Лекции.Орг
Лекции.Орг
 

Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

Якби я був би викладачем, тоді, я б : ____________________________________________ __________________________________________________________________________
ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Психологія професійного спілкування музиканта»

1. Сутність поняття «Комунікативна культура», та її функції.

2. Місце комунікативної культури в системі «Професія "Музикант"».

3. Мета і завдання комунікативної діяльності музиканта.

4. Комунікативні уміння і властивості.

5. Фактори, що визначають ефективну комунікативну діяльність музиканта.

6. Засоби формування та розвитку професійного спілкування.

7. Методи психологічної підтримки для оптимізації психічних станів музикантів у комунікативно-музичній діяльності.

8. Особливості спілкування, його зміст, цілі та засоби спілкування музиканта.

9. Компоненти системи суб’єкта спілкування в ході комунікативно-музичної діяльності.

10. Основні психологічні проблеми у комунікативно-музичній діяльності.

11. Бар'єри спілкування, їх причини і подолання.

12. Механізми взаєморозуміння в процесі спілкування, їх диференціація за змістом, цілями та засобами.

13. Спілкування як сприймання людьми одне одного.

14. Спілкування та комунікативно-музична діяльність.

15. Спілкування як обмін інформацією.

16. Рівні спілкування.

17. Типові помилки спілкування та їх корекція.

18. Самооцінка музиканта, її основні категорії.

19. Емоційно-комунікативна культура музиканта та її структура.

20. Поняття і мета соціального впливу.

21. Стрес у музично-комунікативній діяльності, типи реакцій на стресову ситуацію.

22. Темпераментальні особливості музично-комунікативної діяльності.

23. Комплексне використання емоційного та інтелектуального впливу.

24. Організація психологічного середовища впливу.

25. Вплив на ефект взаємодії дистанції між позиціями комунікатора и слухача.

26. Соціокультурні розбіжності правил контролю мімічних реакцій.

27. Зміст, стиль, види стилю, критерії їх розуміння, різновиди взаємодії людей (міжособистісна та міжгрупова).

28. Типи взаємодії людей за результатами спрямованості та намірами і діями людей.

29. Поняття стосунків в широкому та вузькому сенсі.

30. Різновиди психологічних стосунків.

31. Загальна характеристика взаєморозуміння.

32. Психологічні способи впливу в процесі спілкування.

33. Поняття і складові компетентності у спілкуванні.

34. Метод спостереження та опитування, особливості застосування.

35. Визначення техніки та прийомів спілкування.

36. Поняття про зворотний зв'язок і механізми його дії.

37. Професійні особливості техніки і прийомів спілкування.

38. Уявлення про репрезентативні системи.

39. Сутність соціальної перцепції, її особливості, види.

40. Поняття про процес стереотипізації, ідентифікацію, емпатію, атракцію, рефлексію, каузальну атрибуцію.

41. Про специфіку соціально-перцептивної діагностики.

42. Соціально-психологічні характеристики суб'єкта спілкування.

43. Тип взаємодії за професіограмою «Музикант», «Диригент», «Музикант-педагог».

44. Прояви індивідуальних особливостей людей різних типів темпераменту у взаємодії.

45. Особливості взаємодії та принципи побудови спілкування з «важкими» людьми.

46. Сенситивність: визначення поняття, види.

47. Структура взаємовідносин у малій соціальній групі.

48. Психологічні процеси в малій групі (освіта і розвиток, керівництво і лідерство, прийняття рішень, груповий тиск, конфлікт, згуртованість).

49. Поняття про групову згуртованість та міжособистісну сумісність.

50. Чинники, що впливають на згуртованість та міжособистісну сумісність.

51. Конфлікти в музично-комунікативній діяльності, їх причини та шляхи подолання.

52. Основні форми та прийоми розв'язання конфліктів. Завершення конфлікту.

53. Форми спілкування, що сприятимуть конструктивному розв′язанню конфлікту.

54. Стилі лідерства і керівництва.

55. Сутність психологічного впливу, його зміст: види, методи, засоби та прийоми, форми.

56. Маніпуляція і психологічні засоби захисту від неї.

57. Комунікативна культура і творчість: співвіднесення понять.

58. Соціальні фактори, що блокують реалізацію індивідуально-творчих потенцій.

59. Роль комунікативної культури у реалізації творчого потенціалу музиканта.

60. Роль творчого самовираження музиканта в успішній музично-комунікативній діяльності.

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 230 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.13 с.