Лекции.Орг

Поиск:


ЗГ на рівні підприємства
Зв’язки з громадськістю

Поняття «ЗГ», предмет і основні завдання дисципліни. Причини виникнення.

Структура ЗГ, класифікація.

Інструменти.

ЗГ в Україні.

ЗГ на держаному рівні.

ЗГ на рівні підприємства.

Зв'язки з громадськістю (англ. public relations, PR) — мистецтво досягнення взаємопорозуміння та згоди між людьми, соціальними групами, класами, націями, державами на основі цілеспрямованого формування громадської думки та управління нею.

Абревіатура "пі-ар" (PR) походить від англійського вираження public relations. Цей термін уперше спожив президент США Т. Джефферсон в 1807 р. в "Зверненні до конгресу", а в широкий оборот він був введений американським журналістом А. Л. Ли в 1904 р..

 

Зв’язки з громадськістю – це невід’ємна частина сучасної управлінської діяльності.

Зв’язки з громадськістю як наука виникла і розвивається на стику соціальної психології, логіки, менеджменту і маркетингу, її основна мета – забезпечити формування громадської думки та управління нею за допомогою використання сучасних систем масової комунікації та заходів масової інформації – преси, радіо, телебачення, зв’язку а також безпосередніх контактів з громадськістю, з цільовою аудиторією, партнерами, споживачами, клієнтами.

Основними завданнями дисципліни «Зв’язки з громадськістю» (паблік рілейшнз) є:

- вироблення науково обґрунтованої інформаційної політики, її стратегії і тактики;

- вивчення цільової аудиторії, партнерів, клієнтів та споживачів;

- аналіз конкретних ситуацій при формуванні і здійснені маркетингової діяльності;

- вивчення, аналіз, формування та оцінка громадської думки, настроїв і реакції населення на діяльність та інформацію фірми (організації);

- підготовка аналітичних даних для прийняття рішень;

- організація і проведення активних акцій, ПР – компаній, ділових зустріч, конференцій, виставок, презентацій з використанням засобів масової інформації;

- продукування і тиражування інформації при виконанні інформаційної та пропагандистської, рекламної роботи;

- здійснення консалтингу з питань організації та налагодженню відносин з громадськістю (цільовою аудиторією);

- розробка концептуальних моделей співробітництва та соціального партнерства, програм, акцій і компаній зв’язків з громадськістю.

Предметом зв’язків з громадськістю як навчальної дисципліни є сутність системи зв’язків організації з цільовою аудиторією, вивчення методів діяльності по формуванню і управлінню громадською думкою в інтересах організації і громадськості.

 

Для майбутніх фахівців усіх галузей економічної діяльності найважливішим завданням мусить бути вміння наводити містки між молодим підприємницьким поколінням та іншою частиною населення, у подоланні недовіри, заздрості, обіди і ворожнечі, в допомозі суспільству, індивідові і соціальним групам навчитися правильно відрізняти цивілізований бізнес від дикого, який досягає успіху завдяки омані, насильству, крадіжкам, а не ретельній праці, таланту, умінню творити добро на користь людині і суспільству.

 

Студентові, який вивчає зв’язки з громадськістю, важливо зрозуміти і засвоїти, що паблік рілейшнз –це,

 

- по-перше, теоретична і аналітична праця з наступним наданням послуг для керівництва вищої ланки і,

- по-друге, практична робота з організації та оцінюванню двостороннього потоку інформації з широким використанням сучасних комунікаційних систем, матеріально-технічних засобів, спеціальних форм і методів інформаційного, освітнього, виховного впливу на масову свідомість і поведінку людей соціальних груп, інститутів.

 

Організації (підприємства) створюють і підтримують зв'язки з громадськістю: споживачами, службовцями, конкурентами, урядами, акціонерами і кредиторами, місцевим населенням /населенням країни/ міжнародною спільнотою. Кожна з таких груп може бути визначена як громадськість певної організації (підприємства). Для управління відносинами з громадськістю використовують процес, який визначається як зв'язки з громадськістю.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 468 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.