Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћета та завданн€ стажуванн€
«атверджую

–ектор нац≥онального ун≥верситету цив≥льного захисту ”крањни

генерал-лейтенант служби цив≥льного захисту

¬.ѕ —адковий

Ђ___ї______________ 201__ р.

 

 

ѕ–ќ√–јћј

стажуванн€ курсант≥в та студент≥в V курсу Ќац≥онального ун≥верситету цив≥льного захисту на посад≥ ≥нженера оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту ƒ—Ќ— ”крањни або на посад≥ начальника п≥дрозд≥лу пост≥йноњ готовност≥ до авар≥йно-р€тувальних д≥й

ќрган≥зац≥йн≥ заходи

ћета та завданн€ стажуванн€.

1.1 —тажуванн€ курсант≥в та студент≥в у п≥дрозд≥лах ƒ—Ќ— ”крањни Ї складовою частиною процесу п≥дготовки спец≥ал≥ст≥в, обов'€зковим компонентом осв≥тньо-профес≥йноњ програми дл€ здобутт€ осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ Ђспец≥ал≥стї з≥ спец≥альност≥ 7.17020101Ђ÷ив≥льний захистї або з≥ спец≥альност≥ 7.17020102 Ђ”правл≥нн€ у сфер≥ цив≥льного захистуї.

1.2 —тажуванн€ маЇ за мету:

1.2.1 «акр≥пленн€ ≥ вдосконаленн€ одержаних курсантами та студентами теоретичних знань.

1.2.2 ‘ормуванн€ у курсант≥в та студент≥в профес≥йних вм≥нь та навичок дл€ виконанн€ майбутн≥х функц≥ональних обовТ€зк≥в.

1.2.3 ¬ихованн€ потреб до систематичного оновленн€ своњх знань та творчого використанн€ њх в практичн≥й д≥€льност≥.

1.2.4 «б≥р ≥ узагальненн€ курсантами та студентами ≥нформац≥њ про роботу п≥дрозд≥л≥в ƒ—Ќ— ”крањни з метою њњ використанн€ в навчальному процес≥.

1.2.5 ѕрищепленн€ курсантам та студентам ≥нтересу до вибраноњ спец≥альност≥ роб≥тника ƒ—Ќ— ”крањни.

1.2.6 √либоке ≥ всеб≥чне вивченн€ д≥лових та моральних €костей та курсант≥в та студент≥в дл€ б≥льш доц≥льного њх використанн€ на служб≥.

2. ќрган≥зац≥€ стажуванн€ курсант≥в та студент≥в у територ≥альних органах та п≥дрозд≥лах √” ƒ—Ќ— ”крањни в ј–  рим, в м.  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, √”(”) ƒ—Ќ— ”крањни в област€х, м. —евастопол≥.

2.1 —тажуванн€ зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до Ђѕоложенн€ про орган≥зац≥ю та проведенн€ практичноњ п≥дготовки курсант≥в, студент≥в (слухач≥в) вищих навчальних заклад≥в ћЌ— ”крањниї, затвердженого наказом ћЌ— в≥д 01 грудн€ 2003 року є 461.

2.2 ќрган≥зац≥ю проведенн€ стажуванн€ курсант≥в та студент≥в 5-го курсу на посад≥ ≥нженера оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту або на посад≥ начальника п≥дрозд≥лу пост≥йноњ готовност≥ до авар≥йно-р€тувальних д≥й забезпечують Ќ”÷«” та √“” ƒ—Ќ— ”крањни в ј–  рим, м.  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, √“”(“”) ƒ—Ќ— ”крањни в област€х, м. —евастопол≥.

2.3 «агальне кер≥вництво стажуванн€м та курсант≥в 5-го курсу на посад≥ ≥нженера оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту або на посад≥ начальника п≥дрозд≥лу пост≥йноњ готовност≥ до авар≥йно-р€тувальних д≥й зд≥йснюють √“” ƒ—Ќ— ”крањни в ј–  рим, м.  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, √“”(“”) ƒ—Ќ— ”крањни в област€х, м. —евастопол≥.

ќрган≥зац≥йн≥ питанн€, повТ€зан≥ з проведенн€м стажуванн€, визначаютьс€ наказом головного територ≥ального управл≥нн€ (управл≥нн€) област≥ (м≥ста). Ќа час проходженн€ стажуванн€ в окремих випадках за р≥шенн€м кер≥вника територ≥ального органу курсанти та студенти можуть призначатис€ на вакантн≥ посади у п≥дрозд≥л, де проводитьс€ стажуванн€ з виплатою посадових оклад≥в зг≥дно з вимогами д≥ючого законодавства.

