Лекции.Орг
 

Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника


Шкала оцінки творчостіПункт Характеристика складеного речення Оцінка речення в балах
У реченні використано всі три слова в дотепній ори­гінальній комбінації 6 балів
У реченні використано всі три слова без особливої дотепності, але в оригінальній комбінації 5 балів
У реченні використано всі три слова у звичайній ком­бінації 4 бали
Задані три слова використано в менш необхідній, але в логічно допустимій комбінації 3 бали
Правильно використано лише два слова, а трете використано з натяжкою через чисто словесний зв'язок 2,5 бала
Правильно використано тільки два слова, а трете штучно введено в речення 1 бал
Досліджуваний правильно зрозумів завдання, але він формально поєднує всі три слова або використовує їх із спотвореннями 0,5 бала
Речення являє собою беззмістовне поєднання всіх трьох слів 0 балів

Якщо досліджуваний придумав дуже схожі одне на одне речення з повторенням теми, то друге та всі наступні речення цього типу оцінюються половиною початкового балу.

Під час підрахунку дані зручно заносити в таблицю резуль­татів.

Якісна характеристика творчості, яка визначається за кіль­кістю балів, отриманих за дотепне та оригінальне речення, відпо­відає максимальній оцінці якого-небудь із складених досліджува­ним речень. Ця оцінка не перевищує 6 і вказує на розвинену творчість чи на оригінальність. Якщо оцінка даного показника становить 5 — 3 бали, то прояв творчості слід вважати середнім. Нарешті, якщо ця оцінка становить лише 2 або 1, то це низький показник творчості або намір досліджуваного діяти аналогічно, що поставить експериментатора перед дилемою.

Таблиця результатів

№ речення Оцінка речення в балах
 
 
 
... і т. д.  

Другий показник — це сума балів. Він дає сенс для аналізу й інтерпретації результатів тільки тоді, коли порівнюється робота кількох осіб, що можливо при довірливих стосунках у групі. У кого більша сума балів, у того й більша продуктивність творчої діяльності.

Творча уява передбачає створення образу, предмета, ознаки, які не мають аналогів. У даному разі — це створення речень без заданого зразка. Студенти-філологи і студенти природничих факультетів відрізняються досвідом роботи з лінгвістичним мате­ріалом, і це теж треба враховувати. Окрім того, одержаний показ­ник творчості засвідчує суб'єктивну новизну результатів, якщо вони нові чи оригінальні для самого досліджуваного.

 

Методика 3. «Вигадати розповідь»

Мета:виявити рівень розвитку уяви.

Матеріал та обладнання:аркуш для записів, ручка, секундомір.

Інструкція досліджуваному:«Вам потрібно вигадати розпо­відь про кого-небудь, чи про що-небудь, витративши на це лише 1 хвилину, а потім переказати її протягом 2 хвилин. Це може бути не розповідь, а, наприклад, будь-яка історія чи казка».

Дата добавления: 2015-05-08; просмотров: 121 | Нарушение авторских прав


© 2015-2017 lektsii.org.

Ген: 0.011 с.