Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ПР№1-ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ СВІТЛОВОДИ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До практичних робіт з дисципліни

"Проектування комп’ютерних мереж"

для студентів спеціальностей 7.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі" та 7.05010203 "Спеціалізовані комп’ютерні системи" всіх форм навчання

 

 


Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Проектування комп’ютерних мереж" для студентів спеціальностей 7.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі" та 7.05010203 "Спеціалізовані комп’ютерні системи" всіх форм навчання / Укл. Г.Г. Киричек, М.П. Проскурін, С.Ю. Скрупський, Щекотіхін О.В. -Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 13?с.

 

 

Укладачі: Г.Г. Киричек, к.т.н., доцент

М.П. Проскурін, к.т.н., доцент

С.Ю. Скрупський, к.т.н., ст. викладач

Щекотіхін О.В., к.т.н., доцент

 

Рецензент: О.І. Вершина, д.ф., доцент

 

Відповідальний

за випуск: С.Ю. Скрупський, д.ф., ст. викладач

 

 

Затверджено:

на засіданні кафедри

"Комп’ютерні системи та мережі"

Протокол № __ від _______2014 р.

ЗМІСТ

ВСТУП

Практична робота №1 ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ СВІТЛОВОДИ

Завдання для розрахунку....................................................................

Практична робота №2 вОЛОКОННО-ОПТИЧНІ КАБЕЛІ.......

Завдання для розрахунку....................................................................

Практична робота №3 НЕРОЗНІМНІ З`ЄДНАННЯ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН

Завдання для розрахунку....................................................................

Практична робота №4 ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ РОЗГАЛУЖУВАЧІ

Завдання для розрахунку....................................................................

Практична робота №5 дЖЕРЕЛА ВИПРОМІНЮВАННЯ. ПЕРЕДАВАЛЬНІ ОПТОЕЛЕКТРОННІ МОДУЛІ

Завдання для розрахунку....................................................................

Практична робота №6 ФОТОПРИЙМАЧІ. ПРИЙМАЛЬНІ ОПТОЕЛЕКТРОННІ МОДУЛІ

Завдання для розрахунку....................................................................

Практична робота №7 ОПТИЧНІ ТЕСТЕРИ. вИМІРЮВАННЯ ЗАГАСАННЯ

Завдання для розрахунку....................................................................

Практична робота № 8 ОПТИЧНІ МУЛЬТИСЕРВІСНІ МЕРЕЖІ ТИПУ PON

Завдання для розрахунку....................................................................

Практична робота № 9 БЕЗДРОТОВІ КАНАЛИ ЗВ`ЯЗКУ

Завдання для розрахунку....................................................................

ЛІТЕРАТУРА

 

ВСТУП

Основна мета методичних вказівок до практичних робіт (ПР) - ознайомлення з найбільш важливими питаннями, які пов’язані з фізичними особливостями використовуємих оптичних явищ, елементної бази для розробки і підходів до кодування сигналів при проектуванні комп`ютерних мереж (ПКМ) на основі волоконно-оптичних ліній/систем зв`язку (ВОЛ/СЗ) і передачі інформації (ВОСПІ), а також їх експлуатації. ПР повинні надати студентам уяву про основні фізичні властивості, особливості і характеристики ВОСЗ, ВОСПІ склад обладнання і його основні параметри, відповісти на пов’язані з ними питання, допомогти засвоїти їм отримані знання та вміння під час безпосереднього їх проведення.

Під час виконання ПР студент повинен:

- знати сутність ПР і зміст роботи;

- виконати ПР та відповісти на контрольні запитання;

- зробити розрахунки (згідно варіанту) і висновки;

- оформити і захистити звіт.

ПР№1-ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ СВІТЛОВОДИ

МЕТА ПР. Метою ПР №1 є ознайомлення з основою теоретичних відомостей про волоконно-оптичні світловоди (ВОС), принципом поширення в них оптичного випромінювання, вивчення основних типів ВОС в залежності від профілю показника заломлення, озна-йомлення з їх конструкціїю, геометричними особливостями та основ-ними характеристиками і закріплення їх у ході практичних занять.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 337 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.