Лекции.Орг
Лекции.Орг
 

Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

Хід роботи. І. Теоретична частина|частка|.Варіаційні ряди|лави,низки| та їх графіки надають певне уявлення про варіювання ознакІ. Теоретична частина|частка|.Варіаційні ряди|лави,низки| та їх графіки надають певне уявлення про варіювання ознак, але|та| вони недостатні для повного|цілковитого| опису об'єктів, що варіюють. З цією метою|цілі| використовують особливі, логічно і теоретично обґрунтовані числові показники, які називаються статистичними характеристиками. До них відносять перш за все|передусім| середні величини і показники варіації.

1. Обчислення|підрахунок| середньої арифметичної прямим способом (у малих вибірках).Основним показником, що характеризує сукупність за величиною ознаки, що вивчається, є|з'являється,являється| середня арифметична ( ). Прямий спосіб її обчислення|підрахунку| полягає в підсумовуванні всіх варіант (х1 + х2 + х3 + … + хn) із|із| подальшим|наступним| поділом отриманої суми на число варіант в сукупності (n):

(5)

Ця формула відображає|відбиває| прямій, найбільш точний спосіб обчислення|підрахунку| . Проте використовують її при вивченні малих вибірок.

Дата добавления: 2015-02-12; просмотров: 142 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

 1. А) Общее ознакомление с книгой
 2. БИОГРАФИЯ АВТОРА. Настоящее издание работ Хазрата Инайят Хана впервые предоставляет российскому читателю возможность познакомиться с трудами этого виднейшего суфийского мастера
 3. Введение. Настоящее издание предназначено для студентов педиатрического факультета медицинских ВУЗов, интернов и детских врачей с целью ознакомления с современными
 4. Введение. Учебник имеет целью ознакомить студентов юридических вузов и факультетов, а также всех, кого интересуют проблемы современной правовой системы России
 5. Вимірювання варіації ознак – абсолютні міри варіації: розмах варіації, середнє лінійне та середнє квадратичне відхилення
 6. Вікова періодизація за біологічними ознаками
 7. Вопрос 2. Понятие и виды окончания дознания и предварительного следствия.Ознакомление участников уголовного процесса с материалами уголовного дела
 8. ВОПРОС N 49. При ознакомлении обвиняемого с материалами оконченного расследованием
 9. Вправа 1. Виберіть із тексту суспільно-політичні терміни. Охарактеризуйте їх за такими ознаками: 1) за походженням: питомі й запозичені; 2) за способом творення
 10. Вправе ли инспекция отказать в ознакомлении с материалами проверки в связи с тем, что они содержат налоговую тайну (п. 2 ст. 101, ст. 102 НК РФ)?
 11. Выполнение работы. 1. Ознакомившись с инструкцией и приборами, собирают схему по рис
 12. Где читатель будет иметь удовольствие познакомиться с братом Горанфло, о котором уже дважды говорилось на протяжении нашей истории


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.006 с.