2.4 Ќапередодн≥ стажуванн€ з курсантами та студентами, кер≥вниками п≥дрозд≥л≥в та в≥дпов≥дальними за орган≥зац≥ю стажуванн€ проводитьс€ службова нарада, на €к≥й доводитьс€ наказ, призначаютьс€ безпосередн≥ кер≥вники стажуванн€, проводитьс€ ≥нструктаж курсант≥в та студент≥в з орган≥зац≥йних питань та правил безпеки прац≥.

2.5 Ѕезпосередн≥ми кер≥вниками стажуванн€ призначаютьс€ найб≥льш п≥дготовлен≥ прац≥вники, €к≥ мають в≥дпов≥дний квал≥ф≥кац≥йний р≥вень ≥ достатн≥й практичний досв≥д, висок≥ д≥лов≥ та моральн≥ €кост≥. «а одним кер≥вником закр≥плюЇтьс€ не б≥льше двох курсант≥в або студент≥в.

2.6 ѕ≥д час стажуванн€ курсанти та студенти п≥дпор€дковуютьс€ начальников≥ в≥дпов≥дного п≥дрозд≥лу, €кий на цей пер≥од Ї дл€ них пр€мим начальником.

2.7 Ќа кер≥вник≥в п≥дрозд≥л≥в, де проход€ть стажуванн€ курсанти та студенти, та безпосередн≥х кер≥вник≥в стажуванн€ покладаЇтьс€:

2.7.1 «абезпеченн€ виконанн€ програми та ≥ндив≥дуальних план≥в стажуванн€ в повному обс€з≥. ¬становленн€ режиму роботи курсант≥в та студент≥в.

2.7.2 ѕризначенн€ безпосередн≥х кер≥вник≥в стажуванн€ з числа п≥длеглих прац≥вник≥в.

2.7.3 ѕредставленн€ курсант≥в та студент≥в особовому складу п≥дрозд≥лу, розТ€сненн€ њх правового статусу, рол≥ та завдань п≥д час виконанн€ своњх обовТ€зк≥в.

2.7.4  онтроль за включенн€м до плану стажуванн€ заход≥в, в≥дображених у зм≥ст≥ програми за окремими видами практики та умов дл€ њх виконанн€ у повному обс€з≥.

2.7.5 ≤нструктаж курсант≥в та студент≥в, ознайомленн€ з оперативною обстановкою, завданн€ми ≥ функц≥€ми п≥дрозд≥лу, його структурою, внутр≥шн≥м розпор€дком, правилами безпеки прац≥.

2.7.6 ўоденний обл≥к та оц≥нка роботи курсант≥в та студент≥в, контроль за виконанн€м план≥в стажуванн€, внутр≥шнього розпор€дку, контроль за веденн€м щоденник≥в.

2.7.7 ѕроведенн€ виховноњ роботи з курсантами та студентами.

2.7.8 јнал≥з роботи курсант≥в та студент≥в ≥ наданн€ њм допомоги в усп≥шному виконанн≥ програми стажуванн€.

2.7.9 ”загальненн€ п≥дсумк≥в стажуванн€ ≥ наданн€ зв≥ту до √” ƒ—Ќ— ”крањни в ј–  рим, м.  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, √”(”) ƒ—Ќ— ”крањни в област€х, м. —евастопол≥ про його проходженн€ дл€ п≥дготовки п≥дсумкового наказу.

2.7.10 —кладанн€ характеристики на курсанта або студента, њњ затвердженн€ (не менш н≥ж за три дн≥ до зак≥нченн€ стажуванн€). ” характеристиц≥ в≥дображаЇтьс€: обс€г ≥ €к≥сть виконанн€ службових обовТ€зк≥в ≥ вм≥нн€ реал≥зувати набут≥ знанн€ в робот≥; на€вн≥сть навичок тактично правильного прийн€тт€ р≥шень з гас≥нн€ пожеж, л≥кв≥дац≥њ авар≥њ або насл≥дк≥в стих≥йних лих, використанн€ техн≥чних ≥ спец≥альних засоб≥в; забезпеченн€ пожежноњ безпеки обТЇкт≥в, використанн€ кер≥вних ≥ нормативних документ≥в, складанн€ оперативно-службовоњ документац≥њ, орган≥заторськ≥ зд≥бност≥ у службов≥й д≥€льност≥; особист≥ морально-д≥лов≥ €кост≥, дисципл≥нован≥сть, ретельн≥сть, загальний культурний ≥ профес≥йний р≥вень розвитку; п≥дсумкова оц≥нка за стажуванн€ окремо на дан≥й посад≥. ’арактеристики зав≥р€ютьс€ печаткою ≥ надсилаютьс€ до ун≥верситету дл€ приЇднанн€ до особовоњ справи.

