


1 Куанова Г. А. Депозиты в банковской системе Казахстана. // Саясат 2010.-№6-7.-с.63-68.

1. 2 Кузгибекова С.Б. Критерии управления банковскими ресурсами // Банки Казахстана Журнал – А.: №12. 2004г. 17 – 19 стр.

 

4 Жакыпова Ф. П. Развитие депозитного рынка в РК: Основные тенденции и перспективы // Вестник КазГУ.2000.-№2.-с. 148.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 656 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.