Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Поняття законності в державному управління та державно-правовий механізм її забезпечення
2 Проблеми адміністративного судочинства в Україні.

 

 

Література та правові акти:

1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р.

2. Конституція України, ст..8

3. Лист ВСУ від 25.01.2006 р(критерії оцінювання розумності строку розгляду справ це складність справи, поведінка заявника та органів державної влади,насамперед – суду.

4. Рішення Конституційного Суду України від 1.12.2004 р (право –не лише закон,а й інші соціальні регулятори:мораль,традиції,звичаї,всі елементи права об,єднає якість справедлиості

5. Адміністративна юстиція: зарубіжний досвід і пропозиції для України. \Автори – упорядники І.Коліушко, Р. Куйбіда. – К., 2003.

6. Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.Н. Козырина и М.А.Штатиной. – М.,2003. – С.397.

7. Андрощук С. Принцип верховенства права: визначення, співвідношення із суміжними поняттями, особливості законодавчого закріплення і реалізації\\ Юридичний журнал. – 2005. - № 11. – С.74

8. Городовенко В. Значення принципу верховенства права при здійсненні правосуддя\\Юридична Україна. – 2005. - №12. – С.4 (не буде колізії стст 8 та 129 Конституції за якою судді підкоряються лише закону, якщо суд « підправить закон» щодо конкретної ситуації відповідно до законів права: справедливості,добросовісності та розумностіРомовська З.В.Рішення Судової палати Верховного Суду України: погляд науковця і громадянина\\Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 12. – С.7.

9. Грасхоф К. Принцип верховенства права в конституційному судочинстві.\\ Вісник КСУ. – 2000. - №4. – С.33(судова практика може спиратися тільки на норму права,а не на міркування доцільності, економії або моралі.Але закони потребують інтерпретації наприклад: добрі звичаї, довіра Суддя повинен знаходити визнані та приписані йому верховенством права інтерпретаційні правила.)

10. Кундельська С.Верховенство права у законодавстві України6 онтологічні статуси \\Право України. – 2006. - №12. – С.117 (аналіз законодавства,де зустрічається цей термін)

11. Коліушко І. Адміністративні суди: для захисту прав людини чи інтересів держави?\\ПУ. – 2007. - №3. – С.3-8

12. Погребняк С. Справедливість змісту нормативно-правових актів як умова їх правомірності \\ Вісник АПН У .- -2005. - №2. – С.48.

13. Рабінович П. Сучасне європейське право розуміння.\\Право України.-2006.-№3.-С.4-7;

14. Рабинович П. Інтерпретація верховенства права Конституційним Судом України(доктринальний коментар)\\Право України. – 2006. - №11. – С.27 ( спільне та відмінне у право розумінні Євро суду і КСУ.Зміст поняття „верховенство” Євросуд розкриває у майже 15 ознаках сформованих у конкретних Рішеннях Окремі ознаки є в Рішеннях КСУ: див від 22 вересня 2005 р „Про користування зем.ділянками” згадується про принцип „поваги і непорушності прав та свобод людини, справедливості, про вимогу визначеності якості і не двозначності правової норми.”Див. Вісник Конституційного Суду України. – 2005. - №9.

15. Рабинович П. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького суду.\\Юридичний вісник. – 2005. – 3-9 грудня(№48)(право- це реальні можливості задоволення потреб людини і суспільства . . .)

16. Аверьянов В., Лук’янець Д.,Педько Ю. Кодекс Адміністративного судочинства України: необхідність і шляхи усунення концептуально-понятійних вад.\\Право України.-2006.-№3.-С.7-12;

17. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: Учебное пособие. – Х.:Одиссей,2006. – 352с

18. Стефаник В.С.Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції та інших законів. \\Право України. – 2002. -№2

19. Селиванов В. Нетотожність права і закону( методологічний аспект)\\ Право України. – 2005. - № 5. – С.7(Рим6 закони потрібно приводити в соответствие з правом

20. Шишкін В. Завдання адміністративного судочинства. \\ Право України. – 2005. - №11. –С.11 – 14.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 312 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.