Лекции.Орг

Поиск:
про стажування курсанта ___-го курсу
______________________________________________________

(назва ВНЗ, підрозділ та посада, на якій проводиться практична підготовка (практика))

______________________________________________________

(прізвище, ім`я по-батькові)

У ньому містяться:

назва підрозділу, його коротка характеристика;

підсумки виконання програми практики та індивідуального завдання кафедри (що конкретно зроблено, вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично);

думки про організацію та результати практичної підготовки (практики);

висновки щодо позитивних моментів організації та проходження практики;

труднощі і недоліки, які були за період проходження практичної підготовки, прогалини у знаннях, отриманих під час навчання;

пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та покращання організації практики у підрозділах ДСНС України.

(Обсяг – до 10 сторінок)

Зауваження викладачів та осіб, які перевіряють хід практичної підготовки (практики)

__________________________________________________________

Склав:

Курсант ________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініциали)

„____” _______________ 200__р.

Начальник підрозділу ДСНС

____________________ ______________ _______________________

(спеціальне звання) (підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток 4

 

ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ № ________

 

Курсант_________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові)

є стажистом на посаді__________________________________________

(посада, підрозділ)

М.П.

 

Начальник ______________________

(назва підрозділу)

_______________________ ___________ ____________________

( спеціальне звання ) ( підпис) (ініціали, прізвище)

«__» ___________200 __ року

 

Дійсний до „ „ 200 __ року

при пред`явленні посвідчення _________________ ______________

(особистий підпис) (ПІБ)

 

 

 

 


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 316 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.