 

3. ќбовТ€зки ≥ права курсант≥в та студент≥в-стажист≥в.

3.1 ѕ≥д час п≥дготовки до стажуванн€ вивчити програму стажуванн€.

3.2 ѕ≥сл€ прибутт€ на м≥сце стажуванн€:

3.2.1 ƒопов≥сти начальников≥ (кер≥внику) п≥дрозд≥лу та допов≥сти про завданн€ та програму стажуванн€;

3.2.2 ¬ивчити план роботи, завданн€, €к≥ сто€ть перед п≥дрозд≥лами ƒ—Ќ— ”крањни, розпор€док дн€, ознайомитись з особовим складом п≥дрозд≥лу;

3.2.3 Ќа основ≥ програми стажуванн€ та плану роботи п≥дрозд≥лу скласти ≥ндив≥дуальний план роботи на весь пер≥од стажуванн€ ≥ подати його на затвердженн€ начальников≥ п≥дрозд≥лу.

3.3 ” ход≥ стажуванн€ курсант або студент-стажист зобовТ€заний:

3.3.1 „≥тко спланувати свою роботу;

3.3.2 –етельно та €к≥сно проводити кожний ≥з заход≥в, сумл≥нно виконувати вс≥ службов≥ дорученн€;

3.3.3 ƒотримуватись розпор€дку дн€, встановленого в п≥дрозд≥л≥ за м≥сцем проходженн€ стажуванн€, дисципл≥ни та правил нос≥нн€ форми од€гу;

3.3.4 ¬и€вл€ти пильн≥сть, орган≥зован≥сть, ≥н≥ц≥ативу, дотримуватись законодавчих акт≥в ”крањни;

3.3.5 ¬ивчити накази, ≥нструкц≥њ, огл€ди, кер≥вн≥ ≥ нормативн≥ документи, що стосуютьс€ д≥€льност≥ п≥дрозд≥лу, досв≥д ≥ практику.

3.3.6 ўодн€ вести обл≥к проведених заход≥в у щоденнику стажуванн€ (додаток 2);

3.3.7 Ѕрати участь у громадському житт≥ колективу;

3.3.8 ѕ≥д час проходженн€ стажуванн€ дотримуватись правил безпеки прац≥ в п≥дрозд≥л≥;

3.4  урсантам та студентам заборон€Їтьс€:

3.4.1  ерувати автотранспортом, користуватис€ вогнепальною зброЇю;

3.4.2 Ѕез службовоњ необх≥дност≥ та дозволу кер≥вника стажуванн€ в≥длучатис€ за меж≥ м≥ста, в €кому проводитьс€ стажуванн€;

3.4.2 ¬живати алкогольн≥ напоњ та наркотичн≥ речовини, купатис€ в р≥чках та водоймищах.

3.5 ” к≥нц≥ стажуванн€ курсант або студент-стажист складаЇ зв≥т обс€гом до 10 стор≥нок, €кий м≥стить:

3.5.1 Ќазву п≥дрозд≥лу, його структуру та коротку оперативно-тактичну характеристику;

3.5.2 ѕ≥дсумки виконанн€ програм стажуванн€ та ≥ндив≥дуального плану (що конкретно зроблено, що вивчено, узагальнено, в≥дпрацьовано практично);

3.5.3 ¬исновки щодо позитивних момент≥в орган≥зац≥њ та проходженн€ стажуванн€;

3.5.4 “руднощ≥ ≥ недол≥ки, €к≥ були у пер≥од проходженн€ стажуванн€, недостатн≥сть знань, отриманих п≥д час навчанн€;

3.5.5 ѕропозиц≥њ щодо удосконаленн€ навчального процесу та пол≥пшенн€ орган≥зац≥њ стажуванн€ у п≥дрозд≥лах.

