Лекции.Орг

Поиск:


Міжпредметні зв’язки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

“Донбаський державний педагогічний університет”

Кафедра педагогіки

 

 

Методичні матеріали

 

до практичного заняття на тему

“Розробка плану-конспекту семінару (практичного заняття)”

 

дисципліни

“Педагогіка вищої школи та

методологія педагогічних досліджень”

 

 

Слов’янськ - 2012


УДК 378 (075.8)

ББК 74.58

 

Розробка плану-конспекту семінару (практичного заняття) // Методичні матеріали до семінару (практичного заняття) дисципліни “Педагогіка вищої школи та методологія педагогічних досліджень”. – Слов’янськ: Вид-во ДДПУ, 2012. – 11 с.

 

 

Розробник:А.О. Андрющук

 

 

Методичні матеріали висвітлюють схему роботи студента над створенням плану-конспекту семінару (практичного заняття), надані методичні вказівки щодо організації і проведення заняття, а також приведена орієнтировка схема аналізу заняття.

Методичні матеріали можуть бути корисні студентам, які навчаються за освітньо-професійними програмами магістрів і орієнтуються на майбутню викладацьку роботу у вищому навчальному закладі, а також можуть бути корисні молодим викладачам зі стажем науково-педагогічної роботи до трьох років.

При розробці даних методичних матеріалів використана методична розробка кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

© Кафедра педагогіки ДДПУ, 2012

© Андрющук А.О., 2012

 

 


Титульна сторінка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

“Донбаський державний педагогічний університет”

Факультет

(назва факультету)

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ

 

семінару (практичного заняття) з дисципліни ___________________________

(повна назва дисципліни)

на тему ______________________________________

(повна назва теми семінару (практичного заняття))

 

Склав (ла) студент (ка) ______ групи _______________________________

(ініціали і прізвище)

 

Перевірила

доцент Я.В. Топольник

 

 

Слов’янськ - 2015


Схема роботи

над створенням плану-конспекту семінару (практичного заняття)

 

Навчальна мета: Вказати конкретно, які поняття закріплюються, поглиблюються, з якої теми (див. на метод. вказівки – вказано навчальні та діагностично-корекційні функції та дидактичні цілі. За цим зразком можна сформулювати цілі до даного заняття адекватно тому, які питання будуть розглядатися чи відповідно до завдань, які будуть вирішуватися)

 

Виховна мета: (див. метод. вказівки – вказано виховні функції та дидактичні цілі)

 

Розвивальна мета: (див. метод. вказівки – вказано виховні функції та дидактичні цілі).

 

Міжпредметні зв’язки.

Забезпечуючі дисципліни. Конкретно вказати назви тих дисциплін, які вже вивчалися студентами і є базою для засвоєння навчальної інформації, що виноситься на розгляд даного заняття.

Забезпечувані дисципліни. Конкретно вказати назви тих дисциплін, які будуть вивчатися студентами і для яких навчальна інформації, що виноситься на розгляд даного заняття, стане базою для успішного засвоєння.


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 494 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.