Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тема 13.Адміністративно-правові засади державного управління економікою
Питання для обговорення::

І Необхідність і завдання державного управління економікою .Структура економіки.

3. Система центральних і місцевих органів управління економікою, їх основні завдання.

4.Правове регулювання регіонального розвитку.

5. Державний антимонопольний контроль.

6..Державна антидемпінгова діяльність та підтримка вітчизняного товаровиробника

7...Правове регулювання ціноутворення .

8.Адміністративний примус в економіці( адміністративна відповідальність та економічні санкції)

Схеми:

І. Система центральних органів управління економікою в Україні.

2. Місцеві органи управління економікою України.

3. Форми державного управління економікою України на сучасному етапі.

 

Література:

 

1. Кізіма Н.В. Економічні санкції, передбачені законодавством України, та їх родова належність. \\Право України. – 2002.- № 6. – С.132-136.

2. Капутник К. Боголюбова Н. Проведення судово-економічних експертиз у справах, пов”язаних з легалізацією (відмиванням) грошових коштів та майна, отриманного злочинним шляхом \\Право України. – 2005. - № 8. – С.63-66.

3. Листовецький А. Необхідність, межі та критерії доцільності державного регулювання підприємницької діяльності \\ ПГП. – 2002. -№ 8. – С. 73.

4. Манжула А. Леонідова О. Адміністративно-правові аспекти соціально-економічного розвитку регіону \\ПГіП. – 2005. - №7.

5. Ноздрачев А.Ф. Содержание института административно-правового регулирования экономических отношений. \\ Государство и право. -1999. -№10. – С. 15.

6. Поєдинок В. Статус країни з ринковою економікою: правовий аспект.\ Юридичний вісник України.- 2006. - №9

7. Сафонов І. Правові проблеми державної підтримки сільськогосподарських виробників \\ Право України. – 2005. - № 6. – С.54-57

8. Осика С. Розвиток антидемпінгового законодавства після Уругвайського раунду \\ Право України. – 2005. - № 9. – С.120 -122.

9. Осика С. Порушення та проведення антидемпінгового розслідування \\Право України. – 2005. -№7. – С. 34 – 37.

10. Сафонов І. Удосконалення правового регулювання цін і ціноутворення – важливий захід державної підтримки аграрних товаровиробників \\Право України. -2005. -№9. – С.50-53.

11. Венгер В.Економіко-правові аспекти державного регулювання цін на продукцію суб,єктів природніх монополій \\ ПГП. – 2005. - №2.

12. Чорна Л. Теоретичні засади механізму державного регулювання роздрібних цін \\ПГП. – 2005. - №4.

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення.(гл.8-12)

14. Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального розвитку України: ЗУ від 23.03.2000р

15. Про закупівлю товарів,робіт і послуг за державні кошти: ЗУ від 22.02.2000р із змінами

16. Про управління об,єктами державної власності:ЗУ від 21 вересня2006р

17. Про ціни і ціноутворення: закон України від3 грудня 1990 р із змінами

18. Рішення Конституційного Суду України від10 лютого 2000 р щодо відповідності Конституції України ст 9 ЗУ « Про ціни і ціноутворення»

19. Про житлово-комунальні послуги:Закон України від 20.07. 2005 р

20. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін(тарифів) Постанова КМУ від25 грудня1996 р із змінами

21. Типове положення про управління економіки областної,Київської та Севастопольської держадміністрацій: затв.Постановою КМУ від 12.01.1996 р із змін.

22. Типове положення про управління економіки райдержадміністрації: завт. Постановою КМУ від 8.о6.1996р

23. Про затвердження Інструкції про порядок застосування економічних та фінансових санкцій органами державного контролю за цінами: наказ МЕ та МФ України від 3 грудня2001 р №298\519( МЮ – 18 грудня 2001 р №1047\6238

24. Про запровадження мінімальних цін на вітчизняну та імпортну горілку та лікеро-горілчані вироби:Постанова КМУ від 21.12.2001р

25. Про заходи щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру та цукрових буряків:постанова КМУ від 20.02.2006р №171( квота на поставки цукру на внутрішній ринок та за межі України,про мінімальні ціни на цукрові буряки)

 

ЗАВДАННЯ 1

Визначте державний орган до якого слід звернутися з інформаційним запитом щодо:

1.Встановлення квот на вирощення та переробку цукрового буряку .