3.6 ƒо зв≥ту додаютьс€ матер≥али, в €ких вм≥щено узагальненн€ (коп≥њ службових документ≥в, виконаних в ход≥ стажуванн€, дов≥дки, плани, р≥шенн€ збор≥в тощо). «в≥т затверджуЇтьс€ у √”(”) ƒ—Ќ— ”крањни област≥ (м≥ста), в €к≥й стажист проходив стажуванн€.

 

3.7 —тажисти мають право:

3.7.1 ќзнайомитись з ус≥ма службовими документами в обс€з≥ завдань, визначених програмою та ≥ндив≥дуальними планами;

3.7.2 ѕ≥дписувати в≥д свого ≥мен≥ складен≥ за дорученн€м кер≥вника стажуванн€ документи п≥сл€ њх перев≥рки;

3.7.3  ористуватис€ техн≥чними та ≥ншими засобами, на€вними у в≥дпов≥дному п≥дрозд≥л≥ ƒ—Ќ— ”крањни, службовою та дов≥дковою л≥тературою, вид≥леним ≥нвентарним майном;

3.7.4 ¬носити пропозиц≥њ кер≥вництву, п≥дрозд≥лу та ун≥верситету щодо вдосконаленн€ орган≥зац≥њ ≥ проведенн€ стажуванн€, навчального процесу.

«м≥ст

програми стажуванн€ на посад≥ ≥нженера оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту ƒ—Ќ— ”крањни або на посад≥ начальника п≥дрозд≥лу пост≥йноњ готовност≥ до авар≥йно-р€тувальних д≥й.

