Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Дәби уку 1 класс Г.М. Сафиуллина М.Я Гарифуллина Ф.Ф.Хәсәнова “Перспектива” 26 дәрес
  Әкиятләр.     ШУУГ:мәгънә барлыкка китерү (“Минем өчен моның нинди мәгънәсе һәм әһәмияте бар?”-дигән сорау кую КУУГ:логик фикер йөртү осталыгы ТБУУГ:тәҗрибә куллану аша нәтиҗә чыгару РУУГ:алдагы дәресләрдә үзләштергән белемнәргә таянып, дәреслектән яңа информацияне таба белергә күнектерү 10.02    
  Санамышлар   ТБУУГ:тәкъдим ителгән план нигезендә телдән аңлатма төзү РУУГ:үтәлгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү, уңышлылыгына бәя бирү КУУГ:фикерне әйтә белү ШУУГ:башкаларга зыян салмау 13.02    
Табышмаклар ТБУУГ:логик фикерләү чылбырын төзү ШУУГ:сәламәт һәм имин яшәү рәвешенә ихтыяҗ тудыру РУУГ:үз-үзеңне ихтыяр буенча көйләү һәм хикәянең аермасын аңларга. 24.02    
Эндәшләр   ТБУУГ:төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру РУУГ:көч һәм энергия туплау, конфликтларны һәм каршылыкларны чишү максатында ихтыяр көчен үстерү ШУУГ:үз фикереңне әйтә белү КУУГ:күршең белән хезмәттәшлек итү 27.03    
Тизәйткечләр ШУУГ:”Минем өчен уку нинди мәгънәгә ия?” соравына җавап бирә белү КУУГ:иптәшеңнең үз-үзен тотышы белән идарә итү РУУГ:укучының белергә тиешле күнекмәләрен билгеләү ТБУУГ:материаль объектлар (фишкалар) кулланып биремнәр үтәү 3.03    
М.Галиев. Кайтаваз. ШУУГ:”Минем өчен уку нинди мәгънәгә ия?” соравына җавап бирә белү КУУГ:иптәшеңнең үз-үзен тотышы белән идарә итү РУУГ:укучының белергә тиешле күнекмәләрен билгеләү ТБУУГ:материаль объектлар (фишкалар) кулланып биремнәр үтәү 6.03    
Сүз эчендә сүз. Ш.Галиев. Чагу. Таяк. ТБУУГ:кирәкле информа-цияләрне дәреслектән таба белү ШУУГ:дәреслек геройларына, күршеңә ярдәм итүдә танып белү инициативасын күрсәтү РУУГ:тормыш тәҗрибәсен куллану КУУГ:тыңлаучыларга аңлаешлы сөйләм төзү 10.03    
Сүз сыйфатлары. Авазлар охшашлыгы. Р.Корбан. Көчек. Яңгыр яуганда. ТБУУГ:мәгълүмат җиткерүче символларны уку РУУГ:дәрестә өйрәнелгән материалның фәнне өйрәнүдәге, тормыштагы әһәмиятен ачыклау КУУГ:фикер йөртеп сөйләм төзү ШУУГ:үз мөмкинлекләреңне бәяләү, тормыш тәҗрибәсен куллану 13.03    
  Л.Лерон ―Бутамышлар Илендә. Сабантуй Галәмәтләре.   ТБУУГ:тормыш тәҗрибәсен кулланып, ситуациянең моделе буенча текст төзү КУУГ:фикер йөртеп сөйләм төзү, күршең белән хезмәттәшлек итү РУУГ:үз эшчәнлегеңне контрольгә алу, биремне үтәүнең дөреслеген тикшерү ШУУГ:дәреслек геройларына, күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасын күрсәтү 17.03  
Чылбыр әкият. Аю белҽн өч кыз(Татар халык әкияте) ШУУГ:дәрестә үзенең белем һәм күнекмәләрен куллану ТБУУГ:тәкъдим ителгән план ярдәмендә предмет, күренешләрне сурәтләү РУУГ:дәрестә өйрәнелгән материалның фәнне өйрәнүдәге, тормыштагы әһәмиятен ачыклау КУУГ:класс белән эшләгәндә классташлар фикерен исәпкә алып эш итү, күршең белән хезмәттәшлек итү 20.03    
Чылбыр әкият. ―Бияләй(Украин халык әкияте) КУУГ:үз фикереңне берничә җөмлә белән белдерү ТБУУГ:анализ, гомумиләштерү нигезендә нәтиҗә чыгару РУУГ:эшне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау ШУУГ:иҗади эшчәнлеккә омтылыш булдыру 3.04    
Яңгыравык шигырьләр Р.Бәшәр. Авылга кайту. Бал корты. Авазлар. Ф.Яруллин. Черкиләр җыры.   ШУУГ:мәгънә барлыкка китерү (“Минем өчен моның нинди мәгънәсе һәм әһәмияте бар?”-дигән сорау кую КУУГ:логик фикер йөртү осталыгы ТБУУГ:тәҗрибә куллану аша нәтиҗә чыгару РУУГ:алдагы дәресләрдә үзләштергән белемнәргә таянып, дәреслектән яңа информацияне таба белергә күнектерү 7.04    
Э.Шәрифуллина. Бәйрәм ашы - кара-каршы.   ТБУУГ:тәкъдим ителгән план нигезендә телдән аңлатма төзү РУУГ:үтәлгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү, уңышлылыгына бәя бирү КУУГ:фикерне әйтә белү ШУУГ:башкаларга зыян салмау 10.04    
