Лекции.Орг
Лекции.Орг
 

Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

Які функції виконують торговельні посередники у міжнародній торгівлі?Які з наведених суб’єктів господарювання є торговельними посередниками?

1) філії транснаціональних корпорацій; 2) торговельні представництва за кордоном; 3) суб’єкти, які юридично та економічно незалежні від виробника або споживача продукції; 4) дочірні підприємства.

Які посередницькі операції здійснюються від імені експортера та за його рахунок?

1) агентські операції; 2) консигнаційні операції; 3) немає правильної відповіді. 4) операції з перепродажу;

3. Пiд договiрною територiєю у агентському договорi розумiється територiя, на якiй:

1) торговельному посереднику надано право здiйснювати операцiї вiд iменi експортера; 2) торговельному посереднику надано право продавати товари зi складу за рахунок експортера; 3) торговельному посереднику надано право продавати товари вiд свого iменi; 4) немає правильної відповіді.

4. Якщо товари продають за цiнами експортера, то винагорода «торговця за угодою» є:

1) рiзницею мiж експортною та реалiзаційною ціною; 2) знижкою з експортної ціни; 3) знижкою на перепродаж, що знімається з прейскурантної ціни; 4) немає правильної відповіді.  

Якi посередницькi угоди передбачають дiяльнiсть торговель­ного посередника на обумовленiй територiї?

1) брокерська угода; 2) угода про надання права на продаж; 3) дилерський контракт купiвлi-продажу; 4) немає правильної відповіді.

Які посередницькі операції здійснюються від імені торговель­ного посередника, але за рахунок експортера?

1) агентські операції; 2) брокерські операції; 3) комісійні операції; 4) немає правильної відповіді.

7. Якщо із зростанням обсягу продажу збільшується ставка комісійної винагороди, то така система оплати комісіонера має форму:

1) прогресивної винагороди; 2) регресивної винагороди; 3) лінійної винагороди; 4) немає правильної відповіді.

За якого права агент має пiдстави на отримання винагороди за угоди, укладені принципалом без участi агента на договiрнiй територiї?

1) монопольне (виняткове); 2) просте; 3) виняткове з обмеженнями; 4) право «першої руки».

Якi з угод вiдповiдають формi договору мiж посередником та експортером, де посередник виступає винятково з метою зведення сторiн?

1) брокерська угода; 2) агентська угода; 3) комiсiйний договiр; 4) угода про надання права на продаж.

10. В угодi про надання права на продаж дiючими сторонами є:

1) експортер та дистриб’ютор; 2) принципал та агент; 3) комiсiонер та комiтент; 4) всі перелічені.
Гр.3 - Прізвище: V-2

Які функції виконують торговельні посередники у міжнародній торгівлі?

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 260 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.007 с.