є з\п –обота, що виконуЇтьс€ «в≥тний матер≥ал
     
  1.1 1.1.1   1.1.2     1.1.3   1.1.4     1.1.5     1.2 1.2.1     1.2.2   1.2.3   1.2.4     2.1 2.1.1   2.1.2     2.1.3   2.1.4     2.1.5   2.1.6   2.1.7     2.1.8     2.1.9     2.2 2.2.1     2.2.2     2.2.3     2.2.4   2.2.5   2.2.6   2.3 2.3.1   2.3.2   2.3.3   2.4 2.4.1   2.4.2       3.1 3.1.1     3.1.2     3.1.3   3.1.4     3.1.5   3.2 3.2.1     3.3 3.3.1   3.3.2     –обота з особовим складом ѕроанал≥зувати, вивчити особливост≥: - ¬≥дбору, вивченн€ та оформленн€ кандидат≥в на службу до п≥дрозд≥лу оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту ƒ—Ќ— ”крањни. - ќрган≥зац≥њ ≥ндив≥дуально-виховноњ роботи особового складу п≥дрозд≥лу оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту. - ѕлануванн€ роботи та контролю за виконанн€м планових заход≥в. - –ац≥онального використанн€ службового часу начальницьким складом п≥дрозд≥лу оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту. - ќрган≥зац≥њ роботи –ади збор≥в та ≥нших громадських орган≥зац≥й. ¬з€ти участь: ” п≥дготовц≥ та проведенн≥ збор≥в особового складу п≥дрозд≥лу оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту. ¬ орган≥зац≥њ й проведенн≥ культурно-масових заход≥в, спортивних змагань зг≥дно з планом п≥дрозд≥лу оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту. ” профес≥йному в≥дбор≥ кандидат≥в на службу, профор≥Їнтац≥йн≥й робот≥ з учн€ми навчальних заклад≥в ≥ в≥дбор≥ на навчанн€ у вищ≥ пожежно-техн≥чн≥ навчальн≥ заклади ”крањни. ѕровести не менше пТ€ти заход≥в з особовим складом (виступ з допов≥ддю, бес≥да, лекц≥€, ≥нформац≥€).   ќрган≥зац≥€ служби, п≥дготовки пожежогас≥нн€ та ј––. ќзнайомитись: -« оперативно-тактичними особливост€ми району вињзду п≥дрозд≥лу оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту та реагуванн€м на надзвичайн≥ ситуац≥њ. - « заходами у сфер≥ цив≥льного захисту п≥дрозд≥лу оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту. - « територ≥альною системою управл≥нн€ цив≥льного захисту в район≥. - « координац≥Їю д≥й м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ з органами управл≥нн€ у сфер≥ цив≥льного захисту. - « забезпеченост≥ п≥дрозд≥лу засобами орган≥в диханн€, захисту поверхн≥ т≥ла, приборами рад≥ац≥йноњ та х≥м≥чноњ розв≥дки, правилами збер≥ганн€ ≥ роботи. -« орган≥зац≥Їю первинноњ п≥дготовки кандидат≥в на службу в п≥дрозд≥ли ƒ—Ќ—. -« описом великих пожеж та надзвичайних ситуац≥й, €к≥ трапились в област≥ (район≥ вињзду п≥дрозд≥лу). -« анал≥зом оперативноњ д≥€льност≥ гарн≥зону та п≥дрозд≥лу оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту за 2013 р≥к. -« орган≥зац≥Їю та основними принципами оперативного звТ€зку п≥дрозд≥лу оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту ƒ—Ќ— ”крањни (в район≥ вињзду). ѕроанал≥зувати, вивчити особливост≥: - «алученн€ сил та засоб≥в на л≥кв≥дац≥ю надзвичайних ситуац≥й у район≥ вињзду п≥дрозд≥лу оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту; - ѕлануванн€ та орган≥зац≥ю службовоњ п≥дготовки начальницького складу п≥дрозд≥лу оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту; - ѕлануванн€ та орган≥зац≥ю проведенн€ службовоњ п≥дготовки в п≥дрозд≥л≥ оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту; - ѕор€дку та методики п≥дведенн€ п≥дсумк≥в службовоњ п≥дготовки особового складу п≥дрозд≥лу оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту; - ѕор€док складанн€ зв≥тних матер≥ал≥в щодо оперативно-службовоњ д≥€льност≥ п≥дрозд≥лу оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту за р≥к; - ¬заЇмод≥њ п≥дрозд≥лу оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту з ≥ншими авар≥йними службами району. ѕровести (прийн€ти участь): - ѕрактичне в≥дпрацюванн€ одного плану ≥ 2-х карток пожежогас≥нн€ (л≥кв≥дац≥њ Ќ—). - Ќ≥чн≥ перев≥рки зан€тт€ з черговими караулами (групами, в≥дд≥ленн€ми). - «ан€тт€ з особовим складом за розкладом. —класти: - –озклад зан€ть з особовим складом чергових караул≥в на м≥с€ць. - ƒв≥ картки оперативних д≥й караулу (групи, в≥дд≥ленн€) на пожеж≥ (л≥кв≥дац≥њ Ќ—) ≈ксплуатац≥€ пожежноњ, ≤Ќ∆≈Ќ≈–Ќќѓ та авар≥йно-р€тувальноњ техн≥ки та робота з питань охорони прац≥ ѕроанал≥зувати, вивчити особливост≥: - ќрган≥зац≥њ експлуатац≥њ та пор€дку проведенн€ техн≥чного обслуговуванн€ та ремонту авар≥йно-р€тувальноњ та ≥нженерноњ техн≥ки. - ќрган≥зац≥њ та пор€дку випробуванн€ пожежного та р€тувального озброЇнн€, авар≥йно р€тувального ≥нструменту. - ќбл≥ку паливо-мастильних матер≥ал≥в у п≥дрозд≥л≥. - ѕостановки до бойового розрахунку авар≥йно-р€тувальноњ та ≥нженерноњ техн≥ки та оформленн€ в≥дпов≥дноњ документац≥њ. - ќрган≥зац≥њ роботи у п≥дрозд≥л≥ оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту з питань безпеки прац≥. ѕровести (прийн€ти участь): - ѕерев≥рку техн≥чного стану авар≥йно-р€тувальноњ та ≥нженерноњ техн≥ки п≥дрозд≥лу. —класти: - ѕлан заход≥в з безпеки руху та удосконаленн€ матер≥ально-техн≥чноњ бази п≥дрозд≥лу оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту. - ѕлан заход≥в з переводу авар≥йно-р€тувальноњ та ≥нженерноњ техн≥ки на весн€но-л≥тн≥й пер≥од експлуатац≥њ.   «≥брати та узагальнити матер≥али, необх≥дн≥ дл€ написанн€ дипломноњ роботи (проекту).   ќпис, коп≥њ документ≥в ќц≥нка за виконанн€   ¬≥дм≥тка у щоденнику ¬≥дм≥тка у щоденнику   ќц≥нка за виконанн€    оп≥€ протоколу   ќц≥нка за виконанн€      оп≥њ виступ≥в, бес≥д, лекц≥й, ≥нформац≥й   «анотувати у щоденнику   «анотувати у щоденнику     «анотувати у щоденнику   «анотувати у щоденнику «анотувати у щоденнику   «анотувати у щоденнику     ќц≥нка у щоденнику  оп≥њ документ≥в      оп≥њ документ≥в   «анотувати у щоденнику    оп≥€ тем.плану    оп≥њ плануючих документ≥в   ќц≥нка у щоден.      оп≥њ документ≥в     ќц≥нка у щоденнику     «анотувати у щоденнику     ћетодичн≥ розробки      оп≥€ документу    оп≥€ документу    оп≥€ документу      оп≥€ документу   ќц≥нка у щоденнику    оп≥њ документ≥в ¬≥дм≥тка у щод.     «анотувати у щоденнику     јкт перев≥рки     јкт перев≥рки   јкт перев≥рки    оп≥€ документу (або електронному вар≥ант≥)