Х.Халиков шигырьләре.   ТБУУГ:логик фикерләү чылбырын төзү ШУУГ:сәламәт һәм имин яшәү рәвешенә ихтыяҗ тудыру РУУГ:үз-үзеңне ихтыяр буенча көйләү һәм хикәянең аермасын аңларга. 14.04    
Кызлар һәм малайлар турында.Р.Миңнуллин. Үзебез генә калгач. Ш.Галиев Шауламагыз, әти йоклый.   ТБУУГ:төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру РУУГ:көч һәм энергия туплау, конфликтларны һәм каршылыкларны чишү максатында ихтыяр көчен үстерү ШУУГ:үз фикереңне әйтә белү КУУГ:күршең белән хезмәттәшлек итү 17.04  
Санамыш, тизәйткеч, үртәвеч.   ШУУГ:”Минем өчен уку нинди мәгънәгә ия?” соравына җавап бирә белү КУУГ:иптәшеңнең үз-үзен тотышы белән идарә итү РУУГ:укучының белергә тиешле күнекмәләрен билгеләү ТБУУГ:материаль объектлар (фишкалар) кулланып биремнәр үтәү 21.04  
Шигырьдә юмор хисе.   ШУУГ:”Минем өчен уку нинди мәгънәгә ия?” соравына җавап бирә белү КУУГ:иптәшеңнең үз-үзен тотышы белән идарә итү РУУГ:укучының белергә тиешле күнекмәләрен билгеләү ТБУУГ:материаль объектлар (фишкалар) кулланып биремнәр үтәү 24.04  
Язучы фантазиясе. Р.Ку туй.Төнге әкият. Р.Миң нуллин. Шүрәлесез урман.   ТБУУГ:кирәкле информа-цияләрне дәреслектән таба белү ШУУГ:дәреслек геройларына, күршеңә ярдәм итүдә танып белү инициативасын күрсәтү РУУГ:тормыш тәҗрибәсен куллану КУУГ:тыңлаучыларга аңлаешлы сөйләм төзү 28.04  
Дөньяны кем ничек Күрә.Р.Хисмәтуллин Хәерле иртә. Х.Халиков Әгәр күрә белсәгез.   ТБУУГ:мәгълүмат җиткерүче символларны уку РУУГ:дәрестә өйрәнелгән материалның фәнне өйрәнүдәге, тормыштагы әһәмиятен ачыклау КУУГ:фикер йөртеп сөйләм төзү ШУУГ:үз мөмкинлекләреңне бәяләү, тормыш тәҗрибәсен куллану 1.05  
Шагыйрь нәрсә күрә һәм нәрсә ишетә. Р.Вәлиева―Кыңгырау чәчәк.   ТБУУГ:тормыш тәҗрибәсен кулланып, ситуациянең моделе буенча текст төзү КУУГ:фикер йөртеп сөйләм төзү, күршең белән хезмәттәшлек итү РУУГ:үз эшчәнлегеңне контрольгә алу, биремне үтәүнең дөреслеген тикшерү ШУУГ:дәреслек геройларына, күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасын күрсәтү 5.05  
Шагыйрь нәрсә күрә һәм нәрсә ишетә. Х.Халиков шигырьләре.   ШУУГ:дәрестә үзенең белем һәм күнекмәләрен куллану ТБУУГ:тәкъдим ителгән план ярдәмендә предмет, күренешләрне сурәтләү РУУГ:дәрестә өйрәнелгән материалның фәнне өйрәнүдәге, тормыштагы әһәмиятен ачыклау КУУГ:класс белән эшләгәндә классташлар фикерен исәпкә алып эш итү, күршең белән хезмәттәшлек итү 8.05  
Такмазалар, уйдырмалар, әкиятләр.   КУУГ:үз фикереңне берничә җөмлә белән белдерү ТБУУГ:анализ, гомумиләштерү нигезендә нәтиҗә чыгару РУУГ:эшне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау ШУУГ:иҗади эшчәнлеккә омтылыш булдыру 12.05  
Бишек җырлары   ТБУУГ:мәгълүмат җиткерүче символларны уку РУУГ:дәрестә өйрәнелгән материалның фәнне өйрәнүдәге, тормыштагы әһәмиятен ачыклау КУУГ:фикер йөртеп сөйләм төзү ШУУГ:үз мөмкинлекләреңне бәяләү, тормыш тәҗрибәсен куллану 15.05  
М.Әгъләмов ―Килсен безгә әкият   ТБУУГ:тормыш тәҗрибәсен кулланып, ситуациянең моделе буенча текст төзү КУУГ:фикер йөртеп сөйләм төзү, күршең белән хезмәттәшлек итү РУУГ:үз эшчәнлегеңне контрольгә алу, биремне үтәүнең дөреслеген тикшерү ШУУГ:дәреслек геройларына, күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасын күрсәтү 19.05  
Рәссам нәрсә күрә. Х.Туфан ―Юкмыш бабай әкияте   ШУУГ:дәрестә үзенең белем һәм күнекмәләрен куллану ТБУУГ:тәкъдим ителгән план ярдәмендә предмет, күренешләрне сурәтләү РУУГ:дәрестә өйрәнелгән материалның фәнне өйрәнүдәге, тормыштагы әһәмиятен ачыклау КУУГ:класс белән эшләгәндә классташлар фикерен исәпкә алып эш итү, күршең белән хезмәттәшлек итү 22.05  
Рифмалашкан сүзләр.   КУУГ:үз фикереңне берничә җөмлә белән белдерү ТБУУГ:анализ, гомумиләштерү нигезендә нәтиҗә чыгару РУУГ:эшне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау ШУУГ:иҗади эшчәнлеккә омтылыш булдыру 26.05    

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2095 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.