2.Про встановлення фіксованих цін на цукор

3.Про підвищення ціни на хліб

4.Про методику визначення монопольної ціни

5.Про перелік підприємств ,які не підлягають приватизації.

В які строки повинна бути надана відповідь.

 

ЗАВДАННЯ 2

Кваліфікуйте дії щодо :

1.Недобросовісного копіювання фірмових етикеток на джинсових виробах

2.Продаж відеокасет з фільмами без контрольних марок

3.Заяву трьох директорів ринків міста до міської Ради щодо заборони проведення в міському палаці ярмарку з метою недопущення на ринок продавців з інших міст.

4. Заборону міськвиконкомом розміщення нового магазину з продажу продовольчих товарів на одній із центральних вулиць міста з мотивів достатньої кількості об’єктів торгівлі.

ЗАВДАННЯ 3

 

 

1.Розкрийте зміст понять „директивне планування, індикативне планування ,деномонополізація економіки, депресивна територія, компетенція органу виконавчої влади дискреційні повноваження органу виконавчої влади”

 

ЗАВДАННЯ 4

.

 

1.Чи має право Верховна Рада Україна своїми правовими актами безпосередньо регулювати питання встановлення чи змін цін.

 

2.Які повноваження в галузі ціноутворення має Кабінет Міністрів України.

 

3.Які повноваження має облдержадміністрація в галузі ціноутворення та якими правовими актами вони встановлюються( щодо встановлення фіксованих та граничних рівнів цін та торговельних надбавок)

 

4.Якими повноваженнями в галузі ціноутворення наділяються місцеві Ради відповідно до ст..28 закону ”Про місцеве самоврядування” та закону „ Про житлово-комунальні послуги”

 

.

.

ТЕСТ

 

1. Який орган державної виконавчої влади визначає перелік продукції на яку затверджуються державні фіксовані або регульовані ціни або тарифи:А-Кабінет міністрів України

Б-Міністерство економіки України

В-Антимонопольний комітет України

 

2.Який орган державної виконавчої влади затверджує державні фіксовані або регульовані ціни або тарифи

КМУ

А-Міністерство економіки України

Б- будь яке міністерство

В-Антимонопольний комітет

 

3.В чому полягає відмінність вільних цін від фіксованих і регульованих?

 

4.Контроль за додержанням державної дисципліни цін при встановленні державних фіксованих та регульованих здійснює:

а-Антимонопольний комітет

б-Державна податкова служба

в-Громадські організації

г-Державна інспекція з контролю за цінами

д-Міськвиконком

 

5Ціни і тарифи, затверджені з порушенням закону України „Про ціни і ціноутворення” скасовуються

а-облдержадміністрацією

б-міськвиконкомом

в-антимонопольним комітетом

г-комітетом цін при Кабінеті Міністрів України

 

6.Необгрунтовано одержана підприємством сума виручки, в результаті порушення державної дисципліни цін

а-підлягає вилученню до бюджету

б-повертається споживачам

 

7.До порушника державної дисципліни цін застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу в сумі:

а-двократного розміру необґрунтовано одержаної суми виручки

б-трикратного розміру необґрунтовано одержаної суми виручки

 

8.Рішення про застосування економічних або фінансових санкцій приймаються

а- органами захисту прав споживачів

б-контрольно-ревізійною службою

в-податковою службою

г-інспекцією з контролю за цінами

 

ЗАДАЧА

Державна інспекція по контролю за цінами в Запорізькій області при перевірці магазину приватної форми власності встановила застосування цін на горілку та горілчані вироби нижчі від мінімальних на порушення закону України „ Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим. . .алкогольними напоями та тютюновими виробами (№481\95). та Постанови КМУ „Про запровадження мінімальних цін на вітчизняні та імпортні горілку і лікеро-горілчані вироби” від 21.12.2001р

За результатами перевірки на підставі ч 6 ст.17 закону №481\95 та ст.. 14 закону України „ Про ціни і ціноутворення”, Інструкції „Про порядок застосування економічних та фінансових санкцій органами державного контролю за цінами, інспекцією було прийнято рішення про застосування штрафу в розмірі 200 відсотків вартості отриманої партії товару та стягнення його в доход бюджету .

Відповідач санкції не сплатив бо на його думку , сума штрафу була завищена. . Інспекція подала позов до суду. Вирішіть справу.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 340 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.