 

ѕ≥дведенн€ п≥дсумк≥в стажуванн€

4.1 —тажуванн€ у п≥дрозд≥л≥ зак≥нчуЇтьс€ складанн€м курсантами-стажистами зв≥ту про стажуванн€ з його затвердженн€м. ѕ≥дпис начальника п≥дрозд≥лу оперативно-р€тувальноњ служби цив≥льного захисту скр≥плюЇтьс€ печаткою (додаток 3).

«а п≥дсумками стажуванн€ на курсанта складаЇтьс€ характеристика з виставленн€м оц≥нки (див. п.2.7.10).

4.2 ѕ≥дсумки стажуванн€ курсант≥в п≥двод€тьс€ ком≥с≥Їю √” (”)ƒ—Ќ— ”крањни в ј–  рим, м.  иЇва та  ињвськоњ област≥, √”(”) ƒ—Ќ— ”крањни областей, м. —евастопол€ з прийн€тт€м зал≥к≥в ≥ виставленн€м оц≥нок за кожний розд≥л програми та п≥дсумковоњ загальноњ оц≥нки.

4.3 «а п≥дсумками стажуванн€ видаЇтьс€ наказ з рекомендац≥€ми щодо вдосконаленн€ стажуванн€ та р≥вн€ п≥дготовки курсант≥в, €кий надсилаЇтьс€ до Ќ”÷« ”крањни.

4.4 Ќаказом ректора призначаЇтьс€ ком≥с≥€ дл€ прийн€тт€ зал≥ку у склад≥ викладач≥в випускаючих кафедр, представник≥в базових гарн≥зон≥в.

4.5 —тажуванн€ курсант≥в оц≥нюЇтьс€ на п≥дстав≥ зв≥тних матер≥ал≥в, наданих курсантом, а також висновк≥в кер≥вник≥в стажуванн€ в област€х. ќц≥нка за стажуванн€ вноситьс€ до зал≥ковоњ книжки, зал≥ково-екзаменац≥йноњ в≥домост≥ та додатку до диплома.

4.6  урсанти, €к≥ не виконали програму стажуванн€ без поважних причин, зобовТ€зан≥ пройти њњ в пер≥од кан≥кул€рноњ в≥дпустки. ” раз≥ повторного невиконанн€ програми стажуванн€ курсанти не допускаютьс€ до дипломного проектуванн€. ѓм видаЇтьс€ дов≥дка про те, що вони прослухали теоретичний курс навчанн€.

4.7 –езультати захисту стажуванн€ ф≥ксуютьс€ в особових справах випускник≥в.

4.8 ѕ≥дсумки стажуванн€ обговорюютьс€ на загальних зборах факультету

 

ѕерший проректор з навчальноњ

та методичноњ роботи

полковник служби цив≥льного захисту., к.п.н., доцент ќ.ќ. Ќазаров


ƒодаток 1

«атверджую Ќачальник п≥дрозд≥лу ƒ—Ќ— _____________________________ (назва району (об`Їкту)) _____________________________ (спец≥альне званн€) ______________ ______________ (п≥дпис) (≥н≥циали, пр≥звище) Д___Ф _________________201 __ р.    

 

 

≥ндив≥дуальний ѕЋјЌ

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 696 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

2283 - | 2028 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.038 с.