Лекции.Орг
Лекции.Орг
 

Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

Який знак не є звуком?А) м’який знак

Б) апостроф

В) наголос

У котрому рядку загальна кількість букв відповідає загальній кількості звуків?

А) серпень, євро, їжак

Б) матір’ю, любов, сузір’я

В) гривня, вишняк, голос

У котрому рядку звуків більше, ніж букв?

А) чисельник, ательє, біологія

Б) лящ, рум’яний, пір’я

В)дужий, боєць, щільність

У котрому рядку у всіх словах є звук [й]?

А) бій, бульйон, ательє, суб’єкт

Б)В’ячеслав, м’ята, рум’яна, рядно

В) юрист, пюре, медальйон, тьмяний

У котрому рядку 10 голосних звуків?

А) п’єса, дорога, вітер, рай, небо

Б) хурделиця, боротьба, явір, мило, бузок

В) перстень, золото, колір, мрія, циркач

У котрому рядку 7 м’яких приголосних?

А) пір’я, печериця, саджанець, ялиця

Б) джміль, різьбяр, зів’янути, ліс

В) юрта, любити, ялиця, їдальня

У котрому рядку Я,Ю,Є,Ї позначають два звуки?

А) духмяний, безсмертя, матір’ю, прядиво

Б) об’єктивно, медвяний, цвяшок, з’єднати

В) єнот, Юрій, філософія, без’ядерний

ІІ рівень

· Затранскрибуйте слова. Порахуйте кількість букв та кількість звуків у словах.

Смієшся_________________________________________________________________________тінь_____________________________________________________________________________щастя__________________________________________________________________________в’єшся___________________________________________________________________________ллється________________________________________________________________________вокзал__________________________________________________________________________

· Доберіть 3 пари слів, у яких би літери «я,ю,є» передавали б один та два звуки.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

· Поставте наголос у словах.

Заняття, читання, міліметр, полумисок, подруга, донька, жалюзі, город, спина, дрова, кропива, рукопис, запитання, кілометр, новий, попереду, поєднання, возз’єднання, каталог.

· Підкреслити слова, у яких допущено помилки при переносі. Які є застереження до основного правила переносу частин слова?

Хо-джу, ход-жу, ю-нацький, юна-цький, юнац-ький, юнацьки-й, юнаць-кий, не-жданий, неж-даний, нежда-ний, неждани-й, від-значений, відз-начений, відзна-чений, відзначе-ний, с-ходження, схо-дження, сход-ження, сходже-ння, сходжен-ня, сходженн-я, під-земний, пі-дземний, підзе-мний, підзем-ний, вібру-вання, вібруван-ня, вібрував-ння, сад-жанці, са-джанці, син-ька, си-нька, до-щ, зів-’ялий, зі-в'ялий, зу-стріч, зус-тріч, зустрі-ч, а-віація, ава-ція, аваці-я, авац-ія, ро-зірваний, розі-рваний, розір-ваний, розірва-ний, нав-чений, навче-ний, на-вчений, що-хвилини, щох-вилини, щохв-илини, щохви-лини, ви-робництво, вир-обництво, вироб-ництво, виробниц-тво, виробни-цтво, виробницт-во, на-встіж, нав-стіж, навст-іж, м-’який, м’я-кий, ті-нь, мо-є.

 

ІІІ рівень

· Записати тексти фонетичною транскрипцією.

Як ішли ми зелен лугом к зелен гаю,

Солов’ї нам ткали пісню дивну,

Той мотив мені і досі ще лунає –

Незабутній, неповторно переливний.

(Б.Олійник)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

А там, а там… Жорстокий клекіт бою
і дзвін мечів до третьої весни…
Моя любове! Я перед тобою.
Бери мене в свої блаженні сни. (Л.Костенко)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІV рівень

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 315 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.006 с.